El Comú proposa un pla integral per una mobilitat i un urbanisme amable

Posted on Posted in Notícies, Paeria and tagged , , .

El Comú de Lleida impulsa en el ple de l’estat de la ciutat un pla integral per una mobilitat i un urbanisme amable que contempla mesures de sostenibilitat i eficiència en l’urbanisme. Mesures clau per tal de trobar-nos en una ciutat amable, acollidora, on es recuperi l’espai públic, millori la mobilitat, augmentin els espais d’ombra i zona verda, es faciliti anar en bicicleta, en transport públic o a peu, on els animals tinguin els seus espais propis i tot plegat augmenti la qualitat de vida de la ciutadania. Unes mesures que facilitin la dinamització dels barris i evitin la segregació social.
Malgrat les greus deficiències detectades en molts carrers de la ciutat i de les queixes reiterades del veïnat, l’Ajuntament porta dècades fent actuacions puntuals sense criteris clars i uniformes en aspectes claus de microurbanisme, o simplement no fent res. Exemples clars són els problemes greus que pateixen el carrer Girona a Pardinyes i el carrer Lluís Companys, o les recents actuacions al carril bici de rambla d’Aragó, el carrer Tallada o el mirador del Secà de Sant Pere. A Lleida encara patim places i carrers sense urbanitzar o manca d’equipaments públics a molts barris de la ciutat. També cal abordar un pla de millora i impuls dels polígons industrials i de l’àrea periurbana: calen actuacions urgents als principals viaductes del polígon del Segre i a molts camins de l’Horta.
S’ha avançat poc o gens en la promoció dels transports alternatius al vehicle privat, en la recuperació d’arbrat, en la vianalització del centre històric i les vies secundàries dels barris de la ciutat o en la millora energètica dels edificis municipals. Per tot plegat, el Comú planteja una proposta de resolució al Ple de l’estat de la ciutat de dimarts, amb aquestes 9 propostes:
1. Racionalització de l’espai públic impulsant actuacions de forma integral que contemplin en tots els casos l’ús de la bicicleta, ampliació de zones per a vianants, desincentius de l’ús del vehicle privat, foment del transport públic i ampliació d’arbrat i ombres.
2. Racionalització de l’aparcament disponible per a vehicle privat, recuperant espai públic per a l’ús de vianants, ampliant la xarxa de pàrquings dissuasoris a barris i millorant la connectivitat amb el transport públic i amb la xarxa de carrils bici.
3. Projecte per la complerta vianalització del centre històric a mitjà termini fomentant-hi el desenvolupament comercial i de lleure.
4. Foment de la bicicleta i els desplaçaments a peu mitjançant la creació de nous circuits segurs, i l’extensió de carrils bici a tota la trama urbana. S’incrementaran el nombre d’aparcaments per a bicicletes en la xarxa de carrils bicis i en els edificis municipals.
5. Reduir la velocitat a 30km/h a totes les vies secundàries de la ciutat, amb especial atenció als accessos zones escolars i dels casals per la gent gran.

6. Elaboració d’un pla de voreres que permeti l’ampliació en aquelles on sigui necessari i escoltant els veïns, establint un pla pressupostari i d’intervenció a mitjà termini.
7. Destinar sòl públic per crear zones verdes i d’esbarjo a la ciutat, incrementant decididament les plantacions arbòries i arbustives per millorar tant la contaminació acústica com l’ambiental.
8. Redactar un pla de manteniment de polígons industrials atenent la reparació de les principals vies del polígon Industrial del Segre establint un pla pressupostari d’intervenció a mitjà termini.
9. Preparar un pla de millora dels camins de l’Horta de Lleida  que tingui en compte l’asfaltat de camins de terra, ampliació de marges, creació de corredors per a vianants i enllumenat públic. Es prepararà un pla pressupostari d’intervenció a mitjà termini.

Foto de Cristina Catarecha

Ajuda'ns a difondre
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Pin on Pinterest
Pinterest