El Comú insta la Comissió de Transparència a portar a Antifrau i Fiscalia irregularitats administratives per una contractació municipal

Posted on Posted in Notícies and tagged , , , , .

El Comú proposarà que la Comissió de Transparència que se celebra aquest dijous elevi a l’Oficina Antifrau i, si s’escau, a Fiscalia les irregularitats administratives, amb possible frau de llei, que l’agrupació d’electors ha constatat en la contractació de l’exsecretària del grup municipal del PSC. La senyora S.D., que, per nomenament del PSC, ha format part del Consell rector de l’Institut Municipal de Mercats i Consum fins al 2011, va percebre entre el juliol de 2012 i el febrer de 2015, més de 138.000 euros per “serveis per a la dinamització i promoció del comerç, mercats i del consum”.
Taula SD
La primera contractació va ser per un import (sense IVA) de 18.000 euros, i, per tant, es va fer com a contracte menor. Les possibles irregularitats les hem evidenciat en les contractacions de 2014 i 2015, que es van fer com a procediment negociat sense publicitat. En aquest tipus de procediment, en el qual cal sol·licitar ofertes, com a mínim, a tres empreses capacitades per a la realització de l’objecte del contracte (artícle 178 TRLCSP), la coincidència d’empreses relacionades entre si de les -generalment poques- convidades a presentar ofertes pot suposar frau de llei.
El decret sobre la licitació corresponent al 5 de març de 2014 establia que la Paeria havia cursat la obligatòria invitació a optar a la licitació “als Srs. ORIOL AUBETS, JAUME JORDÀ I SARA MARIA DÍAZ DE LUIS”.  Hem constatat al Butlletí Oficial del Registre Mercantil de 30 d’agost de 2013  que, al marge de l’oferta que va resultar guanyadora, les altres dues ofertes les presenten dues persones que són administradors mancomunats d’una mateixa empresa: Cases Eficients Bhabitat SL, una circumstància que podria suposar frau de llei. El butlletí esmentat és transparent en aquest sentit:
BORME
Un any després es repeteix la possible irregularitat però amb diferents protagonistes. El nou decret de licitació d’11 de juny de 2015 fa referència a que, a més de la Sra. S.D, “s’ha cursat invitació al Sr. GERMAN ROSELL SOLUTTIO i a l’empresa EBERTU”. Hem constatat que no consta cap empresa amb el nom “EBERTU”, mentre que sí que hi ha una empresa denominada “EBENTU” curiosament fundada per la mateixa persona que SOLUTTIO, l’altra empresa que va rebre invitació. Error tipogràfic o voluntat de tapar el nom de l’empresa?
Davant aquests indicis, el Comú de Lleida ha fet arribar per escrit a l’equip de govern, sense que hi hagi hagut per ara cap resposta, les peticions per disposar de la relació de factures del departament de Mercats i Consum. Algunes d’aquestes factures, com la del passat mes de gener o la de l’agost, sí que ens han arribat de la mà de persones anònimes. També hem sol·licitat, sense cap resposta, la relació de contractes signats entre la Sra S.D. i l’ajuntament de Lleida, així com els preceptius informes de la tasca realitzada per aquesta persona.
Mentre esperem que l’equip de govern compleixi les seues obligacions de facilitar, en temps i forma, tota la informació que li sol·licitem els grups municipals, posem en coneixement que si la sra. S.D. no ha portat a terme les tasques per les quals la Paeria ha abonat fins a 138.581,95 euros, estaríem davant d’un possible delicte. I afegim: davant aquest volum de presumpta despesa en “serveis per a la dinamització i promoció del comerç, mercats i del consum” ens preguntem que s’ha fet per mantenir vius mercats com el de Balàfia, que agonitzen amb 2 parades?.
La Paeria adjudica cada any a la mateixa persona un contracte per “serveis per a la dinamització i promoció del comerç, dels mercats i del consum” via procediment negociat sense publicitat. El Grup Municipal del Comú es pregunta si aquesta és la fórmula més eficient per a l’ajuntament tenint en compte que aquests serveis s’han anat repetint en 4 exercicis consecutius. Caldria analitzar si a causa de la recurrència plurianual del servei s’hauria d’aplicar algun altre procediment de contractació, com pot ser un procediment obert, amb lliure concurrència i publicitat.
Es dóna la circumstància que la sra. S.D., exsecretària del grup del PSC, que té previst jubilar-se aquest mes de setembre, va liderar la llista fantasma del partit de progrés (marca blanca del PSC) a Torrefeta i Florejacs en les darreres eleccions municipals (Veure BOP 22 abril 2015, pàgina 52).
El Comú va insistir a la tinent d’alcalde Montse Mínguez en la Comissió d’Economia d’aquest dimarts que no hem rebut cap informació de les que hem sol·licitat, de forma reiterada i des del mes de juliol, sobre aquest cas. Mínguez ens va emplaçar a portar el tema a la Comissió d’Urbanisme, Comerç i Mercats, evidenciant de nou la voluntat de marejar la perdiu saltant-se la Llei de Transparència per bloquejar constantment les demandes d’informació dels grups de l’oposició que d’aquesta manera trobem impediments en la tasca de fiscalització de l’activitat política municipal que els ha estat encomanada.

Ajuda'ns a difondre
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Pin on Pinterest
Pinterest