El Comú aposta per rebaixar l’IBI un 5% fent pagar més als grans propietaris

Posted on Posted in Notícies, Paeria and tagged , , , .

Més ingressos

Els grans propietaris paguen més

 • La Llei d’Hisendes locals permet progressivitat (qui més té més paga) malgrat que els diferents governs a Lleida sempre han ignorat aquesta opció. Al 10% dels immobles no residencials de major valor cadastral se’ls pot aplicar un tipus diferencial més elevat, una mesura que apliquen totes les ciutats catalanes de més de 100.000 habitants excepte Lleida i Santa Coloma de Gramenet.
 • Si els valors no residencials més elevats paguen més aconseguim 2,31 milions d’euros més que permetran rebaixar l’IBI residencial.
 • Entre els immobles no residencials de grans propietaris, només hem contemplat augments en 4 de cada 100, els de més valor. Hem apujat el tipus, passant del 0,914 a l’1,17 fet que suposa un increment del 28% d’IBI. Aquest augment s’atenua fins al 4% en el cas del immobles educatius i esportius per la seua utilitat social. També se situa només al 4% en Magatzems i estacionaments atès que gran part dels veïns de Lleida paguen l’IBI de les places de pàrquing conjuntament amb tota la comunitat, fet que mai pot suposar que rebin el mateix tracte que els grans propietaris.

Sense arribar als màxims que permet la llei ja hi ha un augment de recaptació substancial. La proposta d’ordenances fiscals del Comú és realista, ja que està feta en base als padrons fiscals (base de dades amb 110.265 referències cadastrals) que l’equip de govern ens va facilitar al 2016. Fa mesos vam demanar els padrons fiscals de 2017 per poder actualitzar la nostra proposta, però encara no se’ns ha donat accés a aquesta informació.
Apostem per una possibilitat legal de finançament que durant dècades s’ha ignorat a Lleida, fet que ha beneficiat només als grans propietaris i ha generat un ofec per al petit i mitjà empresari i per a la població en general.

Infografia creada a infogram.com

Les companyies subministradores paguen més

Tant senzill com imposar a les companyies subministradores d’electricitat, gas, telefonia i fibra òptica totes les taxes que permet la llei per l’ocupació de l’espai públic. Com estan fent tants ajuntaments, només cal voluntat política per fer 2 passes:

 • Aprovar una nova taxa per la utilització del sòl com venim proposant des de 2015, que permetria gravar tot el cablejat de l’horta o les canonades que utilitzen terreny municipal fora del nucli urbà.
 • Elaborar l’informe tècnic que estableixi els preus de mercat, necessari per a poder aplicar la taxa amb garanties jurídiques.

Els bancs paguen més

Proposem com a mínim doblar la taxa per ocupació de la via pública que s’imposa a establiments de crèdit que disposen de caixers automàtics que donen a la via pública, que quedaria entre els 650 i els 850 euros en funció de la categoria del carrer.

Rebaixa de l’IBI

L’IBI urbà s’abaixa un 5%

 • L’ingrés de 2,31 milions provinent de fer pagar més als grans propietaris compensa els 2,07 milions que deixaran d’ingressar-se per la rebaixa del 5% de l’IBI que el Comú proposa.
 • Es genera un superàvit de 0,74 milions d’euros, que anirà a més si s’aproven les tarifes a subministradores i bancs i si s’acaba amb la despesa supèrflua i el malbaratament de diner públic que han caracteritzat la gestió de l’equip de govern del PSC.

Rebaixa superior a les rendes més baixes, via subvenció

Amb una dotació total de 0,5 milions d’euros (ampliable segons la nostra proposta a les bases d’execució) s’estableix un ajut social perquè famílies amb dificultats, que siguin propietaris o llogaters d’habitatges puguin suportar les despeses de pagament de l’IBI, establint el repartiment d’aquesta subvenció en base als criteris de serveis socials. A diferència d’ajudes similars que s’han aprovat en els darrers 2 anys, en aquest cas la línia d’ajut es cobreix íntegrament amb el que s’obté per augmentar l’IBI als grans propietaris.
Demanem la valoració i les dades d’ús d’aquests ajuts en els darrers 2 anys, perquè només des de l’avaluació de resultats podem millorar la mesura i, si s’escau, fer passos endavant en aspectes com la campanya informativa. Considerem que aquesta ha d’arribar a diferents espais -entre els quals els centres cívics, Internet i la revista Paeria- per permetre conèixer els ajuts a tots els destinataris.
Els ajuts tindran especial incidència en:

 • Pensionistes
 • Persones en atur
 • Famílies monoparentals
 • Persones amb discapacitats
 • Víctimes de violència de gènere

Rebaixa de l’IBI rústic

 • S’abaixa el tipus actual del 0,819 al 0,65 generant una rebaixa del 20% en l’IBI rústic en bona part de la pagesia, una diferència que es cobreix amb el canvi de fiscalitat als grans propietaris que hem esmentat al principi.
 • En la resta, en aquells casos en que malgrat l’aplicació dels nous tipus hi hagi una pujada de l’IBI, s’aplica una moratòria, un mecanisme emparat per la llei que permet aturar durant 3 anys els efectes de la cadastrada via bonificació.
 • Es bonifica el 95% de la quota íntegra a favor de les explotacions agràries fruiteres.

Altres mesures

 • En referència a l’Impost de Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO) proposem de manera general una rebaixa dels tipus per incentivar l’activitat.
 • Apostem per una major bonificació (de fins al 95%, la màxima que la llei permet) en obres de rehabilitació energètica per lluitar contra el canvi climàtic.

El Comú afronta el debat d’ordenances fiscals amb la ferma voluntat de treball conjunt amb la resta dels grups municipals, als quals farà arribar les propostes de l’agrupació d’electors.
Ordenances fiscals 2015
Ordenances fiscals 2016

Ajuda'ns a difondre
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Pin on Pinterest
Pinterest