El Comú demana paralitzar les obres de climatització al Mercat del Pla ja que el plec estableix que les hauria de costejar la concessionària i no pas la Paeria

Posted on Posted in Notícies and tagged , , , .


El plec del contracte determina clarament que correspon a l’adjudicatari finançar qualsevol inversió en equipament i infraestructures, evidenciant que la despesa de 114.000 euros en climatització que està portant a terme l’equip de govern és del tot improcedent. El Comú aposta per la transparència i demana el contracte amb Jamstores per determinar si hi ha altres incompliments per alguna de les parts.

El Comú ha demanat aquest dijous 20 la paralització de les obres

El Comú ha demanat aquest dijous 20 la paralització de les obres


Segons hem sabut per la premsa, la setmana passada va començar la instal·lació de climatització al Mercat del Pla, pressupostada en 114.523,87 euros. L’EMU s’encarrega de la gestió de l’obra, inclosa dins el Pla d’actuació del projecte d’intervenció i integració en els barris i àrees urbanes d’actuació especial, al Centre Històric. El Plec que regeix el contracte de la Paeria amb Jamstores (31 maig 2013) diu literalment a la pàgina 19: «Les inversions en infraestructures, serveis i activitats sobre l’equipament objecte de concessió s’efectuaran a risc i ventura de l’adjudicatari, qui assumirà els riscs econòmics derivats de la seva execució i explotació (…) Les inversions en equipament i infraestructures, així com els costos de la posada en funcionament i la gestió del projecte, seran finançades totalment per l’adjudicatari».
Pàg 19
I encara remarca, més endavant (pàg 24): «La conservació de l’edifici i instal·lacions (…) seran a càrrec del concessionari, que haurà d’efectuar a les seves expenses les reparacions i treballs d’entreteniment necessaris, qualsevol que sigui la seva causa i abast».
Davant aquesta despesa de diner públic que el plec demostra que és injustificada i improcedent, el Grup Municipal del Comú de Lleida ha presentat al·legacions i demana públicament la paralització de les obres d’instal·lació de la nova climatització. Així mateix exigim explicacions detallades dels motius que fan que la climatització del Mercat del Pla no quedés solucionada durant la segona fase de les obres, en què es van pressupostar 179.946 euros en concepte de «Mesura per aconseguir en els edificis públics i equipaments la millor eficiència energètica i estalvi en el consum». El suposat projecte innovador que es va vendre a l’opinió pública, es vantava de fer totalment innecessari el sistema de climatització ja que incloïa aïllament tèrmic i un sistema informàtic de ventilació, amb sensors de CO2. Ens sembla una negligència que s’optés per un sistema sofisticat i molt costós sense considerar les característiques climàtiques de Lleida, i ens sembla una falta de respecte al contribuent que ningú assumeixi les responsabilitats pel malbaratament de tal quantitat de diner públic. Sumant el cost dels dos sistemes, la Paeria haurà gastat uns 300.000 euros en la climatització del Mercat del Pla. Com han pogut comprovar els treballadors i els clients, aquest estiu s’ha arribat a 37 graus dins el recinte, i ni la instal·lació de ventiladors com a pegat ha servit per solucionar el problema.
Convé precisar que el sistema de climatització que s’està instal·lant no és un sistema d’«eficiència energètica», ja que genera consum on abans no n’hi havia i, per tant, és tècnicament improcedent denominar-lo així. A més, es tracta d’un sistema que s’instal·la per a gaudi d’una iniciativa privada però que, saltant-se el que estableixen els plecs, es paga amb diner públic. I, per arrodonir el despropòsit, tot plegat s’embolcalla amb la falsa etiqueta d’«eficiència energètica», qui sap si per poder-ho incloure, sense que tingui cap sentit, dins de les actuacions del pla de barris. El nou sistema de climatització generarà un elevat consum d’energia elèctrica, per sobre dels 35.000 euros anuals que, segons el que estableix el plec (pàg 24) serà “a compte del concessionari»:
Pàg 24
Tenim sospites que la factura d’electricitat també s’està costejant amb diner públic, i demanem a l’equip de govern que ho aclareixi. Hem sabut que, quan es posi en marxa la nova climatització, està previst anul·lar el primer sistema d’«eficiència energètica» que, segons especialistes consultats, podria continuar fent servei i aportar estalvi elèctric si es combinés amb el nou sistema en els mesos on les temperatures no són tan extremes.
IMG_0887

Els nous equips, pagats amb diner públic, han arribat aquest dijous


El Comú demana el contracte per comprovar si hi ha incompliments
Un cop més, un contracte signat per la Paeria amb una empresa privada s’amaga a pany i forrellat. El passat dijous 13 d’agost vam demanar per registre tenir accés a aquest document de forma urgent per comprovar si hi ha obligacions incomplertes per alguna de les parts. Entre altres, pensem que és urgent esbrinar si l’empresa concessionària està abonant a la Paeria el canon de 18.082 euros anuals o bé ha demanat una compensació a canvi d’alguna inversió en obres i/o instal·lacions, circumstància que faria necessari que la Paeria fes públiques dites inversions. Cal determinar també quines activitats hauria de portar a terme Jamstores al Centre Històric per contracte. També volem saber si, com estableix el plec (pàg. 20) impostos com l’IBI els paga l’adjudicatari:
Pàg 20
I també pensem que és necessari que es donin les explicacions necessàries al petit comerç de la ciutat dels motius que fan que es programi aquesta obra en diumenge per no afectar les vendes de l’empresa igualadina Jamstores, a diferència del que la Paeria fa en barris o en altres zones comercials de la ciutat. Entenem que el teixit comercial de la ciutat mereix respostes davant aquest greuge comparatiu.
La proposta del Comú
Davant la sospita que es pot estar incomplint un contracte de la Paeria amb una empresa, i que hi pot haver un tracte de favor cap a aquesta, el Comú insisteix en la necessitat de practicar una transparència real, i fer públics tots els contractes, quan sigui necessari, amagant totes aquelles dades que, per llei, mereixen especial protecció. Emparar-se en la confidencialitat o en la privacitat de les dades per justificar l’opacitat que practica l’equip de govern és un insult a la ciutadania i impedeix el legítim dret de fiscalitzar l’acció de govern. Seguirem insistint en fer públics els contractes i totes les seues clàusules des de la Comissió per la transparència creada a la Paeria.

Ajuda'ns a difondre
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Pin on Pinterest
Pinterest