Demana complir el protocol d’actuacions davant la superació dels límits de contaminació

Posted on Posted in Ciutat capdavantera, Ciutat per viure, Comú de Lleida and tagged , , , , , .

La regidora del comúdelleida, Laura Bergés fa una crida, ja que en les últimes setmanes, la ciutat de Lleida ha experimentat una preocupant superació dels límits de contaminació per partícules PM10, “una qüestió que requereix accions immediates per part del Govern“, especificava la regidora.

El comúdelleida remarca que “malgrat les mesures preventives establertes pel protocol d’actuació davant episodis de contaminació de l’aire, la rigorositat en la seva aplicació és insuficient“.

La Laura Bergés explicava, s’han registrat, des de principi d’any fins avui, 10 dies superant els límits establerts per a la protecció de la salut humana, amb alguns dies superant els 80 µg/m³ i arribant, en dues ocasions, fins als preocupants 110 µg/m³. “Aquesta situació és inacceptable i posa en perill la salut dels nostres ciutadans.“, afegia la regidora del comúdelleida.

Des del comúdelleida es destaca la gravetat de la situació i insta al Govern del PSC, que prengui mesures immediates i més rigoroses, per mitigar aquesta problemàtica ambiental. “Demanem una comunicació més intensiva adreçada a la població en general, especialment a aquells més sensibles, com la gent gran i la que circula amb vehicle no contaminants i la informació als pagesos.

És essencial que s’intensifiquin les accions de comunicació més enllà d’un simple tweet. Les restriccions sobre l’ús de bufadors no s’han aplicat adequadament, els autobusos sense etiquetatge continuen circulant i no s’està regulant la calefacció de gasoil en els equipaments municipals, evidenciant una falta de compliment del protocol establert pel mateix govern municipal“, criticava la Laura Bergés.

El comúdelleida posa també en relleu, que la situació no es limita només a les partícules PM10, sinó que també hi ha superacions en les PM2.5, amb molts dies registrant valors per damunt del recomanable. “Això demana una acció immediata i eficaç per garantir la qualitat de l’aire que respirem.

La regidora Bergés, demana al Govern del PSC a seguir les mesures preventives establertes en el protocol d’actuació, inclosa la restricció dels vehicles contaminants de la flota municipal, la informació als pagesos sobre la crema de rostolls, la limitació d’obres públiques generadores de partícules i la suspensió de serveis municipals emissors de contaminació.

L’impacte de la contaminació atmosfèrica en la salut pública és innegable, i instem a les autoritats locals a prendre les mesures necessàries per abordar aquesta qüestió urgentment. La ciutadania mereix un ambient saludable i sostenible, i és responsabilitat de tots treballar col·lectivament per aconseguir-ho.”, concloïa la regidora del comúdelleida.

PROTOCOL D’ACTUACIÓ DAVANT UN EPISODI DE CONTAMINACIÓ DE L’AIRE AL MUNICIPI DE LLEIDA

DADES DE CONTAMINACIÓ AL GENER DEL 2024

Ajuda'ns a difondre
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Pin on Pinterest
Pinterest