El Comú, a favor de la tramitació del nou reglament d’empadronament presentat per la PAH

Posted on Posted in Notícies and tagged , , , .

La Comissió de Serveis a les persones, cultura i esport ha iniciat les seves sessions amb la discussió de la proposta de la PAH d’un nou reglament d’empadronament i amb l’inici del treball per modificar el reglament de Participació Ciutadana de l’Ajuntament.
D’altra banda, en la primera reunió de la Comissió informativa d’Economia i Gestió Interna, el Comúdelleida s’ha abstingut en la votació del Compte General de la Paeria ja que considera que no reflecteix de forma fidel la situació comptable de l’Ajuntament, i es reserva, per tant, el dret a presentar al·legacions.

La PAH va donar l'esquena al PSC en la presentació de la moció sobre

La PAH va donar l’esquena al PSC en la presentació de la moció sobre dret a l’habitatge (gener 2014)


El Comú donarà suport a la tramitació de la proposta de la PAH per revisar el reglament d’empadronament per fer-lo més eficient en quant a recollir la situació real de la ciutat en temes d’habitatge. La proposta de la PAH pretén que, d’acord amb la llei, el padró reflectixi la realitat social de la ciutat, per dura que sigui, i que no amagui la situació de milers de famílies obligades a re-allotjaments forçosos per casos de desnonaments o pèrdua d’habitatge. El nou reglament ha de permetre l’empadronament de tots els veïns de Lleida al lloc on efectivament resideixen, amb independència de la situació socio-econòmica o legal de l’habitatge. Cal recuperar l’accés als drets fonamentals de tots els veïns de la ciutat, a l’hora que expliquem que l’empadronament no suposa cap perjudici per als propietaris davant de litigis per l’ocupació irregular d’habitatges.
Per altra banda destaquem que la Comissió de Serveis a les Persones ha iniciat també els treballs per a la modificació del Reglament de Participació Ciutadana que ha de permetre activar els Consells de Barri. El Comú demana que el procés de modificació sigui precisament un exercici de consens entre tots els grups municipals i col·lectius i associacions de la ciutat i que no vingui imposat per l’equip de govern.
Finalment, el Comú ha votat a favor del conveni amb Caixa per al desenvolupament del programa proinfancia que ha d’actuar sobre els barris de Mariola, Secà, Balàfia i Pardinyes.
El Comú va destapar el rescat a Moventis el 21 d'abril

El Comú va destapar el rescat a Moventis el 21 d’abril


El Comú no avala el maquillatge dels comptes de la Paeria
Pel que fa a la Comissió d’Economia, el Comú no ha volgut avalar el maquillatge dels comptes de la Paeria. El Compte General que ha presentat l’equip de govern a la Comissió informativa inclou algunes partides que evidencien una voluntat de maquillatge dels comptes de l’Ajuntament que el Comúdelleida considera incompatibles amb les exigències de transparència i bona gestió econòmica.
A més d’algunes partides d’ingressos que el Comú considera irreals, és en la part de les despeses on l’agrupació d’electors detecta més irregularitats. Així, es modifica la partida d’amortitzacions per rebaixar la despesa respecte l’inicialment previst. També es desvien despeses que corresponen a 2014 i que en canvi es pretenen imputar als comptes de 2015. Entre aquestes, destaca la transferència de 865.000 euros a Moventis corresponent al servei d’autobusos de 2014, que l’ajuntament va pagar in extremis per paralitzar la vaga prevista el passat mes de maig, i que ara es vol computar com a despesa de 2015.

Ajuda'ns a difondre
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Pin on Pinterest
Pinterest