En un format clar i comprensible tot el que va passar en el darrer ple de 2018: observeu la coincidència plena de vot de PSC i Cs

Posted on Posted in Comú de Lleida, Notícies, Paeria and tagged .

Sentit votacions ple Paeria 27 de desembre de 2018

A FAVOR

EN CONTRA

ABSTENCIÓ

6.- Aprovació del Plec de Clàusules Administratives Particulars i el Plec de Prescripcions Tècniques, per a la contractació, mitjançant procediment obert amb diversos criteris de valoració i tramitació anticipada, del servei de quatre places en un establiment social adreçat a l’allotjament d’urgència per a dones que es troben en situació de violència masclista i els seu fills i filles, i inici de la licitació

PSC

CIU

Cs

ERC

CRI

PP

COMÚ

UxA

9.- Ratificació del conveni entre l’Ajuntament de Lleida i l’Ambaixada d’Israel, amb motiu de la col·laboració amb Animac 2018

PSC

CIU

Cs

ERC

CRI

PP

COMÚ

UxA

11.- Aprovació del Plec de Clàusules Administratives Particulars i Plec de Prescripcions Tècniques que regeixen el contracte de serveis de manteniment i reparacions del vehicles del parc mòbil municipal de l’Ajuntament de Lleida, mitjançant procediment obert amb diversos criteris d’adjudicació i tramitació anticipada

PSC

CIU

Cs

ERC

CRI

PP

COMÚ

UxA

12.- Aprovació del Plec de Clàusules Administratives Particulars i Plec de Prescripcions Tècniques que regeixen la contractació del servei per a la prestació dels serveis postals de l’Ajuntament de Lleida, mitjançant procediment obert amb diversos criteris d’adjudicació i tramitació anticipada sotmès a regulació harmonitzada

PSC

CIU

Cs

ERC

CRI

PP

COMÚ

UxA

13.- Aprovació del Plec de Clàusules Administratives Particulars i Plec de Prescripcions Tècniques que regeixen la contractació del serveis de suport al front-office ciutadà, administració electrònica i serveis web, mitjançant procediment negociat sense publicitat per raons tècniques d’acord amb l’art. 168.a).2 de la Llei 9/2017, de CSP, de tramitació anticipada i sotmès a regulació harmonitzada

PSC

CIU

Cs

ERC

CRI

PP

COMÚ

UxA

14.- Autorització compatibilitat sol·licitada per EVP

PSC

CIU

Cs

ERC

CRI

PP

COMÚ

UxA

15.- Autorització compatibilitat sol·licitada per EMC

PSC

CIU

Cs

ERC

CRI

PP

COMÚ

UxA

16.- Autorització compatibilitat sol·licitada per VOB

PSC

CIU

Cs

ERC

CRI

PP

COMÚ

UxA

17.- Autorització compatibilitat sol·licitada per LSG

PSC

CIU

Cs

ERC

CRI

PP

COMÚ

UxA

18.- Ordenances Fiscals 2019

PSC

CIU

Cs

ERC

CRI

PP

COMÚ

UxA

19.- Plantilla

PSC

CIU

Cs

ERC

CRI

PP

COMÚ

UxA

21.- Aprovació del reconeixement de l’obligació corresponent a la 2a certificació del Projecte d’obres complementàries de recuperació i millora de l’espai a l’entorn de la Cuirassa (Call Jueu) de Lleida i la 2a certificació i liquidació del projecte modificat d’instal·lació del nou enllumenat exterior a les obres de recuperació d’espais públics en l’àmbit entre el carrer Sant Cristòfol, aparcament dissuasori i Costa del Jan, inclosos dins del Pla de Barris del Centre Històric, a càrrec de l’Empresa Municipal d’Urbanisme de Lleida, SL

22.- Aprovació del reconeixement de l’obligació corresponent a las 5a i 6a certificació dels treballs inclosos dintre del Projecte de millora de l’accessibilitat i infraestructures en varis carrers, dins del Pla de Barris de Magdalena-Noguerola, a càrrec de l’Empresa Municipal d’Urbanisme de Lleida, SL

23.- Aprovació del reconeixement de l’obligació corresponent a la 1a certificació de les obres del Projecte de reforma carril bicicleta de l’avinguda de Catalunya i millora del ferm de diversos carrers de Lleida, a càrrec de la UTE Sorigué, SAU-JA Romero Polo, SA

24.- Aprovació de l’adjudicació a l’empresa R.S. Agrotècnica del Segrià, SL de les obres del Projecte d’ordenació i enjardinament del pati interior del CEIP Magraners

PSC

CIU

Cs

ERC

CRI

PP

COMÚ

UxA

25.- Aprovació del Plec de Clàusules Administratives Particulars del contracte de servei integral de consultoria i assistència tècnica per a la implementació estratègica i el seguiment i control de la gestió financera del projecte “INNO4AGRO, ecosistema innovador per a un sector agroalimentari intel·ligent”, mitjançant procediment obert amb diversos criteris d’adjudicació i tramitació anticipada

PSC

CIU

Cs

ERC

CRI

PP

COMÚ

UxA

Mocions grups municipals

A FAVOR

EN CONTRA

ABSTENCIÓ

29.- Moció del Grup Municipal Crida per Lleida-CUP per aturar els desnonaments a Lleida

PSC

CIU

Cs

ERC

CRI

PP

COMÚ

UxA

1,2,3,6

PSC

CIU

Cs

ERC

CRI

PP

COMÚ

UxA

4,5

Ajuda'ns a difondre
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Pin on Pinterest
Pinterest