El Comú de Lleida exigeix a JuntsxCat tots els canvis per la mobilitat més sostenible i segura que contempla el pacte de govern

Posted on Posted in Ciutat per viure, Notícies and tagged .


El Comú de Lleida demana JuntsxCat i a la Regidoria de Mobilitat que ostenta, el compliment dels acords de govern per una mobilitat més sostenible i segura a la ciutat i que estableixi la prioritat per als vianants. És necessari aplicar les polítiques acordades per millorar la qualitat de l’aire, reduir el soroll i recuperar espais de la ciutat per altres usos. Són millores en la qualitat de vida de la gent que cal aplicar des de la transversalitat necessària, incorporant en tot aquest ampli treball la regidoria de Transició Ecològica.

El Comú de Lleida no pot restar impassible davant del menysteniment de la regidoria de Transició Ecològica i del regidor de model de ciutat, que han de participar activament en el disseny del model de mobilitat futura.

En el que portem de mandat el CdLl ha fet arribar al Govern 2 propostes de mobilitat, i gairebé totes les mesures suggerides han estat ignorades pel regidor de mobilitat. Denunciem, doncs, la inoperància i la falta de diligència per transformar el model de mobilitat de Lleida seguint les premisses acordades pel govern de la Paeria.

A finals de gener de 2020 el Comú de Lleida va compartir amb l’equip de govern la «Proposta pla de mobilitat sostenible 2020-2023» amb un conjunt d’actuacions urgents per donar compliment al Pacte d’Entesa, que parla de «disminuir el nivell de contaminació atmosfèrica en els grans nuclis urbans… La reducció de la contaminació de l’aire són prioritaris». El document es completava amb dades de contaminació  acústica, atmosfèrica i d’emissions de CO2 que constaten una situació on es fa evident la necessitat d’actuar amb urgència, fins i tot més enllà dels compromisos contrets en el Pacte d’Entesa.

Posteriorment, i ja en plena pandèmia, el Comú de Lleida va compartir el passat 1 de maig amb els socis de govern a la Paeria una proposta de mesures provisionals per adaptar l’espai públic a la nova mobilitat derivada de la Covid-19. Un conjunt de mesures per garantir una mobilitat segura tant en el transport públic com en l’individual i que afavoreixi hàbits més saludables i un entorn menys contaminat. Partint de les mancances (en carrils bici, xarxa de vianants i voreres) es valorava la reducció de trànsit com una oportunitat per afrontar el repte de reorganitzar la mobilitat posant les persones al centre i impulsant l’ús de la bicicleta i la resta de mitjans de mobilitat individual sostenibles. La implementació del gran canvi assolit perquè Lleida sigui zona 30 requereix una feina que cal impulsar amb la celeritat necessària.

La Regidoria de Mobilitat que ostenta JuntsxCat no ha implementat cap de les mesures prioritàries proposades, ni tan sols les que eren del tot assumibles pressupostàriament, com per exemple la modificació dels temps semafòrics. Tampoc s’ha actuat per en la zona preferent de Mobilitat Individual Sostenible, l’ampliació de voreres, els aparcaments dissuasoris, les millores substancials en la xarxa de carril bici, substituir carrils de vehicles de motor per carrils per a bicicletes i altres mitjans de mobilitat individual,…). Tampoc s’ha avançat en la implementació de la zona 30: ni en la preparació de la senyalització ni en la campanya de comunicació per sensibilitzar la ciutadania. S’ha fet molt poc i, en ocasions, de manera molt millorable malgrat la bona feina dels tècnics.

En resum, hem arribat al final d’aquest episodi de despropòsits en matèria de gestió d’un model de mobilitat que des d’ara ha de ser compartit i fidel a uns acords que són clars i possibles pressupostàriament. Portem un any, hem esperat molt i ara cal passar del debat a l’acció, passant de les promeses als fets. Encara hi som a temps.

Si algun sentit té la política, segurament és el de cercar solucions als problemes de la gent, un repte encara més gran en temps de pandèmia. El Comú no defuig aquesta responsabilitat, som aquí per atendre el bé comú, i això també passa per ser capaços de construir des de la diferència, però no pas creant “governs” diferents dins un mateix govern, sinó aplicant les mesures acordades pel conjunt del Govern d’Entesa. Amb un esperit propositiu, i confiant que ha de servir per resoldre aspectes que cal millorar, el Comú de Lleida creu fermament que aquest govern podrà esser exemple de construcció des de la divergència.

Comú de Lleida

Ajuda'ns a difondre
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Pin on Pinterest
Pinterest