Transparència

La Comissió de Transparència és la responsable de garantir i promoure la rendició de comptes i la transparència en les actuacions del comúdelleida. Proposem iniciatives encaminades a la millora de la transparència en l’àmbit municipal.

 

info@comudelleida.cat

Coordinadores

Laura Bergés