Aprovada per unanimitat la nostra moció per la contractació pública responsable

Posted on Posted in Notícies and tagged , , , .
contractació pública responsable

Consens del ple municipal entorn la moció per l’aplicació efectiva de les clàusules de la Guia de Contractació Pública Responsable, incorporant les propostes de la Federació ALLEM i de Ciutadans.

El comúdelleida ha incorporat les aportacions de la Federació ALLEM d’entitats dedicades al suport de les persones amb discapacitat intel·lectual, per garantir la reserva de contractes públics per a centres especials de treball, i millores en els mecanismes de planificació d’aquests contractes per facilitar la concurrència de les empreses d’inserció laboral i dels centres especials de treball.

També s’ha incorporat una esmena del grup de Ciutadans que especifica que els destinataris dels plans de formació sobre l’aplicació de la guia previstos en la moció seran els coordinadors de les diferents àrees de l’ajuntament.

La moció del comúdelleida inclou la necessitat de nomenar una persona responsable en cada centre gestor que es responsabilitzi de l’aplicació de la Guia en el seu àmbit en contacte amb el departament de contractació. També, que hi hagi l’obligació d’emetre un informe anual que reculli les clàusules que s’han incorporat en els contractes de cada àrea i contracte.

Una moció per corregir el baix nivell d’aplicació de les clàusules de contractació responsable

Esperem que aquest consens es tradueixi en una millora del nivell d’aplicació de la guia, ja que hem vist que actualment la majoria de contractes segueixen primant el criteri del preu i no s’incorporen totes les clàusules socials, ambientals o laborals que es podrien aplicar“, ha valorat la regidora Elena Ferre.

En aquest sentit, el comúdelleida ha recordat la importància de la contractació pública per promoure una economia amb menys precarietat laboral, amb responsabilitat ambiental i amb objectius socials més enllà del lucre privat. “L’aplicació efectiva de la guia ha de permetre potenciar la participació en la contractació pública de les petites i mitjanes empreses, de les entitats de l’economia social i solidària i de les empreses que incorporen criteris de responsabilitat social i ambiental en la seua gestió“, ha conclòs Elena Ferre.

 

Versió final de la moció pera l’efectiva implementació de les clàusules recollides en la nova guia de contractació pública responsable de l’Ajuntament de Lleida

Informació sobre contractació pública responsable: Red de Economía Alternativa y Solidaria

Intervenció de l’Elena Ferre al Ple

 

Ajuda'ns a difondre
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Pin on Pinterest
Pinterest