Avenços per eliminar les males olors a La Bordeta

Posted on Posted in Ciutat per viure, Comú de Lleida, Notícies, Paeria and tagged , , , , .

La comissió d’urbanisme ha acordat incoar un expedient de llicència d’activitats a la fàbrica de productes sub-càrnics Echevarria per analitzar si està complint la normativa d’emissió de bafs i pudors. La decisió parteix de la proposta del comúdelleida per mitigar les males olors que aquesta instal·lació està provocant a La Bordeta.

A l’espera dels resultats d’aquest expedient, el comúdelleida ha deixat sobre la taula la seua proposta de resolució que incloïa diverses actuacions de mesura de la qualitat de l’aire i reclamava a l’empresa accions per evitar les males olors. Per la seva part, la regidoria s’ha compromès a analitzar quines actuacions efectives es poden fer per tal de eliminar definitivament les emissions de bafs putrefactes per part de l’empresa.

Solució de futur: relocalitzar l’empresa

Per al comúdelleida, la solució de futur passa per la reubicació de l’empresa. Tal i com ha explicat el regidor Sergi Talamonte, «per la seua activitat hauria d’estar més allunyada de qualsevol nucli urbà i, a més, el pla urbanístic que desenvolupa el polígon dels Frares preveu que la parcel·la on està actualment ubicada la sub-càrnica sigui una zona verda». Per això, el comú considera que l’empresa, que es dedica a la transformació de subproductes càrnics per a la producció de pinsos, compostatge i biocombustibles, haurà de plantejar-se en algun moment canviar d’ubicació.

Fer complir l’ordenança de civisme relativa a les pudors

Mentre no es produeixi aquesta relocalització, però, el comúdelleida reclama el compliment de l’article 44 de l’ordenança de civisme, que prohibeix les emissions d’olors molestes o nocives i obliga les persones responsables d’aquestes olors a dur a terme les accions necessàries per evitar-les. Per això, el regidor Sergi Talamonte ha reclamat «que des de l’Ajuntament es facin els controls per determinar si s’està complint o no amb l’ordenança». L’ordenança de civisme tipifica com a infracció greu «produir per acció o omissió pudors molestes, nocives o perjudicials per a les persones o el medi ambient» (art.103.26).

Ajuda'ns a difondre
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Pin on Pinterest
Pinterest