Fem viable l’aprovació dels comptes de l’EMU 2018

Posted on Posted in Ciutat democràtica, Ciutat valenta, Notícies, Paeria and tagged , .

La Junta General de de l’Empresa Municipal d’Urbanisme ha aprovat els comptes anuals de 2018 i convé per davant de tot felicitar a totes les persones que han contribuït a que sigui possible trobar solucions per a una EMU en situació greu. Amb especial menció a tot l’equip tècnic de l’Empresa Municipal , Consellers, l’interventor municipal i també al nou gerent de l’Ajuntament i a l’interventor municipal.

L’informe que l’EMU va encarregar al Bufet Ortega Condomines Abogados concloïa el passat novembre que calia reformular els comptes del 2018. Des que ho vam saber hem treballat conjuntament per cercar la millor solució alternativa a la reformulació dels comptes del 2018, per esmenar errors tan greus com haver alterat la situació patrimonial de l’Empresa fent constar com a existències més de 21 milions d’euros d’obres pendents de repercutir del Pla de l’Estació.

L’esmentat informe també deia que l’EMU es trobava en situació legal de dissolució als anys 2015, 2016 i 2017 ja que el seu patrimoni net era inferior a la meitat del capital social. Estava en situació legal de dissolució, i no van fer res.

Els que ara fan escarafalls, haurien d’haver actuat en aquell moment i ara ens acusen de no fer bé les coses. Les coses s’estan fent millor que mai en aquesta empresa

Davant el cúmul de problemes que ens hem trobat fruit de la gestió anterior, aquest govern presenta solucions. Solucions rigoroses i derivades de tots els informes, solucions que ens permeten aprovar els comptes 2018 i que evitaran les conseqüències nocives per a la ciutat que una major dilació hauria pogut comportar per als comptes de l’ajuntament. El treball conjunt de l’equip de l’EMU, consellers, interventor, membres del govern, auditor i el nou gerent ha fet possible una solució alternativa.

Aprovats els comptes EMU 2018. Vot a favor de tots excepte PP que s’absté

Solucions per aprovar els comptes 2018

Si han seguit la feina feta recordaran que al novembre vam disposar d’un informe que apuntava que calia reformular els comptes. Un cop entrem en la formulació dels comptes de 2019, hi ha la possibilitat d’aprovar el compte general de l’any anterior, del 2018, sense canviar la memòria ni el balanç. Dit d’un altra manera: havent entrat en la formulació dels nous comptes, disposem d’un concepte legal que permet evitar la reformulació dels comptes del 2018 sense entrar en contradiccions. Aquesta norma d’auditoria publicada al 2003 ens permet, doncs, aprovar els comptes del 2018 i aplicar -com dèiem- els canvis necessaris en els comptes del 2019. Tot allò que s’havia d’esmenar s’introduirà al 2019. Tot l’equip estem treballant amb l’auditor en la formulació dels comptes 2019 i això és ben real. No estem fent pas teatre, com ens han dit des de l’oposició, sinó que estem treballant i estem solventant problemes que venen de lluny.

I en aquesta recerca de les millors solucions per a l’EMU i per a la ciutat, hem seguit en tot moment les indicacions que ens donava l’informe comptable. Hem treballat en defensa dels interessos de l’EMU i de la ciutat, i optem per fer ús del que la llei permet, en concret el criteri d’auditoria de 2003 del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, en concret la norma tècnica d’auditoria número 23 (*). I tot aquest esforç col·lectiu s’ha fet en tot moment seguint el camí de la prudència i la responsabilitat que els informes i valoracions tècniques autoritzades ens indicaven. Tota la prudència i responsabilitat que no vam veure en decisions preses a l’empresa municipal en els anys anteriors, i que ens han portat on som. El Consell Administració del passat 24 de gener, i en vista de la imminència de la formulació del comptes del 2019, en base a l’esmentada norma d’auditoria, i amb el consens de l’auditor de l’empresa, va acordar la introducció del nou criteri de valoració de la partida d’existències referent al Pla de l’Estació als comptes del 2019. Per tant la solució, a banda de ser legal i seguir totes les recomanacions dels diferents informes rebuts, compta amb l’aprovació de l’auditor de l’empresa.

Junta General EMU 31 gener 2020

Mantenim tota la voluntat de seguir trobant solucions, i si tot això és possible els assegurem que és gràcies a l’enorme feina de tot l’equip que està treballant de valent per fer les coses bé.

*Resolución de 26 de febrero de 2003, del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, por la que se publica la Norma Técnica de Auditoría sobre “hechos posteriores”. 23. Sin perjuicio de lo anterior, si la emisión de las cuentas anuales del período siguiente, así como el informe de auditoría correspondiente, fuesen inminentes y siempre y cuando dichas cuentas anuales del período siguiente contengan el desglose adecuado del hecho posterior, no será necesario modificar las cuentas anuales inicialmente emitidas ni el informe de auditoría correspondiente.

Ajuda'ns a difondre
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Pin on Pinterest
Pinterest