POLÍTICA DE PRIVACITAT DEL COMÚ DE LLEIDA, Y AVIS LEGAL DE COMUDELLEIDA.COM

POLÍTICA DE PRIVACITAT

RESPONSABLE DEL TRACTAMENT DE DADES

"El partit Comú de Lleida con NIF G25824970 y dirección postal en C/ Segrià nº 23 - 3º - 1ª (C.P. 25006 Lleida) és el responsable del Tractament de les seves dades. L'Usuari podrà contactar amb el Responsable de Tractament per l'adreça postal abans indicada o mitjançant el Correu electrònic: info@comudelleida.com

El Comú de Lleida informa als Usuaris que compleix amb la vigent normativa de protecció de dades de caràcter personal, i garanteix el compliment íntegre de les obligacions disposades en el Reglament de la Unió Europea 2016/679 de 27 d'abril de 2016 , d'ara endavant RGPD, la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal de 13 de desembre de 1999, en endavant LOPD, el Reial Decret 1720/2007 pel qual s'aprova el Reglament de desenvolupament de la LOPD de 21 de desembre de 2007, i la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic de 11 de juliol de 2002, en endavant LSSI i la resta de normativa vigent en cada moment, i vetlla per garantir un correcte ús i tractament dels dades personals de l'Usuari.

El Comú de Lleida es reserva el dret de modificar, en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís, la presentació i configuració dels llocs web de la seva titularitat així com la present política de privacitat.

DELEGADA DE PROTECCIÓ DE DADES

El Comú de Lleida ha nomenat una delegada de protecció de dades que ha estat degudament notificada a l'Agència Espanyola de Protecció de Dades. La delegada de protecció de dades podrà ser contactada a través del correu electrònic: dpd@comudelleida.com

DADES PERSONALS

Els llocs web de la seva titularitat mitjançant els formularis, Google Forms i correu electrònic recapta la següent informació dels seus visitants:

Aquest llistat no té caràcter limitatiu i pot afegir-se entre altres el tractament d'un altre tipus de dades que els usuaris aportin lliurement al Comú de Lleida en les seves comunicacions amb l'organització.

FINALITATS I LEGITIMACIÓ

Les dades demanades al formulari de "participació" en els llocs web de la seva titularitat, en paper o en el cas de marcar la casella d'adhesió a qualsevol altre formulari, es tractaran amb la finalitat d'atendre a la relació entre l'Usuari i l'organització, i en concret, es tractaran per a les següents finalitats:

1. Gestionar els processos electorals de l'Associació Assemblea pel Comú de Lleida, incloent la gestió del cens, la participació en els processos electorals, la supervisió de les campanyes electorals, la votació en els esmentats processos i la formació, supervisió i gestió de les Comissions, Consells i altres òrgans derivats del procés de votació.

2. Comunicar per correu electrònic, Telegram, Whatsapp, Facebook, Google +, Instagram, Twitter, Youtube, SMS o trucades telefòniques a l'Usuari fent-li arribar informacions que puguin ser de l'interès de l'Usuari i / o considerada per l'Associació Assemblea pel Comú de Lleida com útil en relació amb l'activitat de l'entitat i en general activitats i tallers que organitzi l'organització.

La base legal per al tractament d'aquestes dades serà el consentiment de l'interessat, és a dir, el seu consentiment.

Les dades recollides a través del formulari "participa" es tractaran amb la finalitat de comunicar amb l'interessat. La base legal per al tractament d'aquestes dades serà el consentiment de l'interessat, és a dir, el seu consentiment.

Les dades recollides a través del formulari "Bustia" es tractaran amb la finalitat de comunicar amb l'interessat. La base legal per al tractament d'aquestes dades serà el consentiment de l'interessat, és a dir, el seu consentiment.

Les dades recollides a través del formulari "enriqueix el nostre debat" es tractaran amb la finalitat gestionar i discutir la seva proposta. La base legal per al tractament d'aquestes dades serà el consentiment de l'interessat, és a dir, el seu consentiment.

Les dades recollides a través del formulari de "Subscriu-te al nostre butlletí" es tractaran amb la finalitat de comunicar amb l'interessat fent-li arribar informacions que puguin ser de l'interès de l'Usuari i / o considerada pel Comú de Lleida com útil en relació amb l'activitat de l'entitat i en general activitats i tallers que organitzi l'organització. La base legal per al tractament d'aquestes dades serà el consentiment de l'interessat, és a dir, el seu consentiment.

Les dades recollides a través del formulari "d'aportacions periòdiques" es tractaran per a la gestió dels procediments relacionats amb la tramitació de la donació a través dels mitjans digitals dels que l'organització és titular per la finalitat: (1). La base legal per al tractament d'aquestes dades serà el compliment d'una obligació legal, excepte la publicació de les dades en els llocs web de la seva titularitat la legitimació de la qual està basada en l'interès legítim del Comú de Lleida a complir amb el seu codi ètic. Si la donació supera els 2.000 €, segons l'article 10 del codi ètic de l'Associació, també es publicarà el nom i cognoms del donant en la pàgina web. L'usuari pot accedir al codi ètic de l'Associació Assemblea pel Comú de Lleida a través del següent enllaç: codi ètic.Les dades recollides a través del formulari de "d'aportacions periòdiques" es tractaran amb la finalitat de comunicar amb l'interessat fent-li arribar informacions que puguin ser de l'interès de l'Usuari i / o considerada pel Comú de Lleida com útil en relació amb l'activitat de l'entitat i en general activitats i tallers que organitzi l'organització per la finalitat. (2)La base legal per al tractament d'aquestes dades serà el consentiment de l'interessat, és a dir, el seu consentiment.

Les dades recaptades a través del formulari de “Whatsapp” en els llocs web de la seva titularitat es tractaran amb la fi comunicar amb l'interessat informacions que puguin ser del seu interès a través de Whatsapp. La base legal per al tractament d'aquestes dades serà el consentiment de l'interessat, és a dir, el seu consentiment. Aquest tractament podrà implicar la inclusió de l'usuari en un canal o grup de Whatsapp de caràcter públic en el qual la informació que es mostri en aquesta aplicació (nom, número de telèfon o foto) podrà ser visible per a la resta de participants d'aquest grup. L'usuari pot accedir a la política de privacitat de Whatsapp a través del següent enllaç: política de privacitat. Whatsapp és una empresa d'origen nord-americana amb instal·lacions que s'ubiquen en aquest mateix país, es troba adherida als principis de "Privacy Shield" d'acord amb la Decisió 2016/1250 / CE del 12 de juliol, el que la converteix en una entitat amb un nivell adequat de protecció a efectes de la llei vigent. WhatsApp pot compartir les dades de l'usuari amb Facebook. Per obtenir més informació pot accedir a la política de privacitat de Facebook.https://www.facebook.com/privacy/explanation.

Les dades recaptades a través del formulari de “incriu-te per poder votar” en la plataforma Demokratian i els llocs web de la seva titularitat es tractaran amb la finalitat de facilitar la participació dels interessats i interessades en el sistema de votacions online i presencial del Comú de Lleida i la gestió de la seva inscripció en el seu registre de votants per a permetre la seva votació online i presencial així com la per a rebre informacions del Comú de Lleida relacionades exclusivament amb els processos de votació del Comú de Lleida. La base legal per al tractament d'aquestes dades serà el consentiment de l'interessat, és a dir, el seu consentiment.

Les dades recollides a través dels formularis abans assenyalats són les estrictament necessàries perquè el Comú de Lleida compleixi amb les finalitats descrites anteriorment, de manera que, de no omplir-los, no podrem complir amb elles.

Les dades recollides a través de l'enviament d'un missatge d'Alta a través de les aplicacions de Whatsapp i Telegram seran tractades per a la inclusió de l'usuari a un canal o grup d'aquestes aplicacions de caràcter públic en el qual la informació que es mostri en aquestes aplicacions ( nom, número de telèfon o foto) podrà ser visible per a la resta de participants d'aquest grup.

Les dades proporcionades es conservaran fins al terme de les finalitats per a les quals s'haguessin recaptat, es revoqui el consentiment o s'exerceixi el dret de supressió dels mateixos, conservant, en aquest cas, només aquelles sobre els quals recaigui una obligació legal de conservació, en els terminis fixats legalment.

XARXES SOCIALS

El Comú de Lleida compta amb perfil en algunes de les principals xarxes socials d'Internet, reconeixent-se responsable del tractament en relació amb les dades publicades pel Comú de Lleida o de les dades que els usuaris enviïn coluntariament de forma priva al Comú de Lleida amb la finalitat que siguin tractats amb una base legítima de tractament.

El tractament que el Comú de Lleida durà a terme amb les dades dins de cadascuna de les referides xarxes serà, com a màxim, el que la xarxa social permeti als perfils corporatius. Així doncs, podrà informar, quan la llei no ho prohibeixi, als seus seguidors per qualsevol via que la xarxa social permeti sobre les seves activitats, programes, notícies o qualsevol tema relacionat amb el Comú de Lleida.

En cap cas el Comú de Lleida extraurà dades de les xarxes socials, llevat que s'obtingués puntual i expressament consentiment per això.

L'organització només es fa responsable dels continguts i de la gestió de les pàgines web i xarxes socials de la qual sigui ella el titular o ostenti un dret d'anàloga naturalesa. Qualsevol altra pàgina web o xarxa social o repositori d'informació a Internet és responsabilitat dels seus legítims titulars.

DESTINATARIS DE LES DADES TRACTATS

Les dades personals i / o de navegació facilitats pels usuaris, llevat que s'hagi informat a l'Usuari de la possible existència de cessions de les seves dades a tercers i excepte els casos emparats per la legislació vigent i les autoritzacions dels paràgrafs següents, no seran cedits a cap tercer aliè al Comú de Lleida, sense el consentiment exprés dels Usuaris excepte a les administracions públiques que en l'estricte compliment del marc legal vigent estiguin emparades legalment per a l'accés a les mateixes.

Per als Usuaris que efectuïn donacions al Comú de Lleida a través dels formularis previstos per a tal fi, les dades bancàries s'han de codificar i es transferiran a la societat cooperativa d'estalvi "Caixa d'Enginyers", entitat bancària de l'Associació Assemblea pel Comú de Lleida amb l'únic fi d'executar l'operació bancària.

L'usuari pot accedir al codi ètic del Comú de Lleida a través del següent enllaç: codi ètic. En compliment de les seves obligacions legals, l'Associació Assemblea pel Comú de Lleida podrà enviar a l'Agència Tributària una llista dels donants i donacions efectuades cada any.

El Comú de Lleida contracta per a la gestió dels seus correus electrònics i llistes de distribució la plataforma proporcionada per l'empresa Mailchimp. L'usuari pot accedir a la política de privacitat de Mailchimp a través del següent enllaç: política de privacitat. MailChimp és una empresa d'origen nord-americana amb instal·lacions que s'ubiquen en aquest mateix país, es troba adherida als principis de "Privacy Shield" d'acord amb la Decisió 2016/1250 / CE del 12 de juliol de 2016, el que la converteix en una entitat amb un nivell adequat de protecció a efectes de la llei vigent.

El Comú de Lleida utilitza formularis "Google Form" a través d'hiperenllaços en les xarxes socials: Facebook, Google +, Instagram, Twitter, Youtube, eines de missatgeria: Telegram, Whatsapp, correu electrònic i SMS en què és titular d'un compte. Aquests formularis estan operats per Google. L'usuari pot accedir a la política de privacitat de Google a través del següent enllaç: política de privacitat. Google és una empresa d'origen nord-americana amb instal·lacions que s'ubiquen en aquest mateix país, es troba adherida als principis de "Privacy Shield" d'acord amb la Decisió 2016/1250 / CE del 12 de juliol, el que la converteix en una entitat amb un nivell adequat de protecció a efectes de la llei vigent.

El Comú de Lleida utilitza Whatsapp per a la inclusió en grups als usuaris que així ho indiquin i per les seves comunicacions. Per a més informació veure la política de privacitat de Whatsapp. L'usuari pot accedir a la política de privacitat de Whatsapp a través del següent enllaç: política de privacitat. Whatsapp és una empresa d'origen nord-americana amb instal·lacions que s'ubiquen en aquest mateix país, es troba adherida als principis de "Privacy Shield" d'acord amb la Decisió 2016/1250 / CE del 12 de juliol, el que la converteix en una entitat amb un nivell adequat de protecció a efectes de la llei vigent. WhatsApp pot compartir les dades de l'usuari amb Facebook. Per obtenir més informació pot accedir a la política de privacitat de Facebook.https://www.facebook.com/privacy/explanation.

El Comú de Lleida contracta l'empresa Dinahosting com a proveïdor d'infraestructura virtual, i en els servidors es troba allotjada la nostra web a l'empara de la Directiva 95/46 / CE i la Decisió 2002/2 / CE. L'usuari pot accedir a la política de privadesa de Google a través del següent enllaç: política de privacitat.

En la resta dels casos l'Associació Assemblea pel Comú de Lleida col·laborarà perquè els tercers compleixin amb la legislació vigent, si bé la responsabilitat serà exigible als citats tercers, excepte en casos de culpa i / o negligència de l'Associació Assemblea pel Comú de Lleida.

DRETS DE PROTECCIÓ DE DADES

Els usuaris poden exercir els drets d'accés, rectificació o supressió, limitació, oposició o portabilitat del tractament, dirigint la seva sol·licitud mitjançant sol·licitud escrita i signada, acompanyada de fotocòpia de DNI o Passaport , dirigida a la següent adreça:

A L'ATENCIÓ DEL COMÚ DE LLEIDA, C/ Segrià nº 23 - 3º - 1ª (C.P. 25006 Lleida).

o per correu electrònic aportan la mateixa sol·licitud al correu: info@comudelleida.com

L'usuari vaig poder contactar amb la delegada de protecció de dades a través del correu electrònic dpd@comudelleida.com

L'interessat podrà reclamar davant l'AEPD. Podeu trobar els models per a l'exercici d'aquests drets a la pàgina web de l'AEPD

En el cas que s'hagi atorgat el consentiment per a alguna finalitat específica, vostè té dret a retirar-lo en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

En conseqüència de l'anterior, si un Usuari no desitja rebre informació via correu electrònic, Telegram, Whatsapp, Facebook, Google +, Instagram, Twitter, Youtube, SMS o trucada telefònica, podrà comunicar-ho per correu postal abans indicat o per qualsevol mitjà que quedi constància de la seva recepció al Comú de Lleida en l'adreça indicada. En cas que l'Usuari rebi comunicacions de la nostra web sense haver-se registrat, o sense haver donat el seu consentiment exprés a aquest registre, pot cancel·lar la subscripció des dels enllaços que es proporcionen en la pròpia comunicació o a través sol·licitud per correu electrònic abans indicat.

SEGURETAT EN EL TRACTAMENT

Tenint en compte l'estat de la tècnica, els costos d'aplicació, i la naturalesa, l'abast, el context i les finalitats del tractament, així com els riscos de probabilitat i gravetat variables per als drets i llibertats de les persones físiques, El Comú de Lleida aplicarà mesures tècniques i organitzatives apropiades per garantir un nivell de seguretat adequat al risc, que evitin la destrucció, pèrdua o alteració accidental o il·lícita de les dades personals transmeses, conservades o tractades d'una altra manera, o la comunicació o accés no autoritzats a aquestes dades.

RESPONSABILITAT DELS USUARIS PER ÚS I CONTINGUT

Tant l'accés nostra web, Telegram, Whatsapp, Facebook, Google +, Instagram, Twitter, Youtube, SMS i correu electrònic del Comú de Lleida, com l'ús que pugui realitzar-se de la informació i continguts inclosos en els mateixos, serà d'exclusiva responsabilitat de qui ho realitzi. Per tant, l'ús que pugui fer de la informació, imatges, continguts i / o productes ressenyats i accessibles a través dels mateixos, estarà supeditada a la legalitat, sigui nacional o internacional, aplicable, així com als principis de bona fe i ús lícit per part dels Usuaris, qui seran enterament responsables d'aquest accés i correcte ús.

Els Usuaris estaran obligats a fer un ús raonable dels serveis o continguts, sota el principi de bona fe i amb respecte a la legalitat vigent, a la moral, a l'ordre públic, als bons costums, als drets de tercers o de la pròpia organització, tot això segons les possibilitats i fins pels quals estan concebuts. El Comú de Lleida no assumeix responsabilitats, ja siguin directes o indirectes, per dany emergent o lucre cessant, derivades del mal ús dels serveis o continguts realitzat pels usuaris o tercers.

La totalitat de la informació facilitada per l'Usuari a través dels formularis del nostre web o a través dels formularis hiperenllaçats en els comptes del Comú de Lleida en Telegram, Whatsapp, Facebook, Google +, Instagram, Twitter, Youtube, correu electrònic o SMS haurà de ser certa, de manera que la persona usuària garantirà l'autenticitat de les dades que hagi comunicat al Comú de Lleida mitjançant els mateixos formularis. L'Usuari es responsabilitza de mantenir la informació facilitada actualitzada, de manera que correspongui en cada moment amb la seva situació present. L'Usuari serà l'únic responsable de la informació inexacta que hagi proporcionat, així com del perjudici que aquesta informació provoqui al Comú de Lleida o a tercers.

LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

Per a la resolució de totes les controvèrsies o qüestions relacionades amb la present política de privacitat, web de http://www.comudelleida.com o comptes del Comú de Lleida en Telegram, Whatsapp, Facebook, Google +, Instagram, Twitter, Youtube, correu electrònic o SMS i de les activitats a través d'ells desenvolupades, serà d'aplicació la legislació espanyola, a la qual se sotmeten expressament les parts. Per a qualsevol qüestió derivada de la interpretació o compliment que pogués derivar de l'accés o la utilització del nostre web, o dels comptes del Comú de Lleida en Telegram, Whatsapp, Facebook, Google +, Instagram, Twitter, Youtube, correu electrònic o SMS se sotmet als jutjats i tribunals de la ciutat de Lleida.

POLÍTICA DE PRIVACIDAD DEL COMÚ DE LLEIDA, Y AVISO LEGAL DE COMUDELLEIDA.COM

POLÍTICA DE PRIVACIDAD

RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO DE DATOS

El partido Comú de Lleida con NIF G25824970 y dirección postal en C/ Segrià nº 23 - 3º - 1ª (C.P. 25006 Lleida) es el responsable del tratamiento de sus datos. El Usuario podrá contactar con el Responsable de Tratamiento por la dirección postal antes indicada o a través del correo electrónico info@comudelleida.com

El Comú de Lleida informa a los Usuarios que cumple con la vigente normativa de protección de datos de carácter personal, y garantiza el cumplimiento íntegro de las obligaciones dispuestas en el Reglamento de la Unión Europea 2016/679 de 27 de abril de 2016, en adelante RGPD, la Ley Orgánica LOPD GDD 3/2018 de Protección de Datos de Carácter Personal de 5 de diciembre de 2018, en adelante LOPD, y la Ley 34/2002 de Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico de 11 de julio de 2002, en adelante LSSI y demás normativa vigente en cada momento, y vela por garantizar un correcto uso y tratamiento de los datos personales del Usuario.

El Comú de Lleida se reserva el derecho de modificar, en cualquier momento y sin necesidad de previo aviso, la presentación y configuración de los sitios web de su titularidad, así como la presente política de privacidad.

DELEGADA DE PROTECCIÓN DE DATOS

El Comú de Lleida ha nombrado una delegada de protección de datos que ha sido debidamente notificada a la Agencia Española de Protección de Datos. La delegada de protección de datos podrá ser contactada a través del correo elctrónico dpd@comudelleida.com

DATOS PERSONALES

Este sitio Web mediante los formularios, Google Forms y correo electrónico recaba la siguiente información de sus visitantes:

Dicho listado no tiene carácter limitativo y pudiendo añadirse entre otros el tratamiento de otro tipo de datos que los usuarios aporten libremente al Comú de Lleida en sus comunicaciones con la organización.

FINALIDADES Y LEGITIMACIÓN

Los datos recabados en el formulario de “participación” en los sitios web de su titularidad, en papel o en el caso de marcar la casilla de adhesión en cualquier otro formulario, se tratarán con el fin de atender a la relación entre el Usuario y la organización, y en concreto, se tratarán para las siguientes finalidades:

1. Gestionar los procesos electorales del Comú de Lleida, incluyendo la gestión del censo, la participación en los procesos electorales, la supervisión de las campañas electorales, la votación en los mencionados procesos y la formación, supervisión y gestión de las Comisiones, Consejos y demás órganos derivados del proceso de votación.

2. Comunicar por correo electrónico, Telegram, Whatsapp, Facebook, Google +, Instagram, Twitter, Youtube, SMS o llamadas telefónicas al Usuario haciéndole llegar informaciones que puedan ser del interés del Usuario y/o considerada por el Comú de Lleida como útil en relación con la actividad de la entidad y en general actividades y talleres que organice la organización.

La base legal para el tratamiento de estos datos será el consentimiento del interesado, es decir, su consentimiento.

Los datos recabados a través del formulario de “participa” en los sitios web de su titularidad se tratarán con el fin comunicar con el interesado. La base legal para el tratamiento de estos datos será el consentimiento del interesado, es decir, su consentimiento.

Los datos recabados a través del formulario de “buzón” en los sitios web de su titularidad se tratarán con el fin comunicar con el interesado. La base legal para el tratamiento de estos datos será el consentimiento del interesado, es decir, su consentimiento.

Los datos recabados a través del formulario de “enriquece nuestro debate” en los sitios web de su titularidad se tratarán con el fin gestionar y discutir su propuesta. La base legal para el tratamiento de estos datos será el consentimiento del interesado, es decir, su consentimiento.

Los datos recabados a través del formulario de “Boletín” en los sitios web de su titularidad se tratarán con el fin comunicar con el interesado haciéndole llegar informaciones que puedan ser del interés del Usuario y/o considerada por el Comú de Lleida como útil en relación con la actividad de la entidad y en general actividades y talleres que organice la organización. La base legal para el tratamiento de estos datos será el consentimiento del interesado, es decir, su consentimiento.

Los datos recabados a través del formulario de “aportaciones periódicas” en los sitios web de su titularidad se tratarán para la gestión de los procedimientos relacionados con la tramitación de la donación a través de los medios digitales de los que la organización es titular para la Finalidad (1). La base legal para el tratamiento de estos datos será el cumplimiento de una obligación legal, salvo la publicación de los datos en los sitios web de su titularidad cuya legitimación está basada en el interés legítimo del Comú de Lleida en cumplir con su código ético. Si la donación supera los 2.000 €, según el artículo 10 del código ético del Comú de Lleida, también se publicará el nombre y apellidos del donante en los sitios web de su titularidad. El Usuario puede acceder al código ético de el Comú de Lleida a través del siguiente hiperenlace: código ético. Los datos recabados a través del formulario de aportaciones periódicas se tratarán para el fin de comunicar con el interesado haciéndole llegar informaciones que puedan ser del interés del Usuario y/o considerada por el Comú de Lleida como útil en relación con la actividad de la entidad y en general actividades y talleres que organice la organización para la Finalidad (2). La base legal para el tratamiento de estos datos será el consentimiento del interesado, es decir, su consentimiento.

Los datos recabados a través del formulario de “Whatsapp” en los sitios web de su titularidad se tratarán con el fin comunicar con el interesado informaciones que puedan ser de su interés a través de Whatsapp. La base legal para el tratamiento de estos datos será el consentimiento del interesado, es decir, su consentimiento. Dicho tratamiento podrá implicar la inclusión del usuario en un canal o grupo de Whatsapp de carácter público en el cual la información que se muestre en dicha aplicación (nombre, número de teléfono o foto) podrá ser visible para el resto de participantes de ese grupo. Whatsapp puede compartir los datos del usuario con Facebook. Para obtener más información ver la política de privacidad de Whatsapp . El Usuario puede acceder a la política de privacidad de Whatsapp a través del siguiente hiperenlace: política de privacidad Para obtener más información ver la política de privacidad de Facebook . El Usuario puede acceder a la política de privacidad de Facebook a través del siguiente hiperenlace:política de privacidad

Los datos recabados a través del formulario de “incriu-te per poder votar” en la plataforma Demokratian y los sitios web de su titularidad se tratarán con el fin de facilitar la participación de los interesados e interesadas en el sistema de votaciones online y presencial del Comú de Lleida y la gestión de su inscripción en su registro de votantes para permitir su votación online y presencial así como la para recibir informaciones del Comú de Lleida relacionadas exclusivamente con los procesos de votación del Comú de Lleida. La base legal para el tratamiento de estos datos será el consentimiento del interesado, es decir, su consentimiento.

Los datos recabados a través de los formularios antes señalados son los estrictamente necesarios para que El Comú de Lleida cumpla con las finalidades descritas anteriormente, por lo que, de no rellenarlos, no podremos cumplir con ellos.

Los datos recabados a través del envío de un mensaje de Alta en la aplicación de Telegram serán tratados para la inclusión del usuario en un canal o grupo de esas aplicaciones de carácter público en el cual la información que muestres en esas aplicaciones (nombre del avatar, o foto del avatar) podrá ser visible para el resto de participantes de ese grupo.

Los datos proporcionados se conservarán hasta el término de las finalidades para las cuales se hubieran recabado, se revoque el consentimiento o se ejerza el derecho de supresión de los mismos, conservándose, en dicho caso, solamente aquellos sobre los cuales recaiga una obligación legal de conservación, en los plazos fijados legalmente.

REDES SOCIALES

El Comú de Lleida cuenta con perfil en algunas de las principales redes sociales de Internet, reconociéndose responsable del tratamiento en relación con los datos publicados por el Comú de Lleida o de los datos que los usuarios envíen voluntariamente de forma privada al Comú de Lleida con el fin de que sean tratados sobre una base legitima de tratamiento.

El tratamiento que el Comú de Lleida llevará a cabo con los datos dentro de cada una de las referidas redes será, como máximo, el que la red social permita a los perfiles corporativos. Así pues, podrá informar, cuando la ley no lo prohíba, a sus seguidores por cualquier vía que la red social permita sobre sus actividades, programas, noticias o cualquier tema relacionado con el Comú de Lleida.

En ningún caso el Comú de Lleida extraerá datos de las redes sociales, a no ser que se obtuviera puntual y expresamente el consentimiento del usuario para ello.

La organización sólo se hace responsable de los contenidos y de la gestión de las páginas web y redes sociales de la cual sea ella el titular u ostente un derecho de análoga naturaleza. Cualquier otra página web o red social o repositorio de información en Internet es responsabilidad de sus legítimos titulares.

DESTINATARIOS DE LOS DATOS TRATADOS

Los datos personales y/o de navegación facilitados por los Usuarios, salvo que se haya informado al Usuario de la posible existencia de cesiones de sus datos a terceros y salvo los casos amparados por la legislación vigente y las autorizaciones de los párrafos siguientes, no serán cedidos a ningún tercero ajeno al Comú de Lleida sin el consentimiento expreso de los Usuarios salvo a las administraciones públicas que en el estricto cumplimiento del marco legal vigente estén amparadas legalmente para el acceso a los mismos.

Para los Usuarios que efectúen donaciones al Comú de Lleida a través de los formularios previstos para tal fin, los datos bancarios se codificarán y se transferirán a la sociedad cooperativa de ahorro “Caja de Ingenieros”, entidad bancaria del Comú de Lleida con el único objeto de ejecutar la operación bancaria.

El Usuario puede acceder al código ético de la Associació Assemblea pel Comú de Lleida a través del siguiente hiperenlace: código ético. En cumplimiento de sus obligaciones legales, la la Associació Assemblea pel Comú de Lleida podrá enviar a la Agencia Tributaria una lista de los donantes y donaciones efectuadas cada año.

El Comú de Lleida contrata para la gestión de sus correos electrónicos y listas de distribución la plataforma proporcionada por la empresa Mailchimp. El Usuario puede acceder a la política de privacidad de Mailchimp a través del siguiente hiperenlace: política de privacidad. MailChimp es una empresa de origen estadounidense con instalaciones que se ubican en este mismo país, se encuentra adherida a los principios de “Privacy Shield” de acuerdo con la Decisión 2016/1250/ CE del 12 de julio de 2016, lo que la convierte en una entidad con un nivel adecuado de protección a efectos de la ley vigente.

El Comú de Lleida utiliza formularios “Google Form” a través de hiperenlaces en las redes sociales: Facebook, Google +, Instagram, Twitter, Youtube, herramientas de mensajería: Telegram, Whatsapp, correo electrónico y SMS en las que es titular de una cuenta. Dichos formularios están operados por Google. El Usuario puede acceder a la política de privacidad de Google a través del siguiente hiperenlace: política de privacidad. Google es una empresa de origen estadounidense con instalaciones que se ubican en este mismo país, se encuentra adherida a los principios de “Privacy Shield” de acuerdo con la Decisión 2016/1250/ CE del 12 de julio, lo que la convierte en una entidad con un nivel adecuado de protección a efectos de la ley vigente.

El Comú de Lleida utiliza Whatsapp para la inclusión en grupos a los usuarios que así lo indiquen y para sus comunicaciones. Whatsapp puede compartir los datos del usuario con Facebook. Para obtener más información ver la política de privacidad de Whatsapp. El Usuario puede acceder a la política de privacidad de Whatsapp a través del siguiente hiperenlace: política de privacidad. Whatsapp es una empresa de origen estadounidense con instalaciones que se ubican en este mismo país, se encuentra adherida a los principios de “Privacy Shield” de acuerdo con la Decisión 2016/1250/ CE del 12 de julio de 2016, lo que la convierte en una entidad con un nivel adecuado de protección a efectos de la ley vigente. Whatsapp puede compartir los datos del usuario con Facebook para obtener más información ver la política de privacidad de Facebook . Facebook es una empresa de origen estadounidense con instalaciones que se ubican en este mismo país, se encuentra adherida a los principios de “Privacy Shield” de acuerdo con la Decisión 2016/1250/ CE del 12 de julio de 2016, lo que la convierte en una entidad con un nivel adecuado de protección a efectos de la ley vigente. El Usuario puede acceder a la política de privacidad de Facebook a través del siguiente hiperenlace: política de privacidad.

El Comú de Lleida contrata a la empresa Dinahosting como proveedor de infraestructura virtual, y en cuyos servidores se encuentra alojada nuestra web al amparo de la Directiva 95/46/CE y la Decisión 2002/2/CE. El Usuario puede acceder a la política de privacidad de Dinahosting a través del siguiente hiperenlace: política de privacidad.

En el resto de los casos el Comú de Lleida colaborará para que los terceros cumplan con la legislación vigente, si bien la responsabilidad será exigible a los citados terceros, excepto en casos de culpa y/o negligencia del Comú de Lleida.

DERECHOS DE PROTECCIÓN DE DATOS

Los usuarios pueden ejercitar los derechos de acceso, rectificación o supresión, limitación, oposición o portabilidad del tratamiento, dirigiendo su solicitud mediante solicitud escrita y firmada, acompañada de fotocopia de DNI o Pasaporte, dirigida a la siguiente dirección:

A LA ATENCIÓN DEL COMÚ DE LLEIDA C/ Segrià nº 23 - 3º - 1ª (C.P. 25006 Lleida)

O por correo electrónico aportando la misma documentación en el correo info@comudelleida.com

El usuario pude contactar con la delegada de protección de datos a través del correo electrónico dpd@comudelleida.com

El interesado podrá reclamar ante la AEPD. Puede encontrar los modelos para el ejercicio de dichos derechos en la página web de la AEPD.

En el caso de que se haya otorgado el consentimiento para alguna finalidad específica, usted tiene derecho a retirarlo en cualquier momento, sin que ello afecte a la licitud del tratamiento basado en el consentimiento previo a su retirada.

En consecuencia de lo anterior, si un Usuario no desea recibir información vía correo electrónico, Telegram, Whatsapp, Facebook, Google +, Instagram, Twitter, Youtube, SMS o llamada telefónica, podrá comunicarlo por correo postal a la dirección antes indicada o por cualquier medio que quede constancia de su recepción al Comú de Lleida en la dirección o correo electrónico indicados. En caso de que Usuario reciba comunicaciones de nuestra web sin haberse registrado, o sin haber dado su consentimiento expreso a este registro, puede cancelar la suscripción desde los enlaces que se proporcionan en la propia comunicación o a través solicitud a la dirección o correo electrónicos antes indicados.

SEGURIDAD EN EL TRATAMIENTO

Teniendo en cuenta el estado de la técnica, los costes de aplicación, y la naturaleza, el alcance, el contexto y las finalidades del tratamiento, así como los riesgos de probabilidad y gravedad variables para los derechos y libertades de las personas físicas , el Comú de Lleida aplicará medidas técnicas y organizativas apropiadas para garantizar un nivel de seguridad adecuado al riesgo, que eviten la destrucción, pérdida o alteración accidental o ilícita de datos personales transmitidos, conservadas o tratadas de otra forma, o la comunicación o acceso no autorizados a estos datos.

RESPONSABILIDAD DE LOS USUARIOS POR USO Y CONTENIDO

Tanto el acceso nuestra web, Telegram, Whatsapp, Facebook, Google +, Instagram, Twitter, Youtube, SMS y correo electrónico del Comú de Lleida, como el uso que pueda realizarse de la información y contenidos incluidos en los mismos, será de exclusiva responsabilidad de quien lo realice. Por tanto, el uso que pueda hacerse de la información, imágenes, contenidos y/o productos reseñados y accesibles a través de los mismos, estará supeditada a la legalidad, sea nacional o internacional, aplicable, así como a los principios de buena fe y uso lícito por parte de los Usuarios, quienes serán enteramente responsables de dicho acceso y correcto uso.

Los Usuarios estarán obligados a hacer un uso razonable de los servicios o contenidos, bajo el principio de buena fe y con respeto a la legalidad vigente, a la moral, al orden público, a las buenas costumbres, a los derechos de terceros o de la propia organización, todo ello según las posibilidades y fines para los que están concebidos. El Comú de Lleida no asume responsabilidades, ya sean directas o indirectas, por daño emergente o lucro cesante, derivadas del mal uso de los servicios o contenidos realizado por los Usuarios o terceros.

La totalidad de la información facilitada por el Usuario a través de los formularios de nuestra web o a través de los formularios hiperenlazados en las cuentas del Comú de Lleida en Telegram, Whatsapp, Facebook, Google +, Instagram, Twitter, Youtube, correo electrónico o SMS deberá ser cierta, por lo que la persona usuaria garantizará la autenticidad de los datos que haya comunicado al Comú de Lleida mediante dichos formularios. El Usuario se responsabiliza de mantener la información facilitada actualizada, de manera que corresponda en cada momento con su situación presente. El Usuario será el único responsable de la información inexacta que haya proporcionado, así como del perjuicio que esta información provoque al Comú de Lleida o a terceros.

LEY APLICABLE Y JURISDICCIÓN

Para la resolución de todas las controversias o cuestiones relacionadas con la presente política de privacidad, web de http://www.comudelleida.com, o cuentas del Comú de Lleida en Telegram, Whatsapp, Facebook, Google +, Instagram, Twitter, Youtube, correo electrónico o SMS y de las actividades a través de ellos desarrolladas, será de aplicación la legislación española, a la que se someten expresamente las partes.

Para cualquier cuestión derivada de la interpretación o cumplimiento que pudiera derivarse del acceso o la utilización de nuestra web, o de las cuentas del Comú de Lleida en Telegram, Whatsapp, Facebook, Google +, Instagram, Twitter, Youtube, correo electrónico o SMS se somete a los Juzgados y Tribunales de la ciudad de Lleida.