Convocatòria Assemblea Extraordinària del Comú de Lleida

Posted on Posted in Notícies.

El comúdelleida us convoca a l’assemblea extraordinària per debatre i decidir amb quina fórmula electoral ens presentarem a les municipals 2015

Davant la falta de temps per completar el debat i resoldre els dubtes sorgits en l’assemblea de dissabte passat, celebrarem una assemblea extraordinària el dissabte 25 a les 11h a l’Ateneu Popular de Ponent. Atès el poc marge de dies amb què hem hagut de fer aquesta nova convocatòria, i per fomentar la màxima participació, s’habilita un mecanisme de participació anticipada perquè les persones que no puguin assistir dissabte tinguin la possibilitat de fer arribar aportacions per escrit i/o votar prèviament. Els vots anticipats de les persones adherides computaria si no hi ha consens i s’ha d’efectuar votació.

Assemblea extraordinària del Comú de Lleida

dissabte, 25 d’octubre
11h Ateneu Popular de Ponent (Lleida)

En l’assemblea del comúdelleida del 18 d’octubre, la Comissió d’enllaç (formada pels membres de les diferents comissions de treball del comúdelleida) va proposar promoure una Agrupació d’electors que es constitueixi en una candidatura amb el suport més ampli possible, per concórrer a les eleccions municipals al Maig del 2015 (punt 6 de l’ordre del dia: Discussió sobre els passos a seguir a partir d’ara)
L’ampli debat (acta provisional de la darrera assemblea) establert sobre la proposta, els dubtes sorgits en el debat, i la falta de consens clar condueix a la convocatòria d’una Assemblea extraordinària dedicada exclusivament a debatre i decidir aquesta proposta.
Convoquem, doncs, Assemblea extraordinària per al proper dissabte 25 d’octubre a les 11 hores a l’Ateneu Popular de Ponent (Lleida) amb el següent
ordre del dia:
­

  1. Debat i aprovació de la proposta de la Comissió d’enllaç per promoure immediatament un debat entre tots els grups propers al projecte per consensuar i establir un mecanisme de confecció de la llista electoral i el marc organitzatiu d’una candidatura en forma d’agrupació d’electors, prenent com a base de treball del comúdelleida el document programàtic aprovat per l’assemblea del 18 d’octubre i el marc organitzatiu que es va proposar en l’assemblea del 6 de juliol

assemblea_2

Com s’arriba a la proposta

Desprès de mesos de diferents contactes i reunions amb les forces polítiques de la ciutat arribem a la conclusió que en el moment actual no és factible una candidatura unitària entre totes les forces polítiques d’esquerres de la ciutat sota la forma de coalició de partits. Aquesta fórmula, a més, és rebuda amb reticències des de diversos moviments socials per la presència de les estructures dels partits en general, i per la presència en concret d’estructures de partits que es consideren vinculats a l’actual model de ciutat per la seva participació en anteriors governs de la ciutat o que han facilitat l’actual política de retallades des del govern de la Generalitat.
Existeix la possibilitat de concretar coalicions parcials entre alguns grups polítics i la inclusió a les llistes de persones no vinculades a cap formació política com a independents. Tanmateix, atesa la impossibilitat de la coalició unitària, que podria justificar la renúncia per part del comúdelleida a la seva proposta originària d’Agrupació d’electors, considerem necessari mantenir el plantejament que el Comú ha defensat des dels seus inicis i que al nostre entendre és el que millor respon a la demanda ciutadana de noves formes de fer política que generin un projecte il∙lusionant. Considerem, a més, que aquesta fórmula, en basar­se en les persones i no en les estructures de partits, pot permetre desbloquejar la situació tot integrant persones de diversa procedència.

Característiques de la proposta presentada
  1. Candidatura sota la fórmula d’agrupació d’electors, la llista de la qual es confeccionarà amb un procés participatiu amb mecanismes de primàries i consensos.
  2. S’hi poden integrar totes les persones que comparteixin el document marc, que inclou les línies del programa comú (document aprovat a l’assemblea de 19­10­2014), i el model organitzatiu assembleari elaborat en l’assemblea anterior. Ambdós es consideren punts de partida, oberts al debat, desenvolupament i millora.
  3. Les organitzacions polítiques i socials que assumeixin la llista com a pròpia i s’impliquin en la confecció de les llistes d’electors renuncien a presentar llista pròpia però no renuncien a la seva identitat i reconeixement en el projecte comú.
  4. La candidatura ha de contribuir a reduir el nombre de candidatures d’esquerra que es presentin a les eleccions municipals, no ha de suposar sumar­hi una papereta més que contribueixi a disgregar més el vot.
Mecanisme de decisió sobre la proposta

Com sempre, procurarem prendre la decisió per consens de l’assemblea. En cas que no s’arribés a un consens, i donat el mandat de l’assemblea de prendre una decisió, es procediria a una votació on caldria arribar a un 80% d’acord (segons els principis de funcionament del comúdelleida, recollits en els estatuts). Per facilitar la participació en la decisió de totes les persones adherides al Comú, i especialment de totes les que vau participar en l’anterior assemblea on s’havia de decidir això, i que no podeu venir el dissabte a l’assemblea extraordinària, obrirem un mecanisme extraordinari de participació anticipada. Les vostres aportacions es llegiran al començament del debat, i es computaran com a vots si l’assemblea presencial no pot arribar al consens i per tant ha de procedir a la votació.

Ajuda'ns a difondre
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Pin on Pinterest
Pinterest