Un alcalde que responde poco, no acredita nada y falta a la verdad para esquivar preguntas comprometedoras

Publicado el Publicado en Notícias y etiquetado , , , , , .
Esperamos poder traducir pronto esta página al español, avísanos si nos quieres ayudar.

Agraïm a l’alcalde de Lleida, Àngel Ros Domingo, que hagi respost al darrer ple de la legislatura, el passat divendres, alguna de les 18 preguntes que el Comú li va fer arribar via registre. Malgrat que és cert que algun dubte ha quedat aclarit, ens en queden encara molts al calaix.

La no resposta a la majoria de les preguntes que li vam fer ens sembla greu, i pensem que és poc respectuós que falti a la veritat dient que ja va respondre al ple de novembre diverses preguntes sobre la Caixa i sobre altres qüestions que, com podreu comprovar, mai ha respost.

Hem tunejat el vídeo perquè pogueu saber la versió del Comú sobre algunes ‘inexactituds‘ del discurs de l’alcalde en un lloc que hauria de ser tant respectable com és el Ple.

 1. Pot fer públiques les quantitats exactes de l’acord al qual ha arribat el seu equip de govern amb l’actual adjudicatària d’Autobusos de Lleida?
  Àngel Ros:
  El cost del servei és 9,7M €. Els ingressos per part d’usuaris representen el 34%. L’ajuntament cobreix la diferència per contracte bàsicament amb el criteri de preu per quilòmetre de servei. La liquidació 2014 suposa subvenció de 6,7M€. D’aquests 6,7M€ s’ha de restar una subvenció de l’ATM i de l’estat de 765.000€ que és el que es va rebre l’any anterior, per tant hem de pensar en xifres similars. El cost d’autobusos de l’ajuntament de Lleida és algo inferior al 6 milions d’euros, la part que paga l’ajuntament. Al pressupost, aquesta subvenció suposa un augment de 855.000€ que s’explica en bona part per l’augment de quilòmetres efectuats en motiu de la reestructuració de línies feta per satisfer les demandes dels usuaris corregint les mancances de les noves línies que s’havien posat en marxa. Concretament aquest efecte ha suposat 535.000€. D’altra banda, les noves línies anteriors havien provocat una disminució de viatgers, per tant, menys ingressos i per tant més subvenció que s’esta corregint perquè, com saben, des de setembre estem creixent 4, 5 i fins a 7% mensuals. Aquestes són les dades aprovades aquesta setmana per la Junta de Govern…I a pregunta d’Antoni Postius (CIU) Ros respon: Nosaltres tenim marge en aquesta partida de transports i, a més, tenim marge en el fons de contingència.
  El Comú afegeix:
  correspondrà als ciutadans valorar si el servei de transport públic que reben està a l’alçada d’una despesa de prop de 10 milions d’euros que comporta una subvenció municipal d’uns 6 milions d’euros anuals (2014). Aquest 2015 costarà 6 milions d’euros més els 855.000€ que arrosseguem de la liquidació del 2014 i que l’actual alcalde ja reconeix que s’incorporarà del fons de contingència, ja que el que hi ha a la partida de transport és de 6.750.000 i amb tota probabilitat tot just cobrirà els costos del servei de l’any.

  Creiem necessari recordar que, com amb els radars, l’equip de govern ha amagat les reclamacions de les concessionàries fins que el Comú les ha fet públiques.

 2. Per què la Paeria no ha complert les obligacions legals de destinar a seguretat vial tots els ingressos obtinguts en multes per radar?

  Àngel Ros:
  Sí. La sra. Mínguez i el sr. Farrero m’han preparat la xifra dedicada per l’ajuntament a despeses de seguretat vial que són exactament, des del moment en que es van posar en marxa semàfors i radars, 461.702.22 €. Supera la xifra neta recaptada.
  El Comú afegeix:
  L’estimació d’ingressos per a l’ajuntament, al setembre de 2014, superava els 650.000 euros, molt per sobre de la xifra que ens dóna l’alcalde que, per altra part, no acredita amb cap document. El Plec del Contracte estableix que els ingressos de les sancions obtingudes per infraccions de la Llei de Trànsit s’han d’aplicar al finançament de la seguretat vial, prevenció d’accidents de trànsit i ajuda a les víctimes.>
 3. Pot documentar que la Paeria està destinant els diners generats pels radars a seguretat vial? A 30 de novembre de 2014, dels 350.000 euros pressupostats en “gestió de seguretat vial” només n’hi ha 37.114,61 de “despesa autoritzada”.
  Àngel Ros:
  Jo crec que s’està fent anar un document molt antic que queda actualitat per aquests 461.702.22 €< El Comú afegeix:
  donar xifres sense fer l’esforç d’acreditar-les a la ciutadania, ni tan sols en temes tant seriosos, demostra una preocupant falta de transparència. Si aquest document és antic, per què no fa públic l’actual document?
 4. Per què la Paeria no ha obligat la concessionària a complir els compromisos signats en el contracte de gestió del servei?
  Àngel Ros:
  Sí l’ha obligat i els compleix.
  El Comú afegeix:
  El contracte obliga a Arnó-Sice a fer unes inversions que no s’estan complint, com per exemple la millora del sistema de control de trànsit, que, amb un import de 87.642 euros, hauria d’haver estat enllestida el passat més d’octubre. Idèntica situació viu la “inversió en connexions i comunicacions”, pressupostada en 73.450 euros. L’empresa també hauria d’haver enllestit durant el primer any de contracte la semaforització de la rotonda de davant del cementiri (42.165 euros) que finalment, i sense que la Paeria hagi explicat el perquè, sembla que va assumir l’ajuntament. També resta aparcada en un calaix la instal·lació de càmeres de control (a aquestes alçades hauria d’haver-ne posat en funcionament 4 per valor de 9.303 euros), els 4 guals elevats de vianants (13.500 euros) i el subministrament, per valor de més de 15.000 euros, d’etilòmetres, pda’s (per generar multes) i diferents elements de control.
  IMG_7923
 5. Després de les eleccions municipals de maig, es mantindrà el llindar de velocitat màxima permesa en 65 km/h o té previst, si governa, baixar-lo?

  Àngel Ros:
  Són decisions tècniques en funció de la sinistralitat. En tot moment he dit que s’han d’aplicar marges de tolerància sobre els 50 o 53,5 km/h que permetin millorar la seguretat del trànsit o disminuir la sinistralitat. És un tema tècnic que els nostres serveis que tenen la responsabilitat estic segur que seguiran fent adequadament.
  El Comú afegeix:
  entenem que no vulgui reconèixer l’error de posar el llindar a 65 km/h sense cap criteri tècnic. No entenem quin criteri tècnic podria justificar que en uns mesos el llindar màxim permès baixés en 10 quilòmetres o bé que justifiqués posar en funcionament el radar mòbil. Un aparell que, segons els estudis que vostè també deu conèixer, genera més multes que cap radar.
 6. El radar mòbil continuarà inactiu després del mes de maig?
  Àngel Ros:
  En funció de les necessitats i en funció de la sinistralitat del trànsit.
 7. Per què diu públicament que els contractes de serveis adjudicats per la Paeria són públics si no és cert?
  Àngel Ros:
  Sí, són públics. Entre altres coses un contracte recull allò que s’ha especificat en el plec de condicions i en l’adjudicació, que és pública. Per tant, és obvi que són coneguts i sobre serveis públics, a més, es va fer fins i tot una Audiència Pública, etcétera, etcétera.
  El Comú afegeix:
  si els contractes no difereixen ni en una coma del plec de condicions, encara entenem menys que no es difonguin. L’opacitat demostrada amb concessions com radars o autobusos genera una desconfiança que només és resol amb transparència real.
 8. Creu tolerable que un càrrec públic amb un sou de més de 5.000 euros utilitzi recursos públics per costejar-se un desplaçament privat a una reunió de La Caixa el 24 de maig de 2012 per la qual va cobrar prop de 2.000 euros més?
  (No la respon)
  Àngel Ros:
  Les preguntes 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 i 18 coincideixen amb altres formes de formular-ho, en algun cas només amb canvis de preposicions i adverbis, amb les que em van formular en el ple, crec recordar, d’octubre, la CUP. Em remeto a l’acta, a les meues resposten en aquell ple i queden contestades.
  El Comú afegeix:
  si bé les preguntes 11, 13 i 14 es pot considerar que són similars a les de la CUP, les 8, 9, 12, 15, 16, 17 i 18 no hi tenen res a veure com es pot comprovar revisant l’acta d’aquell ple o aquest vídeo:

  L’alcalde esquiva qüestions que no vol afrontar i ho fa de manera escandalosa, dient que ja ha respost i, d’aquesta forma, mentint al Ple. Per què? La resposta només la sap ell.
 9. Per què no ha acreditat la suposada reunió per temes municipals que tenia aquell dia, quan es va desplaçar amb vehicle oficial i xofer escorta a una reunió de La Caixa privada i remunerada?
  (No la respon)
 10. Per què mentre alguns ajuntaments, com el de l’Hospitalet de Llobregat, responen a la petició d’informació detallant la seua despesa en escortes, Ros considera “penós” que se’n parli?
  Àngel Ros:
  Crec que el tema escortes té sentit en tant en quant que hi hagi polítiques de seguretat i evidentment la seguretat implica també el coneixement estrictament per part dels òrgans corresponents. Si no, deixa de ser seguretat.
  El Comú afegeix:
  entenem que detallar la despesa en escortes és un estricte exercici de transparència que en res afecta a la seguretat.
 11. Creu que hi ha un conflicte d’interessos quan vostè, formant part de la Comissió de Control de la Caixa, cobrant 207.000 euros i gaudint de més de 700.000 euros de crèdit, vota al Ple de la Paeria a favor de contractar crèdits amb La Caixa, com el de 61 milions d’euros per a l’EMU que va aprovar al desembre de 2010?
  (No la respon)
 12. Per què omet ingressos per valor de 173.000 euros de La Caixa en la seua declaració d’activitats pel mandat 2011-2015, un instrument que hauria de servir per fomentar la transparència?
  (No la respon)
 13. Si participava al Consell de La Caixa i a la Comissió de Control d’aquesta entitat com a part de les funcions de batlle de la ciutat, i ja té un sou d’alcalde de 5.006,63 euros mensuals, per què cobrava de La Caixa?
  Vinyeta Ros i La Caixa (CarlesAlberdi.com)
 14. No creu que, com van fer alguns membres del Consell, hauria d’haver renunciat a aquests diners de La Caixa i/o destinar-los a la Paeria o a qualsevol causa social?
  (No la respon)
 15. Per quin motiu el conveni amb La Caixa, que mou més de 141 milions d’euros cada any, no ha passat ni pel ple de la Paeria?

  (No la respon)
 16. No és veritat que la Paeria no ha incoat expedient a cap banc en l’any que porta en vigor la ordenança municipal sobre pisos buits?
  (No la respon)>
 17. No està d’acord en què les preguntes del teixit social organitzat, en el nostre cas com a agrupació d’electors, mereixen alguna cosa més que el seu silenci?
  (No la respon)
 18. No creu que correspon als responsables polítics donar resposta a qüestions que afecten de manera important la vida dels ciutadans de Lleida i que aquesta manera de procedir hauria de formar part del funcionament democràtic de qualsevol institució?
  (No la respon)

Ajuda'ns a difondre
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Pin on Pinterest
Pinterest