El govern impedeix el debat de la proposta per a la regulació de l’ús de productes fitosanitaris en considerar que no és un assumpte de salut pública

Posted on Posted in Notícies.

Considerem molt greu que el govern defugi les seues responsabilitats de protecció de la salut pública i hagi impedit que l’assumpte de la regulació de l’ús de fitosanitaris en l’espai urbà i adjacent s’hagi debatut i votat a la comissió de Drets de les persones i relació amb la comunitat, que inclou les polítiques de salut.

«El govern està defugint la seua responsabilitat en l’àmbit de la salut pública i deixa desemparats els veïns que estan afectats per l’aplicació de productes fitosanitaris en la zona urbana», ha lamentat el regidor del comúdelleida Sergi Talamonte. «Recordem que són competència municipal la gestió del risc i el control sanitari, i per això ens sembla que la decisió d’avui impedint el debat de la nostra proposta de resolució i deixant les nostres preguntes sense resposta és una deixadesa en les funcions de la regidoria de salut», ha afegit.

El comúdelleida havia presentat a la comissió informativa de Drets de les Persones i relació amb la comunitat diverses preguntes en relació al tipus de productes fitosanitaris que s’estan aplicant a la zona de Llívia i que han generat les queixes dels veïns, junt amb una proposta de resolució instant a la regulació de l’aplicació d’aquest productes en zones urbanes i adjacents.

Competència municipal en salut pública

La regidoria de salut té encomanades les mesures destinades a prevenir, controlar, avaluar i evitar un risc, comprovant l’estat apropiat d’éssers vius, els aliments, l’aigua, el medi, els productes, les activitats i els serveis objecte de la Llei 18/2009, del 22 d’octubre, de salut pública. Aquesta llei especifica, dins les competències municipals de salut pública, la gestió del risc per a la salut derivat de la contaminació del medi i la gestió dels riscos per a la salut als llocs habitats (art. 52.b) i d).

D’altra banda, la regulació dels productes fitosanitaris deixa clara també la vinculació entre fitosanitaris i salut pública, en situar com a objectiu de la normativa la protecció de la salut pública.

Per això, el comúdelleida havia adreçat les seus preguntes i proposta de regulació a la comissió que inclou les polítiques de salut pública, en la qual ni tant sols s’ha permès votar si es deixava l’assumpte sobre la taula.

«La nostra impressió és que el govern està amagant-se en aquest conflicte, que s’ha plantejat com un atac al sector agrari quan el que cal precisament és treballar per solucionar el que és un cas particular i aclarir les normes per fer compatible l’ús de fitosanitaris en l’activitat agrària amb la protecció de la salut, especialment en les zones adjacents al nucli urbà», ha reclamat Sergi Talamonte.

Una mediació insuficient

En aquest sentit, el comúdelleida també denuncia que el procés de mediació en el cas de Llívia anunciat pel govern ha estat clarament insuficient, ja que no s’estan complint els acords suposadament assolits. Amb posterioritat, s’han tornat a realitzar tasques d’ensulfatat durant la matinada, sense cap avís previ als veïns afectats, tot i que uns metres més allunyat dels habitatges que en anteriors ocasions.

En aquest sentit, el comúdelleida demana que l’ajuntament exerceixi les seues funcions de control del risc, aclarint quins són els productes que s’estan utilitzant i en quines condicions i, sense perjudici de les actuacions escaients en cas que hi hagi alguna infracció, que entomi un procés de mediació efectiu.

«Fins ara, més que un procés de mediació com a tal, s’han mantingut converses amb les dues parts i s’han plantejat solucions que realment no han estat acordades ni assumides per les dues parts. Per això, entenem que cal reprendre aquest procés de mediació amb una metodologia més clara i amb experts en aquest tipus de treball comunitari», ha explicat el regidor del comúdelleida.

Ajuda'ns a difondre
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Pin on Pinterest
Pinterest