1.150 pisos més amb indicis de desocupació: “Animem als propietaris a llogar-los perquè compleixin la seva funció social”

Posted on Posted in Ciutat per viure, Paeria and tagged , , .

La regidoria d’Habitatge i Transició Ecològica ha detectat prop de 1.150 habitatges més que presenten indicis de desocupació a Lleida. Es tracta d’una nova campanya per detectar pisos que no estan en ús en la línia de la realitzada el darrer trimestre de l’any passat amb els bancs, immobiliàries i grans tenidors d’habitatges desocupats i fruit de la qual es van decretar 388 pisos en situació anòmala. La Paeria informarà els propietaris perquè puguin demostrar si es tracta d’habitatges que no estan ocupats i si, efectivament, no s’estan utilitzant, se’ls ofereix que la Paeria en gestioni el lloguer. La Llei de Dret a l’Habitatge defineix com habitatge buit aquell que roman desocupat permanentment, sense causa justificada, per un termini de més de dos anys.

El tinent d’alcalde i regidor d’Habitatge i Transició Ecològica, Sergi Talamonte, ha explicat que “L’objectiu principal de la campanya és animar als propietaris a posar els habitatges al mercat de lloguer o a cedir l’ús dels habitatges a l’ajuntament amb totes les garanties i facilitats, estalvis i incentius fiscals. Tots hem de prendre consciència que un habitatge ha de complir la seva funció social, que no és altra que acollir famílies.”

L’Emergència habitacional també es combat fent complir la llei perquè ningú especuli amb el dret a l’habitatge

En les properes setmanes, l’Ajuntament de Lleida, notificarà als titulars d’aquests habitatges que s’ha comprovat alguna de les causes d’utilització anòmala i d’incompliment de la funció social de la propietat, en els termes que defineix la llei d’habitatge de Catalunya i els terminis per presentar la documentació justificativa de la desocupació. Segons la llei de Dret d’Habitatge són causes justificades el trasllat per raons laborals, el canvi de domicili per una situació de dependència, l’abandonament de l’habitatge en una zona rural en procés de pèrdua de població i el fet que la propietat de l’habitatge sigui objecte d’un litigi judicial pendent de resolució. L’ocupació sense títol legítim no impedeix que es pugui considerar buit un habitatge.

Tant a empreses com a particulars se’ls oferirà l’opció de cedir els habitatges desocupats a la Xarxa de Mediació per gaudir d’un estalvi del 90% de l’IBI

L’Ajuntament de Lleida, juntament amb l’Empresa Municipal d’Urbanisme de Lleida, ofereix als propietaris d’aquests pisos posar-los en lloguer a través del programa “Xarxa de mediació del lloguer social”, amb l’obtenció d’avantatges, com són la formalització i el seguiment del contracte, assegurances multirisc i defensa jurídica i la bonificació de l’IBI del 90%, entre d’altres. També s’informa que hi ha la possibilitat de formalitzar un contracte d’arrendament a través del programa Reallotgem.cat, que s’impulsa per l’Agència de l’Habitatge de Catalunya per llogar pisos privats buits amb l’objectiu d’allotjar les famílies que tenen informe favorable de la Mesa d’emergències. El titular de l’habitatge serà beneficiari d’un contracte d’arrendament amb una durada mínima de cinc anys i com incentiu, s’abonarà per avançat l’import equivalent a 18 primeres mensualitats.

Com preveu la llei, s’informarà als propietaris que existeix la possibilitat legal d’aplicar un recàrrec del 50% de la quota líquida de l’IBI quan un pis està desocupat així com la possibilitat d’imposar multes.

Ajuda'ns a difondre
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Pin on Pinterest
Pinterest