Antifrau obre investigació a la Paeria per possible fraccionament de contracte

Posted on Posted in Notícies, Paeria and tagged .

L’Oficina Antifrau de Catalunya ha iniciat actuacions d’investigació sobre els fets que va protagonitzar la regidora Montse Mínguez, que al març de 2016 va donar el vist-i-plau al pagament d’una factura de 20.000 euros de l’Aplec del Caragol sense haver seguit el procediment de licitació negociat sense publicitat que la llei estableix per a imports superiors a 18.000 euros. Davant el consegüent reparament per part de l’Interventor Municipal, Mínguez va autoritzar el pagament en base a l’article 217 de la llei d’hisendes locals. Amb la seua actuació, Mínguez va contravindre l’esmentat article, que estableix amb claredat diàfana que la facultat de saltar-se un reparament d’intervenció no és delegable, perquè correspon només a l’alcalde i tan sols en pot fer ús quan hi hagi discrepàncies per dubtes en la interpretació o per urgències o força major, casuístiques que eren del tot inexistents.

Ple Paeria 26 febrer 2016
Ple Paeria 26 febrer 2016

L’expedient objecte de la presumpta il·legalitat el genera la regidoria de participació ciutadana que dirigeix el regidor Joan Gómez, i inclou una tramitació de despesa en relació a treballs d’electricitat realitzats a l’Aplec del Caragol de l’any 2015. Cal remarcar que es tracta de 24.200€ (IVA inclòs) de “feines efectuades durant l’Aplec 2015”, motiu pel qual es tracta d’una despesa del tot prevista, amb partida pressupostària suficient, i que -per tant- necessàriament havia de passar pel preceptiu procediment negociat.

El Comú va advertir Ros de la possible irregularitat
El Comú va presentar una proposta el 4 de maig de 2016 perquè es revisés d’ofici l’expedient, per tal que aquesta irregularitat se solucionés sense que hagués d’intervindre Antifrau. Però la proposta de l’agrupació d’electors va ser ignorada, motiu pel qual vam posar els fets en coneixement de l’Oficina Antifrau.
Antifrau demana a l’Ajuntament de Lleida la revisió de l’expedient de contractació, com en el seu dia va exigir el Comú. A més, aquest organisme també sol·licita que la Paeria incoï procediment sancionador en el marc de la normativa de transparència i procediment de responsabilitat personal en l’àmbit de la normativa sectorial, contra els possibles responsables.
Davant els fets, el Comú preguntarà a l’alcalde Àngel Ros en el ple del 27 de desembre:
1. En quina data ha rebut l’ajuntament de Lleida l’informe raonat a què fa referència l’Oficina Antifrau de Catalunya?
2. Quins passos està donant el Paer en Cap per revisar d’ofici l’expedient de contractació pública esmentat?
3. Quins passos té previst fer per incoar el procediment sancionador contra els possibles responsables als quals fa esment l’escrit de l’Oficina Antifrau?

 

Ajuda'ns a difondre
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Pin on Pinterest
Pinterest