Demanem responsabilitat al govern per bastir a temps un pressupost que prioritzi l’atenció a les necessitats socials i ecològiques de la ciutat

Posted on Posted in Ciutat amable, Ciutat per viure, Ciutat valenta, Comú de Lleida, Notícies, Paeria and tagged , , , , .

Després de les converses mantingudes amb el govern per mirar d’elaborar una proposta de pressupost acordada, el comúdelleida valora que, tot i que hi ha alguns elements positius, el govern no està donant resposta a les prioritats que li va plantejar el grup de qui busca l’acord. El comúdelleida no bloquejarà el pressupost però demana que ERC i Junts aclareixin si, més enllà de les paraules, realment estan d’acord en prioritzar la despesa i l’acció de govern en l’atenció a les desigualtats -socials, urbanes, de serveis- i a la transformació ecològica de la ciutat.

«ERC i Junts saben que trobaran l’acord del comú si realment presenten uns comptes que reflecteixin aquestes prioritats. I saben que hauran de buscar el suport d’altres grups si no estan disposats a presentar un pressupost coherent amb el compromís que tothom assegura tenir amb la lluita contra la desigualtat creixent i el col·lapse ecològic que afecta Lleida com a tantes ciutats», ha declarat Sergi Talamonte.

El comú emplaça al govern a iniciar ja la tramitació del pressupost i el debat amb tot els grups polítics. El comú no donarà suport a cap esmena a la totalitat, perquè s’ha avançat en alguns elements positius. Però ara per ara tampoc no pot comprometre un vot favorable a l’actual proposta del govern. El grup municipal valorarà la proposta que finalment arribi a la Comissió Informativa i el tractament de les esmenes pròpies i dels diferents grups per decidir el vot final.

Alguns avenços en la negociació

Sergi Talamonte ha posat de relleu alguns dels avenços en la negociació: «agraïm que el govern s’hagi compromès a sostenir la política de dinamització dels barris, amb el manteniment dels equips de treball comunitari al Centre Històric, La Mariola-Gardeny i Balàfia; la dotació de pressupost per a accions emanades dels consells de zona, o el compromís per fer realitat el centre cívic del Clot». També en l’àmbit social i comunitari, el comú valora positivament el compromís de desbloquejar recursos externs per a la inversió en nous recursos d’inclusió social, que ens permetin avançar amb mesures tangibles en un model descentralitzat d’atenció al sensellarisme i les emergències d’accés a l’habitatge. Així com el compromís de crear una àrea d’habitatge dins el propi ajuntament (actualment, tota la política d’habitatge depèn de l’EMU), reforçant aquesta àrea amb personal.

El treball des del barris i la millora dels serveis d’atenció social i d’habitatge, formen part del paquet de mesures que el comúdelleida proposava en l’atenció a les desigualtats.

En l’àmbit de la transició ecològica, el grup municipal també considera positius els compromisos del govern d’aprofitar els fons Next Generation per estendre la instal·lació de plaques fotovoltaiques en edificis municipals i per ampliar les actuacions de pacificació d’entorn escolars o vianalització de carrers. Mesures que, d’altra banda, són de mínims per poder accedir als fons europeus. També en l’àmbit de la mobilitat, Sergi Talamonte ha ressaltat l’acord per incloure en el pressupost del 2022 la despesa per fer una nova licitació del servei d’autobús que ens permeti millorar el servei públic tot ajustant el cost per a l’ajuntament.

Però amb mancances d’un govern sense prioritats compartides

El comúdelleida, però, considera que el govern està utilitzant la promesa dels fons europeus per dilatar, encara més, l’abordatge de moltes de les necessitats de la ciutat. Mentre que en el pressupost corrent està sent incapaç de posar-se d’acord en unes prioritats compartides. Com vam veure la setmana passada en la Diputació, semblaria que la prioritat està en sostenir un repartiment de recursos entre els dos socis de govern per alimentar les respectives àrees, sense un projecte coherent que posi per davant les necessitats d’una ciutat on la desigualtat s’enquista i creix, els problemes d’accés a l’habitatge no desapareixen i la contaminació presenta índexs preocupants mentre el cotxe segueix sent el rei.

En aquest sentit, Elena Ferre ha lamentat que el govern no estigui disposat a prioritzar despeses en enllumenat i manteniments de carrers i de camins de l’Horta. «Uns serveis urbans de qualitat a tota la ciutat i Horta formen part també de les polítiques d’igualtat. No podem seguir sense resoldre els punts foscos a la ciutat, que afecten de forma especial a les dones i la seva seguretat. O un pressupost de manteniment de carres insuficient, que castiga més uns barris que altres.» El comúdelleida reclama també més recursos per a habitatge i acció social, per poder desenvolupar una acció combinada que faci creïbles els anuncis del govern de la reorganització i millora dels serveis socials i el desplegament dels plans integrals d’inclusió, que han d’incloure una xarxa de recursos ara insuficient.

En el paquet de la transició ecològica, el comúdelleida considera que no s’ha de vincular tota l’acció a les subvencions del fons Next Generation, sinó que la Paeria també ha de prioritzar amb pressupost propi les polítiques per fer front al repte ecològic. No cal esperar a les subvencions europees per posar en marxa mesures que ja fa massa que esperem i que han de formar part de l’acció ordinària del govern municipal. La reducció i pacificació del trànsit, la política d’arbrat, o la consolidació de l’Agència de l’Energia no poden dependre només dels fons europeus.

L’acord està a l’abast del govern

Per tot això, el comúdelleida no pot compartir de moment la proposta pressupostària del govern, però si que l’emplaça a que posi en marxa ja els tràmits d’aprovació dels pressupostos: «El govern té la responsabilitat de cercar els suports als comptes. Nosaltres fa dies que li insistim en quines són les prioritats que han de marcar els pressupostos per tenir el nostre vot favorable. Però si no estan disposats a fer un pressupost valent i coherent de transformació, tenen altres grups amb qui segurament tindran més fàcil acordar un pressupost per seguir fent les coses com s’han fet sempre». El comúdelleida, per tant, està disposat donar via al tràmit pressupostari, però considera que encara cal introduir alguns canvis substancials per poder comprometre el seu vot favorable al ple.

Si voleu més informació, aquí teniu:

Les nostres propostes inicials

Valoració de la primera resposta del govern

Valoració de la segona resposta del govern

 

Ajuda'ns a difondre
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Pin on Pinterest
Pinterest