El Comú pregunta si la Paeria ha incoat expedient sancionador a l’empresa que ha realitzat les obres de la discoteca Biloba

Posted on Posted in Notícies, Paeria and tagged , .

El Comú de Lleida preguntarà al ple d’aquest divendres si la Paeria ha incoat expedient sancionador a l’empresa que ha realitzat les obres de la discoteca Biloba, ubicada al polígon Neoparc de la ciutat, al costat de la Ll-11, sense llicència d’obres majors. En cas que la resposta sigui afirmativa, sol·licitem que se’ns informi de l’expedient on queda reflectida aquesta actuació per tal de sol·licitar-hi l’accés.
En el passat ple el Comú va preguntar si l’Ajuntament de Lleida havia emès llicència d’obres per la construcció de la discoteca Biloba i si aquesta disposava de tots els permisos necessaris, entre els quals la llicència ambiental, informes de mobilitat i seguretat. El regidor Fèlix Larrosa va respondre (segons recollim de l’acta del Ple):
“El Sr. Larrosa explica que hi ha en tràmit un expedient de llicència d’obres menors que ha demanat el propietari de la finca situada en aquest polígon i que té per objecte el moviment de terres i esbrossar la finca. Arran d’una inspecció tècnica es va ordenar paralitzar les obres que excedien de la llicència demanada; s’ha confirmat l’ordre de paralització de les obres. De manera paral·lela, una societat promotora ha demanat llicència d’activitat per a la construcció d’una discoteca a l’aire lliure i una llicència d’obres majors per a la construcció de la discoteca. Ha finalitzat el tràmit d’exposició al públic de la llicència d’activitat sense haver rebut cap al·legació. La llicència d’obres ha de ser conseqüent amb la d’activitat. Manquen dos o tres informes per resoldre la llicència d’activitat (els rebuts fins ara són favorables). La Generalitat ens ha adreçat una nota informativa sobre una instrucció de l’any 2007 que afectaria el planejament futur”.

Obres discoteca Biloba

Obres discoteca Biloba


Exercint el nostre dret i deure de fiscalitzar l’acció de govern, demanem respostes sobre tots els procediments al voltant d’aquesta obra, que tants dubtes han sembrat en els darrers dies. Exigim que la Paeria reti el mateix tracte a les empreses que als ciutadans, que si no respecten la normativa es veuen abocats a pagar la sanció corresponent.

Ajuda'ns a difondre
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Pin on Pinterest
Pinterest