Criteris per a la municipalització del servei d’autobusos

Posted on Posted in Ciutat per treballar, Ciutat per viure, Ciutat valenta, Comú de Lleida, Notícies, Paeria and tagged , , , , .

El comúdelleida trasllada al govern una proposta amb els criteris que s’haurien de tenir en compte en els estudis per a la internalització del servei de transport urbà de Lleida.

Després de l’aprovació al Ple de la moció per iniciar el procés de municipalització del servei d’autobusos, per recuperar-ne la gestió directa a la finalització del contracte actual amb Moventis, el comúdelleida ha fet arribar al govern quines són les condicions que considera que s’han de tenir en compte en l’encàrrec dels estudis d’eficiència i eficàcia de les diferents formes de gestió.

Incorporar criteris de flexibilitat per adaptar el servei als canvis en la mobilitat urbana

«L’estudi de l’eficàcia de les diverses opcions de gestió del servei d’autobús, ha de tenir en compte que en els propers anys el servei de transport públic s’haurà d’anar adaptant als canvis en el model de mobilitat», ha assenyalat Sergi Talamonte. «Per això cal que els estudis valorin quina fórmula dona més flexibilitat per introduir canvis sense incórrer en costos extraordinaris per modificacions en el servei», ha afegit.

En aquest sentit, el comúdelleida considera que l’avaluació d’eficiència s’hauria de fer sobre una definició dels servei que no pot ser igual que el que s’està prestant actualment, sinó que s’ha de plantejar un servei reforçat per adequar-lo als canvis en el model de mobilitat vinculats a la implantació de la ZBE i les restriccions associades a la mobilitat en cotxe. Per tant, ha de tenir en compte que caldrà millorar en freqüències, modificar línies, i plantejar una possible diversificació de vehicles per atendre trajectes amb diferent volum de demanda. Per tot això, en l’avaluació de la gestió cal tenir en compte quina fórmula proporciona més adaptabilitat per anar introduint canvis en l’encomana del servei sense penalitzacions en el costos ni obligacions contractuals que dificultin aquests canvis.

El canvi en els trajectes de l’autobús és una demanda del comúdelleida des de l’anterior mandat, i el grup ha tornat a requerir al regidor de mobilitat que defineixi quines millores es poden introduir. El comúdelleida va posar a disposició del regidor Castro la proposta de modificació de línies que havia elaborat amb els propis treballadors d’Autobusos Lleida. «Des del 2020 que estem esperant que el regidor Castro es miri la proposta de modificació de línies que havíem fet i que s’hauria d’actualitzar tenint en compte els canvis en la mobilitat associats a la implantació de la zona de baixes emissions», ha explicat Sergi Talamonte.

Obligacions laborals, estalvi i inversions

L’estudi econòmic de les diferents formes de gestió, preceptiu per poder encarar la municipalització del servei d’autobusos, ha de tenir en compte també les condicions laborals, ambientals i socials que s’haurien d’incorporar en la gestió, entre les quals la subrogació de la plantilla i el manteniment de les condicions laborals. El comú reclama també que es tinguin en compte criteris ambientals en la definició de les inversions en vehicles i l’aprofitament energètic de les cotxeres.

En relació als estalvis que pot comportar la gestió directa per part de l’Empresa Municipal d’Urbanisme, el regidor Sergi Talamonte ha explicat que «cal avaluar la menor càrrega fiscal que tenen les empreses públiques, així com l’estalvi en el benefici industrial i en els costos associats a una nova licitació».

Pel que fa a les inversions i el seu impacte en els comptes municipals, el comúdelleida ha assenyalat que la gestió directa no implicaria canvis substancials en la mesura que actualment les inversions en vehicles ja les està assumint directament l’Ajuntament.

Finalment, el regidor del comú ha recordat que «l’ajuntament disposa d’una societat mercantil pública amb capacitat d’assumir la gestió de diversos serveis públics i amb un nou gerent especialista en transport públic».

El contracte extern ha estat un forat negre que no ha garantit l’eficiència

El comúdelleida ha revisat les dades econòmiques del contracte de gestió externa del servei d’autobús urbà des del 2010 fins ara. Les principals conclusions que se n’extreuen confirmen els arguments que el grup municipal ja va presentar per proposar la municipalització:

  • la gestió externa no s’ha mostrat eficient per incrementar la utilització de l’autobús: el nombre de viatgers només s’ha mantingut a costa del viatges gratuïts, mentre que els ingressos per viatgers de pagament s’han reduït. Tot i que l’empresa no ha acomplert els compromisos de viatges que figuraven al contracte, això no li ha suposat cap penalització, sinó que l’ajuntament ha anat cobrint la diferència econòmica generada per la disminució dels ingressos comercials
  • el cost per a l’ajuntament ha anat augmentant de forma continuada. Dels 6,5 milions de subvenció al 2012, quan es va aprovar la pròrroga, s’ha passat als 8,5 milions al 2021<
  • la gestió externa comporta també altres costos per a l’ajuntament, per la necessitat de controlar i fer seguiment del servei prestat per l’empresa. Tot i que les dades facilitades per l’ajuntament no mostren que hi hagi hagut un control exhaustiu, sí que hi ha hagut diferències en la valoració de despeses entre l’empresa i l’ajuntament, que donen lloc a conflictes que es podrien evitar amb una gestió directa.

Ajuda'ns a difondre
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Pin on Pinterest
Pinterest