Demanem que s’apliquin les recomanacions del Síndic de Greuges en el protocol d’empadronament

Posted on Posted in Ciutat amable, Ciutat capdavantera, Ciutat democràtica, Ciutat per viure, Comú de Lleida and tagged , , , .

La regidora del comúdelleida Laura Bergés, ha posat de manifest diverses interrogants per conèixer l’impacte que ha tingut el canvi en el protocol d’empadronament a la ciutat.

La regidora també ha reclamat que s’apliquin les recomanacions del Síndic de Greuges. “El síndic ha destaca la conveniència d’eliminar completament el tràmit d’audiència al propietari en l’apartat B del Protocol d’empadronament de Lleida, argumentant que aquests tràmits podrien convertir el propietari en una part interessada sense justificació administrativa i comportar riscos innecessaris.”, justificava la Laura Bergés.

Arrel de les recomanacions del síndic de greuges, el comúdelleida ha sol·licitat informació relativa al temps mitjà, mínim i màxim de resolució dels procediments d’empadronament, tant abans com després del canvi de protocol. “Volem avaluar si són eficients els canvis implementats i així garantir una gestió més eficaç dels tràmits administratius“, explicava la regidora Laura Bergés.

Seguint amb aquesta línia la regidora del grup municipal del comúdelleida ha demanat les dades actualitzades sobre el nombre de procediments d’empadronament pendents de resolució, amb la possibilitat d’obtenir informació desagregada per sexe. “Aquestes dades ens permetrien identificar les possibles disparitats de gènere en el tractament dels tràmits d’empadronament i proposar mesures correctives si fos necessari“, afegia la regidora.

Una altra qüestió plantejada és “en relació amb les notificacions i audiències realitzades als propietaris en casos d’empadronament sense títol de lloguer“, reclamava la regidora del comú. Des del comúdelleida es demana informació sobre el nombre d’aquestes notificacions i l’impacte temporal d’aquest procediment d’audiència, “per garantir un procediment transparent i respectuós amb els sol·licitants“.

El comúdelleida ha mostrat interès a conèixer el protocol establert per a situacions d’urgència en el procés d’empadronament, amb l’objectiu de “garantir una resposta àgil i eficaç en casos que requereixin una resolució immediata“, defensava la regidora del comúdelleida.

Pel que fa a l’apartat C del Protocol, s’identifiquen dificultats amb l’autorització requerida per persones ja empadronades en un domicili sense títol d’ocupació, instat a l’Ajuntament a considerar la comprovació prèvia de la residència com un tràmit obligatori per als sol·licitants d’empadronament.

El grup municipal reafirma el seu compromís amb la transparència i la millora contínua dels serveis públics, i recorda que “segons la llei, és responsabilitat dels Ajuntaments empadronar a totes les veïnes sense que els municipis hagin de fer cap comprovació o judici de valor sobre la legalitat de la seva residència“, reclamava la Laura Bergés.

Ajuda'ns a difondre
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Pin on Pinterest
Pinterest