Exigim acció urgent en matèria d’energia

Posted on Posted in Ciutat amable, Ciutat capdavantera, Ciutat per viure, Comú de Lleida and tagged , , , , .

El comúdelleida expressa la seva profunda preocupació sobre la inacció del govern actual en relació amb els assumptes energètics, subratllant la necessitat urgent de prendre mesures significatives.

Malgrat la urgència de respondre als reptes energètics globals, lamentem que el PSC no presenti en el pressupost cap iniciativa concreta per abordar aquesta qüestió crítica“, reclamava la regidora del comúdelleida Laura Bergés.

Des del comúdelleida es proposa una sèrie de mesures en matèria d’energia que podrien adoptar-se per al desenvolupament sostenible de la ciutat i establir polítiques clares per a la implementació de fonts d’energia renovable.

Reclamem una partida per implementar el pla d’eficiència energètica dels edificis municipals, que ens permetria estalvis en la factura de la llum del 20% a curt termini i fins al 70%, progressivament“, afegia la regidora Laura Bergés.

Seguint amb aquesta línia regidora afegia que “es proposa incrementar la partida d’estudis i treballs tècnics d’urbanisme per facilitar el desenvolupament de la comunitat energètica i la possible planta fotovoltaica a Serrallarga.

El comúdelleida estableix el compromís d’iniciar estudis per a la posada en marxa d’una comunitat energètica, ja sigui públic-privada o totalment pública, fomentant la participació ciutadana i empresarial.

Ajuda'ns a difondre
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Pin on Pinterest
Pinterest