El Comú de Lleida denuncia greus irregularitats en el projecte Urbanístic de Torre Salses i presenta al·legacions a l’expedient de construcció del Vial Víctor Torres

Posted on Posted in Notícies, Paeria.

El Comú de Lleida ha registrat al·legacions a l’expedient de construcció del vial Víctor Torres després de constatar que l’equip de govern podria haver anat en contra de l’interès públic quan ha impulsat la construcció d’aquest vial amb diner públic per donar compliment a la necessitat d’un inversor privat que, a més, posarà en perill tot el teixit comercial de la ciutat.
L’ajuntament va impulsar al desembre de 2015 un projecte urbanístic per construir un vial al no res. El Comú ja va alertar al novembre de 2015 que en cap cas correspondria a la Paeria assumir la inversió, sinó que haurien de ser el promotor, en tant que beneficiari directe, el que hauria de pagar i executar aquest vial. L’agrupació d’electors va presentar una esmena a pressupostos per suprimir la partida de 1,2 milions de diner públic per aquest vial, que es va tombar amb els vots en contra de PSC i Cs i l’abstenció de la resta de forces.
El Comú considera que hi hi ha un evident interès privat en l’expedient de tramitació de la Modificació Puntual de l’Ordenament Urbanístic que canviava el traçat del Vial Víctor Torres, incomplint així el que estableix la Llei d’urbanisme: «… les propostes de modificació d’una figura de planejament urbanístic han de raonar i justificar la necessitat de la iniciativa, i l’oportunitat i la conveniència amb relació als interessos públics i privats concurrents…..» (Article 97.1 de la Llei 1/2010).
El Comú ha presentat al·legacions a l’expedient del vial de SUR-42 després de constatar que hi ha hagut greus irregularitats en la tramitació de l’expedient de Torres Salses:

  • El promotor que va iniciar la Modificació de planejament urbanístic per construir un macro-centre comercial al SUR-42 (EUROFUND Investment la Villa SL) no tenia capacitat per fer-ho atès que no era propietari dels terrenys. I, segons la documentació a què hem tingut accés, el conveni que va dir que tenia amb el propietari majoritari dels terrenys del sector (GESCAT GESTIÓ DE SÒL SLU) era nul, ja que els terrenys havien passat a mans de la SAREB al desembre del 2012. L’ajuntament, que era coneixedor d’aquest fets, no hauria d’haver tramitat l’expedient perquè l’impulsor no tenia dret a fer-ho, com indicaven les al·legacions que el Comú de Lleida va presentar el març de 2016.
  • Posteriorment, l’equip de govern ha aprovat una modificació de l’expedient que pretén arreglar l’error fent un pedaç i introduint una nova societat que diu tenir signat con contracte de compravenda amb la SAREB, que és qui actualment té la majoria dels terrenys del SUR-42. Però l’expedient evidencia que no es presenta suficient documentació per acreditar aquest conveni ja que s’ometen pàgines del contracte de compravenda.
  • Aquest forma de tramitar i aprovar expedients urbanístics tant rocambolesca atempta contra l’interès públic. S’evidencia, un cop més, que el màxim responsable de la Paeria en matèria d’urbanisme pot haver omés el seu deure de vetllar per l’interès públic.
  • Per últim cal destacar que si s’acaba anul·lant l’expedient del SUR-42 afectarà greument a l’expedient de modificació del traçat i construcció del vial Víctor Torres ja que aquest incompliria la Llei d’urbanisme per deficiències en la reserva d’espais verds a la zona.

Al.legacions del Comú a l’expedient de Torre Salses

Sur 42

Ajuda'ns a difondre
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Pin on Pinterest
Pinterest