Acord pressupost 2022: Es recullen les nostres propostes per reforçar les polítiques socials, de transició ecològica i de millora de la gestió pública

Posted on Posted in Notícies.

El comúdelleida ha volgut actuar amb responsabilitat i deixant de banda el partidisme, per garantir que Lleida tindrà un pressupost que pugui aprofitar el context expansiu creat pels fons europeus per abordar les urgències de la ciutat en un moment excepcional i històric de crisi post pandèmia i col·lapse climàtic.

El comúdelleida ha arribat a un acord amb els grups de govern i donarà suport a uns pressupostos que incorporen bona part dels compromisos que demanàvem per definir una acció de govern més decidida i coherent en l’impuls de la cohesió social, la transició ecològica i la millora de gestió pública.

Les claus de l’acord

El comúdelleida destaca cinc punts clau de l’acord:

 1. Més pressupost per millorar l’estat de la ciutat: millorar l’enllumenat i el manteniment de carrers i camins, més arbrat als barris…
 2. Més impuls a les polítiques de participació, perquè entenem que la participació de la ciutadania en la gestió de la ciutat ajuda a posar per davant el bé comú: Finançament per fer realitat el Centre Cívic del Clot i per desenvolupar accions sorgides dels consells de barri
 3. Compromisos polítics i pressupostaris per reforçar i reorientar les polítiques d’atenció social, amb més equipaments, revisió de protocols i descongestió de l’atenció ara concentrada al Centre Històric.
 4. Compromisos per accelerar les accions de canvi de model de mobilitat: més vianalitzacions, reducció de velocitat dels cotxes, nou contracte d’autobusos
 5. Mesures per reorganitzar dotacions de personal, per millorar la gestió d’aquestes prioritats i per garantir la política de sancions en l’àmbit de l’habitatge i la neteja de la ciutat
Acordar entre diferents per garantir accions concretes en benefici de la ciutat

El comúdelleida valora que el govern hagi tingut en compte les prioritats que el grup va fer-li arribar el 19 d’octubre, i que obrís un espai de treball per concretar com incorporar-les a la proposta pressupostària que el govern ha presentat avui. Malgrat les dificultats que hi hagut per arribar a un consens més aviat, finalment, els compromisos assumits pel govern són prou significatius com per donar suport a un pressupost del tot necessari. Aquest pressupost ha de servir per aprofitar les oportunitats d’inversió que ens ofereixen els fons europeus Next Generation i per seguir desenvolupant polítiques del pacte d’Entesa amb les que el comú manté el seu compromís.

Precisament, el grup valora que les aportacions del comú a la proposta pressupostària contribueixen un pla d’acció per al 2022 més coherent amb les polítiques que figuraven al pacte d’Entesa. Gràcies a l’aportació del comú, es reforça la dotació econòmica i els compromisos d’actuació en àrees cabdals per una Lleida més justa i més saludable, i en les quals el comú reclama una acció més decidida a l’actual govern.

Compromisos per una Lleida més justa

L’acord inclou una sèrie de mesures per millorar el benestar de la ciutat.

 • Més inversió social per desenvolupar l’acció social i polítiques d’inclusió que deixin enrere el model actualment vigent, insuficient i concentrat en un sol barri. En aquest apartat s’inclouen mesures per augmentar els equipaments col·lectius i els pisos per garantir el dret a l’habitatge, i el compromís de millorar els protocols de detecció i atenció a les situacions de pobresa
 • Més despesa en el manteniment i l’enllumenat de l’espai públic: perquè uns carrers i camins en bon estat a tots els barris i a l’Horta i l’eliminació dels punts mal il·luminats, també fomenta el benestar i la igualtat entre tots el barris, millora la seguretat, especialment per a les dones
 • Més recursos per a la participació ciutadana: garantim que es mantinguin els equips de dinamització dels barris, recursos per a accions sorgides dels consells de zona i la despesa necessària per fer realitat el centre cívic al Clot. El comú considera que la participació ciutadana és la millor garantia per a una ciutat amb més benestar i una política orientada al bé comú.
Compromisos per una Lleida més saludable

Davant el repte de la contaminació i el canvi climàtic, l’acord assolit, sumat als fons Next Generation, ha de donar l’impuls que està faltant en les polítiques de transformació ecològica en la mobilitat, l’energia i l’increment de vegetació a la ciutat. En aquest sentit, destaquem:

 • Es posa data a alguns compromisos en el canvi del model de mobilitat que ja fa massa que esperem, amb actuacions que no hauran d’esperar als fons europeus. Aquí s’inclou la reducció de velocitat dels cotxes, l’ampliació de les zones i carrers per a vianants i la preparació d’un nou contracte del servei de busos, per tenir un transport públic més eficient
 • El reforç econòmic i de personals de l’Agència de l’Energia i les polítiques de transició energètica que ja s’havien posat en marxa però que han d’esdevenir més centrals en la gestió municipal
 • El compromís de sostenir el ritme de plantació d’arbres a la ciutat, donant prioritat als barris amb més mancances.
Compromisos per a una gestió més eficient

S’han incorporat les nostres propostes per reforçar algunes àrees per garantir que es poden atendre les prioritats:

 • Dotació de personal per garantir l’acció en habitatge, transició energètica i arbrat i jardineria
 • Reestructuració del departament sancionador, per garantir la gestió de les sancions relacionades amb la garantia del dret a l’habitatge i la neteja de la ciutat
 • Millores de gestió per augmentar el control dels serveis externalitzats

Amb aquest acord, el comúdelleida ha volgut ser responsable amb les necessitats de la ciutat, que requereixen un nou pressupost i també una acció més decidida i coherent del govern per abordar el repte social i ecològic. El comú valorar que aquest acord ha estat útil per definir una acció municipal amb més concreció i que corregeix algunes de les mancances que hem vingut denunciant en l’acció de govern.

Ajuda'ns a difondre
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Pin on Pinterest
Pinterest