Al 2018 la Paeria infla la venda de solars en 6,8 milions, i el decalatge supera els 40 milions en una dècada

Posted on Posted in Comú de Lleida, Notícies, Paeria and tagged , .

La Paeria només ha liquidat un 1,5% dels 6,9 milions previstos en concepte de venda de solars per l’any 2018. Un any més, l’equip de govern va fer uns pressupostos irreals, fet que acaba alterant o fins i tot impedint determinades inversions necessàries. Al 2018 la Paeria va inflar la venda de solars en 6,8 milions, i el decalatge entre les previsions pressupostàries i les vendes reals en solars supera els 40 milions en una dècada.

El Comú considera inadmissible que sobre una previsió conjunta de 47,7 milions d’euros en venda de solars en els darrers 10 anys (2009-2018) ens hàgim quedat en 3,3 milions d’ingressos reals, el 7,08% del que estava pressupostat.

No ens podem permetre deixar de finançar al voltant d’una quarta part de les inversions per incompliment de les previsions en venda de solars. Fer els comptes posant ingressos del tot irreals impedeix determinades inversions necessàries i ens obliga a obtenir ingressos d’altres partides, aquesta és la conseqüència de sobredimensionar la previsió de venda de solars. Demanem seriositat i rigor, una reflexió que fem extensiva a les formacions que han donat suport a aquests pressupostos, Cs i PP.

La venda de solars inflada és un exemple clar de la manipulació comptable per treure pit amb números ficticis, del tot desajustats de la realitat. Representa una deficient gestió del diner públic alhora que desvirtua el caràcter inicial de les inversions programades en el pressupost.

Presenten una liquidació de l’exercici 2018 irreal i fictícia perquè no han fet ni la meitat de les inversions previstes

L’equip de govern té, un any més, la gosadia de presentar com a positiu un superàvit de 4,8 milions quan la realitat és que no han arribat a complir ni el 50% de les inversions previstes, i per tant, han pressupostat moltes coses que no han acabat realitzant, fet que demostra una mala gestió i una falta d’eficiència que paga la ciutadania.

El Comú de Lleida posa de relleu que el nostre grup municipal no ha rebut la informació de reconeixement de crèdit vulnerant-se, de nou, els nostres drets per poder supervisar com pertoca l’acció de govern.

Per altra part la Paeria tornaria a incórrer en una irregularitat en l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits “per incloure totes aquelles despeses incorregudes durant l’exercici anterior, però no reconegudes”. Com ja va posar de manifest la Sindicatura de comptes en el segon punt del seu informe recent, d’acord amb l’article 47 de la LPAC i amb l’article 173 del TRLRHL, aquestes despeses serien nul·les de ple dret. Aquesta pràctica també es pot considerar una infracció molt greu, d’acord amb l’article 28.c de la Llei 19/2013, del 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

Ajuda'ns a difondre
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Pin on Pinterest
Pinterest