“Exigim un nou reglament de l’aigua perquè aquest no defensa els interessos de la gent sinó el de l’empresa”

Posted on Posted in Comú de Lleida, Notícies, Paeria and tagged , .

El Comú de Lleida ha demanat a Fèlix Larrosa la retirada del nou Reglament del Servei Municipal d’abastament d’Aigua Potable a Lleida proposat per l’equip de govern, ja que el text només defensa l’interès de l’empresa concessionària i menysté els drets de les persones usuàries. El document reglamenta que en cas de conflicte amb l’empresa, sempre li tocarà pagar a l’usuari, i no obliga a Aqualia a assumir impagaments, com estableix la llei de pobresa energètica.

Demanem que el nou alcalde faci efectiva la voluntat expressada en el ple d’investidura de cercar consensos i defensar l’interès de la gent, i retiri aquesta proposta de reglament. El fet que el text sigui tan allunyat de l’interès general dificulta enormement poder fer un treball de debat i esmena, motiu pel qual demanem al nou alcalde que ajorni la tramitació del nou reglament al ple i que presenti per debatre un nou text de treball a on es prioritzin els interessos dels usuaris i no els de l’empresa concessionària. És necessari un reglament, però que vetlli pel bé comú.

Cal recordar que l’aigua és un dret humà universal essencial i un bé comú, que ha de ser regulat amb eficiència i solidaritat sobre la base dels principis d’igualtat, equitat, no discriminació, justícia social i respecte al medi ambient.

El Comú denuncia un cop més les conseqüències d’un model de gestió privada que va contra els interessos de la ciutadania, que ha de pagar una factura de l’aigua tres vegades i mitja més alta que fa 14 anys i que, malgrat aquest altíssim increment, veu com el deute de la Paeria amb la concessionària supera els 40 milions d’euros.

Vint exemples que il·lustren que el reglament de l’Aigua defensa només els interessos econòmics d’Aqualia

 1. Al règim sancionador només es contempla les infraccions i sancions dels usuaris, en cap cas a les infraccions i irregularitats comeses per l’empresa.
 2. Contempla el dret dels usuaris a formular consultes o a demanar pressupostos a l’empresa, però l’empresa en cap cas està obligada a respondre.
 3. No es contempla el poder tenir pressupostos alternatius als que realitza l’empresa.
 4. Les reclamacions i els recursos a l’empresa es consideren desestimats per silenci administratiu i sense que ningú doni raons o informes per denegar-los.
 5. L’empresa pot impulsar accions inspectores i adoptar mesures unilaterals sense comptar amb la supervisió de l’ajuntament o amb informes de serveis socials.
 6. Mitjançant el procediment d’inspecció i sanció l’empresa pot fer talls de subministrament només comprovant unilateralment i pels seus propis mitjans la infracció.
 7. En cap moment es dóna la possibilitat de que la facturació la faci en base a una taxa (com reclamem des del Comú i des d’altres formacions a la Paeria) o que la gestioni ningú més que l’empresa.
 8. Els contractes i formularis els aprova la companyia sense supervisió municipal.
 9. No s’obliga a la servitud de pas per poder donar servei d’aigua a tercers.
 10. En cas de mantenir subministrament per pobresa energètica per la Llei 24/2015, l’empresa no assumeix cap cost i acumula el deute.
 11. L’empresa podrà tallar al cap de dos mesos de comunicar al usuari i a l’ajuntament si el consistori no diu res. El silenci administratiu és positiu per al tall de subministrament i no es requereix autorització de tall expressa de l’ajuntament i serveis socials.
 12. En cas de connexió que l’empresa considera clandestina l’empresa pot tallar sense consultar amb serveis socials.
 13. La represa del subministrament després d’haver estat suspès per impagament de dos factures només podrà fer-se mitjançant una nova sol·licitud i subscrivint una nova pòlissa d’abonament i tornant a pagar tots els costos de connexió. És a dir, en cas de tall la reconnexió genera el mateix cost a l’usuari que una connexió nova, malgrat que no genera cap cost extra a l’empresa
 14. El tipus de comptador i el diàmetre (que condiciona els trams de facturació) el decideix l’empresa unilateralment.
 15. El comptador l’ha de comprar l’usuari a preu de tarifa (nou) però en cas de baixa l’empresa se’l pot quedar sense cap indemnització si l’usuari no el reclama en tres mesos. L’empresa no està obligada a comunicar aquest dret a l’usuari.
 16. El comptador l’instal·la l’empresa i li cobra a l’usuari el preu d’instal·lació. Per raons a criteri de l’empresa, aquesta podrà imposar la instal·lació d’un sistema electrònic de lectura remota del comptador, a pagar per l’usuari la instal·lació i l’equip. A la pràctica l’empresa pot generalitzar aquest sistema de lectura remota perquè estalvia molts costos de personal i lectures de comptador, i tot a costa dels usuaris.
 17. En cas de dubtes amb la fiabilitat de la lectura, l’usuari pot sol·licitar la revisió del comptador però sempre a través de la mateixa empresa. Si no es comprova l’error l’usuari paga les despeses de verificació del comptador. Si el resultat és que hi ha un desviament de la lectura per error del comptador, que perjudica a l’empresa, aquesta pot reclamar la diferència a l’usuari. En cas que el perjudici sigui per a l’usuari, no es contempla que pugui reclamar la devolució de l’error de la lectura, l’import facturat ni interessos.
 18. Si l’empresa no pot fer les lectures durant un any facturarà a l’usuari 30m3 al més per usuari.
 19. En cas de fuita l’empresa cobra tota l’aigua comptabilitzada, només es contempla com a rebaixa cobrar l’aigua a preu del primer tram de facturació. Es cobra fins i tot el cost de clavegueram corresponent als m3 que s’han vessat encara que sigui per fuita.
 20. La manca de subministrament per sequera o situacions extraordinàries no dóna lloc a indemnitzacions, però malgrat això l’empresa segueix cobrant els trams fixes del subministrament durant aquests períodes. Només dóna dret a ser indemnitzat en la part proporcional del tram fix en cas d’averia amb durada superior a 48 hores.

Ajuda'ns a difondre
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Pin on Pinterest
Pinterest