El comúdelleida reclama transparència i garanties de bé comú abans de comprometre un nou conveni amb el Força Lleida Club Esportiu

Posted on Posted in Notícies and tagged , , , , , , .

Davant la proposta del Paer en cap als grups municipals per a que avalin, sense conèixer-lo, un nou conveni plurianual amb el Força Lleida Club Esportiu, el comúdelleida anuncia que no pot donar el vistiplau a la proposta mentre no disposi d’informació complerta de les condicions del conveni i dels costos i beneficis que reporta per a la ciutat, l’Ajuntament i l’esport base.
Tal i com es recollia al programa electoral del comúdelleida, l’agrupació d’electors considera que els recursos públics destinats a l’esport s’han d’esmerçar de forma prioritària en activitats esportives que impliquin una contribució educativa i d’integració social. També es preveia en el programa la total transparència, concurrència i publicitat en l’adjudicació de diners públics i el rendiment de comptes de l’ús que se’n faci. Des d’aquesta perspectiva, i en base a les converses mantingudes amb el President del Força Lleida i l’escassa documentació facilitada per l’ajuntament, el comúdelleida no està en condicions de signar un nou conveni plurianual les condicions del qual desconeix.
Des del comú es valora positivament que l’Ajuntament de Lleida i el club de bàsquet professional plategin un conveni plurianual per al període 2016-2018, que pugui donar estabilitat a la família del bàsquet lleidatà, enlloc dels convenis anuals i extraordinaris que s’havien signat al 2015. De fet, sorprèn que el club de bàsquet no hagi pogut formalitzar ja la seva inscripció a la lliga Adecco Oro, quan el conveni signat el 5 març de 2015 preveia la participació del club en aquesta categoria. Tanmateix, considera que no pot avalar la nova proposta sense conèixer el contingut del conveni i de totes les despeses addicionals que el sosteniment de l’activitat del club genera a l’ajuntament, tals com la despesa energètica i de manteniment del pavelló barris Nord.
Amb la informació facilitada per alcaldia, el grup municipal del comú tampoc no pot valorar l’impacte del conveni en les finances municipals. Tot i que l’alcalde assegura en una carta tramesa als grups municipals que l’increment de la subvenció no suposarà un major cost per a l’ajuntament, donat que es preveu finançar aquest sobre cost amb una millora dels tipus d’interès inclosos en el pla de refinançament del Pavelló amb Caixarenting, el comú no ha tingut accés a les condicions d’aquest pla. Desconeixem, per tant, si representa una extensió del període de pagament dels crèdits i, per tant, un encariment a llarg termini. O si, en cas que hi hagi estalvi real, no s’hagués pogut negociar amb anterioritat aquesta rebaixa dels interessos.
Per tot plegat, i especialment en els moments d’emergència social que pateix la ciutat, el comúdelleida no pot avalar, ni que sigui verbalment, un projecte del qual no coneix les contrapartides d’integració, educatives o de valor afegit per a la ciutat i els seus habitants, els agradi o no l’esport i els agradi o no el bàsquet professional. Entenem que l’Ajuntament ha d’ajudar i acompanyar, però no sostenir, l’activitat dels clubs professionals que tenen caràcter privat. I ha de vetllar perquè aquestes aportacions tinguin un retorn social d’acord amb l’esforç de dedicació de diners públics.
En aquest sentit, recordem que la subvenció del 2015 al Força Lleida Club Esportiu va pujar a 135.000 euros, més 60.000 euros pel conveni extraordinari pels play-off, 45.000 euros de despesa energètica, més els costos, desconeguts, de funcionament i manteniment del pavelló.
Tot i això, ens oferim a col·laborar amb el Força Lleida en el futur, independentment de la categoria en la que jugui la propera temporada. I oferim la nostra col·laboració per fer plantejar programes específics per fomentar l’esport, concretament el basquet, als més petits.

Ajuda'ns a difondre
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Pin on Pinterest
Pinterest