Presentem un recurs de reposició per modificar el projecte del Parc de les Basses

Posted on Posted in Ciutat amable, Comú de Lleida, Paeria and tagged , , .

Demana una rectificació de l’expedient que respecti la protecció del parc territorial i el seu ús públic

El comúdelleida ha registrat un recurs de reposició contra l’aprovació inicial del Pla especial del Parc Territorial de les Basses. El recurs es basa en què els informes previs preceptius s’han fet en base a un projecte del 2018 que poc té a veure amb l’actual per la seua dimensió i afectació ambiental i paisatgística. A més, el pla actual destina a càmping, zona esportiva i instal·lacions més terreny que el permès pel planejament general.

Tal i com ha explicat el regidor del comúdelleida Sergi Talamonte, «La regidoria d’urbanisme, amb Toni Postius al capdavant, ha fet una tramitació de l’expedient i uns càlculs de superfícies que estan més pensats per protegir el benefici del càmping que per protegir l’interès públic i natural del parc de les Basses».

La tramitació usa informes del 2018 referits a l’anterior projecte de càmping per esquivar l’avaluació ambiental estratègica

El comúdelleida ha constatat que tot el procés de consulta prèvia preceptiva per a l’aprovació del projecte de les Basses s’ha basat en informes dels 2018 que no es referien al pla actual, sinó que es van fer en relació al projecte impulsat en l’anterior mandat que preveia unes dimensions, capacitat i ordenació del càmping molt inferiors a les del pla actual. En ser de menor dimensió, el projecte del 2018 es va poder acollir a una avaluació ambiental simplificada, que no seria aplicable al projecte actual, que multiplica per dos i mig la capacitat del càmping.

En aquest sentit, cal tenir en compte que el Parc de Les Basses està definit com un Parc Territorial amb especial interès paisatgístic i natural, que la legislació equipara, en termes de protecció, als espais naturals. Per això, el recurs del comúdelleida argumenta que cal sotmetre l’actual expedient del càmping a Les Basses a una tramitació d’avaluació ambiental estratègica.

Forçar els càlculs de superfícies per maximitzar l’espai a privatitzar

Per altra part, la revisió en profunditat de la distribució i dimensió real de les zones previstes per a usos esportius, de càmping i les destinades a instal·lacions i construccions, posa en evidència que se superen les dimensions previstes en el Pla Especial urbanístic. «la regidoria d’urbanisme ha forçat els càlculs de superfícies per fer passar per bona la màxima dimensió per al càmping», argumenta el regidor del comúdelleida, Sergi Talamonte.

L’expedient aprovat pel Ple comptabilitza com a parc públic zones que en realitat s’integren a la zona esportiva, com la pista de running perimetral, o l’escalinata i la zona de vianalitat adjacents a la pista d’atletisme o a la zona de tir amb arc.

Igualment, en el còmput de la superfície del càmping no s’hi inclouen tots els metres quadrats de l’aparcament vinculades al càmping i als seus treballadors. La revisió de tots aquests còmputs suposara que la zona esportiva i de càmping en realitat ocupen el 54,5% de la superfície total del Parc, per sobre del 50% permès per l’ordenació urbanística.

Amb el mateix objectiu de justificar la màxima superfície per al càmping d’ús privatiu, l’expedient aprovat no comptabilitza com a construccions i instal·lacions diversos elements com les pistes esportives i piscina incloses en el càmping. Tal i com s’argumenta en el recurs de reposició, si es tenen en compte aquestes instal·lacions, s’arriba a una edificabilitat del 6% del total del parc, superant el màxim del 5% permès en el Pla General de Lleida i encara més el 2% previst al POUM.

Refer l’expedient

Per tots aquests motius, el comúdelleida sol·licita en el seu recurs que es reconegui la nul·litat del procediment seguit i es rectifiqui l’expedient, sotmetent-lo a tots els informes previs d’avaluació ambiental preceptius.

Tal i com ha vingut defensant, el comúdelleida està d’acord en fer un càmping a Les Basses, però considera que el projecte ha de garantir la protecció del valor natural i paisatgístic del parc, i el seu gaudi públic. Per això, el grup municipal demana una revisió del projecte que redimensioni a la baixa el càmping i inclogui mesures que garanteixin la qualitat de la part destinada a parc públic.

 

Informació prèvia

El govern tira endavant el projecte de Les Basses sense cap modificació per garantir-ne el gaudi públic

Les Basses: un parc per a la gent de Lleida?

Ajuda'ns a difondre
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Pin on Pinterest
Pinterest