El Comú pregunta si Ros vol prorrogar el contracte de radar

Posted on Posted in Notícies, Paeria and tagged , , .

El Comú de Lleida preguntarà a la Comissió d’Economia si l’equip de govern té la intenció de prorrogar el contracte del servei de radar i de la resta d’elements de trànsit i seguretat vial (semàfors, radars, control d’accessos, semàfor vermell i càmeres) signat per 4 anys el 23 de novembre de 2013, tenint en compte que la concessionària ha plantejat un plet contenciós administratiu respecte a la interpretació del contracte. També volem saber si s’ha encomanat als serveis tècnics municipals l’elaboració de l’informe per la seva pròrroga. El Comú defensa la municipalització de serveis i pregunta si l’equip de govern es planteja aquesta opció. Finalment, vist que el passat mes de març l’equip de govern deia que «L’empresa no ha completat encara la totalitat de les inversions», tornem a preguntar quines manquen per realitzar.
En un altre ordre de coses, preguntarem quants funcionaris o personal laboral de plantilla té l’ajuntament de Lleida, els organismes autònoms i empreses públiques municipals per a realitzar tasques de control, seguiment i supervisió de les licitacions, concessions i contractacions. 
Per una campanya de sensibilització i difusió de les ajudes contra la pobresa energètica
Fa un any de l’aprovació per unanimitat al ple de la moció conjunta Perquè la ciutadania de Lleida pugui conèixer els seus drets en matèria de pobresa energètica. Per tal aquelles famílies lleidatanes que pateixen pobresa energètica rebin les ajudes anunciades i facin front a les factures dels subministres bàsics d’aigua, llum i gas, demanem l’adopció dels següents acords:

  1. Realitzar una major comunicació i publicitat d’aquestes ajudes contra la pobresa energètica.
  2. Màxima clarificació en els continguts d’aquesta publicitat sobre el procediment a seguir en cas de trobar-se en situació vulnerable.
  3. Elecció adient dels canals on aquesta comunicació ha de ser difosa per tal arribi als destinataris reals.
  4. Més personal o traspàs de competències a personal d’altres àmbits per tal d’agilitzar el procés d’emissió dels informes d’exclusió residencial contemplats a la llei, recordant que no cal que aquests siguin realitzats per treballadors o educadors socials.
  5. Presentació d’un informe sobre el treball realitzat en respecte a la moció esmentada per tal de conèixer quins, dels 19 punts d’acord de la moció, s’han dut a terme i una avaluació de resultats de la campanya realitzada.
  6. Endegar durant el més de novembre, al municipi de Lleida i les EMD de Sucs i Raimat, una nova campanya de difusió del dret a acollir-se a les ajudes per eradicar la pobresa energètica tenint en compte els punts anteriors.

Licitar els lots de Nadal amb antelació per facilitar la integració laboral de persones amb risc d’exclusió
Per tal que la licitació dels lots de Nadal que s’entreguen cada any al personal de l’ajuntament, organismes autònoms i empreses públiques municipals, es realitzi amb l’antelació suficient i seguint criteris de contractació socialment responsables, demanem que l’Ajuntament de Lleida liciti abans que finalitzi novembre el subministrament de Lots amb l’objecte de facilitar la integració laboral de persones amb risc d’exclusió del mercat laboral.

Ajuda'ns a difondre
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Pin on Pinterest
Pinterest