Exigim a l’equip de govern responsabilitat davant la seua estratègia que sembla contrària a què el solar de la Llotja sigui públic

Posted on Posted in Notícies, Paeria and tagged , , .

El Comú de Lleida exigeix a l’equip de govern que l’informe jurídic sobre la reversió del solar annex a la Llotja sigui lliurat a tots els grups municipals de la Paeria per poder conèixer i supervisar com ens correspon l’informe i les actuacions municipals que se’n derivin, i que es faci públic al web de la Paeria per a consulta dels ciutadans. En la manera d’actuar de l’equip de govern hi veiem un indici evident de posar en marxa una estratègia que va contra l’interès públic en tant que busca evitar la reversió del local. Creiem oportú recordar a l’alcalde que:

  • La corporació té el 80% del capital del Centre de Negocis i Convencions
  • L’informe jurídic s’ha pagat amb diner públic
  • Els grups municipals i la ciutadania tenen dret a conèixer en detall quins són els arguments que esgrimeix per dir que una clàusula resolutòria tan clara i explícita com la següent -del plec de condicions de compravenda- es pugui interpretar d’una altra forma:

Plec condicions compravenda solar

  • Hi ha en joc un patrimoni de milions d’euros.
  • Per transparència, demanem saber qui ha fet l’informe i quan ha costat
  • El solar va ser adquirit pel CNC mitjançant una operació bancària que segons la fiscalia anava contra l’interès i el patrimoni del propi banc, que va acabar rescatat amb diner públic. És de justícia recuperar un solar que va ser pagat amb els diners de tots els ciutadans.

Exigim defensar l’interès públic perquè el solar annex a la Llotja beneficiï la ciutat
El Comú de Lleida va preguntar al ple de desembre quina era la intenció de l’alcalde sobre les ofertes que han fet arribar almenys dos societats mercantils per adquirir el solar adjacent a la Llotja, i Àngel Ros va respondre que estan fent les gestions davant Sareb per saber les condicions de la reversió a l’Ajuntament, insistint “que no serà gratuïta”. El regidor Talamonte va insistir: “quina càrrega tindrà? Pel que hem vist el retorn del solar a mans municipals no ha de costar res” i Ros va concloure “Se’m fa difícil pensar en aquest escenari”.
Les ofertes rebudes per l’entitat bancària propietària de la parcel·la van condicionades a que s’alteri el plec de condicions per deslliurar els compradors de l’obligació de construir 2 torres o bé permetre que aquestes es construeixin amb unes característiques diferents i amb uns terminis molt més amplis. L’agrupació d’electors entén que aquestes concessions anirien contra l’interès públic i per això insisteix a preguntar a l’alcalde si l’Ajuntament té la intenció de satisfer aquesta demanda de les societats mercantils.
El Comú entén que eliminar la citada clàusula per fer possible aquesta venda a una entitat bancària aniria en contra de l’interès públic, ja que aquesta transacció no tindria cap repercussió positiva per al patrimoni municipal. L’agrupació d’electors recorda que a l’abril el solar passarà a ser municipal, ja que el Centre de Negocis i Convencions (CNC) en recuperarà la titularitat per incompliment de les clàusules imposades al plec de condicions de l’alienació del solar. Entenem que serà aleshores el moment de valorar si la millor opció és la venda, que -en tot cas- sempre hauria de passar per un concurs públic beneficiós per l’interès col·lectiu.
El president del CNC és l’alcalde Ros i és ell qui te la obligació última de vetllar per l’interès públic i mantenir les condicions de cessió fins que venci el contracte. Exigim a l’alcalde una resposta clara sobre les seves intencions i que faci un exercici de transparència en una qüestió on hi ha en joc un valuós patrimoni de la ciutat, fent pública tota la informació que tingui sobre les ofertes de compra sobre el solar i les condicions que els compradors imposen per realitzar-les.

Ajuda'ns a difondre
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Pin on Pinterest
Pinterest