Al·legacions al polígon de Torreblanca-Quatre Pilans

Posted on Posted in Ciutat capdavantera, Ciutat per treballar, Ciutat per viure, Comú de Lleida, Notícies, Paeria and tagged , , , .

Reduir les dimensions eliminant el sector de Quatre Pilans; reduir els riscos i contaminació; definir una aposta real per la transició ecològica i establir condicions justes per als afectats, els objectius principals de les al·legacions al polígon de Torreblanca-Quatre Pilans que presentarà el grup municipal.

El comúdelleida considera que el polígon definit al Pla Director Urbanístic (PDU) posa en perill l’aposta per l’Horta de Lleida i la necessària transició econòmica i ecològica, alhora que introdueix riscos per a la ciutat sense que quedi justificada la demanda i beneficis reals d’un polígon d’aquestes dimensions.

«Presentem al·legacions perquè considerem que aquest projecte de polígon no respon al canvi de model econòmic que hauríem d‘estar impulsant, ni per la seua ubicació, ni per la dimensió, ni pel tipus d’activitats que s’hi poden instal·lar» ha explicat el regidor del comúdelleida Sergi Talamonte.

«Ens sumarem a la moció del PSC per aturar el pla urbanístic, però com que això no és competència municipal i per tant quedarà en una manifestació política d’efecte dubtós, estem treballant en les al·legacions que són el mecanisme que es pot aplicar en aquest moment de la tramitació del pla», ha afegit el regidor. Un cop presentades les al·legacions, el comúdelleida sol·licitarà el pronunciament del ple sobre les mateixes.

El contingut de les al·legacions

En quant a la dimensió, el comúdelleida considera injustificat un polígon d’aquestes dimensions quan a la plana de Lleida hi ha 1.820Ha de sòl industrial encara sense ocupar. Per això, demanarà que es desafecti la zona de Quatre Pilans, on s’hi preveuen parcel·les d’una mida ja disponible en altres polígons de la zona i on s’afecta a un major nombre de propietaris i explotacions.

El comúdelelida considera, a més, que un projecte d’aquestes dimensions té unes repercussions en consums d’aigua i gestió de residus que són insostenibles en l’actual context de canvi climàtic. Les al·legacions del grup municipal també proposen eliminar la compatibilitat del polígon amb activitats subjectes a la normativa SEVESO de materials perillosos, i majors restriccions a la contaminació acústica, odorífera i atmosfèrica.

Per tal de definir un projecte més coherent amb la transició econòmica-ecològica que cal afrontar, les al·legacions del comúdelleida contemplen incrementar les obligacions de producció energètica renovable al 100% de les teulades del polígon, una major protecció de la zona rural i dels corredors ecològics inclosos en l’àrea del PDU, i restriccions al tipus d’activitat en funció de les emissions de CO2.

El comú proposa també modificar les condicions per a les persones afectades per la requalificació urbanística. Es planteja que puguin acollir-se, en tots els casos, al mecanisme d’expropiació o al de compensació de forma voluntària, eliminant així la diferència de tracte que estableix el pla actual.

 

Més informació:

Podeu consultar la informació del Pla Director del polígon en aquest enllaç.

I aquí teniu quin és el model econòmic que defensem per a Lleida

Ajuda'ns a difondre
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Pin on Pinterest
Pinterest