Impostos i taxes progressives, criteris ètics en les adjudicacions i impuls a les cooperatives: propostes per impulsar l’economia del bé comú

Posted on Posted in Notícies and tagged , , , , , , , , , .

L’agrupació d’electors del Comú de Lleida proposa com a primera mesura econòmica fer una Auditoria del Deute municipal, per diferenciar quin s’ha contret pel bé comú i quin es pot considerar il·legítim i no assumible. La candidatura ciutadana també preveu paralitzar les obres no imprescindibles per tal de poder fer inversions en les persones. A més, s’iniciarà el procés de remunicipalització del serveis públics i s’augmentarà l’autonomia energètica per tenir més recursos i poder cobrar els impostos i taxes locals tenint en compte el nivell de renda.

El Comú de Lleida es compromet a fer una gestió econòmica dels diners de tota la ciutadania transparent, rigorosa i que prioritzi els serveis a les persones. L’economia ha de ser una eina al servei del Bé Comú. Per això, a més d’incrementar la despesa social a través d’un Pla de Xoc de mesures urgents per al primer any i mig de legislatura, l’agrupació d’electors proposa una política fiscal que tingui en compte la renda i el patrimoni de les persones contribuents. Per exemple, proposa modificar les Ordenances fiscals per tal que les noves construccions tinguin la mínima bonificació legal en l’IBI (50%) i, en canvi, les obres de rehabilitació integral en tinguin la màxima (90%) quan en l’actualitat totes elles es beneficien de la mateixa bonificació. O també incrementar dels 170 euros actuals als 200 euros la bonificació sobre l’IBI per a les famílies que tinguin ingressos inferiors a l’IPREM, a més de reduir el valor cadastral a partir del qual una família ja no es pot acollir a les bonificacions de l’IBI (de 208.000€ actuals a 150.000€), ja que no sembla raonable establir bonificacions per a propietaris d’habitatges de més de 200.000€.

El programa Comú s'ha teixit en multiples assemblees

El programa Comú s’ha teixit en múltiples assemblees

L’agrupació d’electors també proposa paralitzar les obres i les inversions que no són imprescindibles i també augmentar l’autonomia energètica. Aquest és un recurs poc explorat pel govern de la nostra ciutat que permetria una sostenibilitat mediambiental i també econòmica. De fet, l’ajuntament no ha aplicat cap de les 43 mesures del Pla d’Acció de l’Energia Sostenible al que es va comprometre per reduir al 2020 en un 22% les emissions de CO2 que hi havia al 2005. El sector de les energies renovables és estratègic i apostar-hi suposarà un impuls a l’estalvi públic i privat i també a l’ocupació. Així, el Comú de Lleida proposa, per exemple, aconseguir en 4 anys que el 70% de l’electricitat que consumeixen les instal·lacions municipals sigui d’origen renovable; la creació d’una empresa pública per promoure l’ús de la xarxa d’enllumenat públic com a xarxa per evacuar i acumular energia renovable o augmentar la taxa que paguen les empreses de distribució, per tenir dret de pas dels cables per les voreres i carrers de la ciutat. També es proposa sotmetre a consulta la possibilitat de constituir una empresa pública que actuï com a distribuïdora o comercialitzadora de gas, llum i servei d’internet.

Però, sens dubte, un dels temes bàsics a l’hora d’afrontar la gestió econòmica és conèixer el nivell d’endeutament de la Paeria. Als més de 200 milions d’euros de deute reconegut que té l’ajuntament, cal sumar els de l’EMU i també els del Parc Científic i Tecnològic de Gardeny. Per això, el Comú de Lleida vol facilitar una auditoria del deute municipal per part d’associacions ciutadanes com l’Observatori Municipal del deute. El deute que fos considerat il·legítim podrà ser declarat no assumible, i se n’hauran d’exigir responsabilitats a aquells que el van contreure.

A més, en l’aposta per uns serveis públics de qualitat, la candidatura ciutadana iniciarà el procés de remunicipalització dels serveis públics que han estat privatitzats en els darrers anys (aigua, sòl, transport públic i enllumenat públic). El Comú de Lleida aposta per la creació de cooperatives integrades per l’ajuntament (amb la part majoritària del capital), per l’empresa concessionària (quan la concessió té una durada a llarg termini) i per la plantilla. Però la remunicipalització no és l’única mesura per millorar els serveis, sinó que cal vetllar per l’eficiència, per això, des de l’agrupació d’electors s’aposta per establir plecs de condicions exigents i també per revisar el compliment dels actuals, ja que en casos com l’empresa concessionària dels radars, per exemple, el Comú ha acreditat que l’incompliment dels compromisos establerts en el contracte és flagrant.

A més, el programa econòmic del Comú de Lleida, basat en els eixos de l’economia del Bé Comú, recull també que la Paeria adoptarà criteris ètics a l’hora de de determinar les empreses i entitats amb què treballarà (banca, energia, etc.) com en la determinació de les empreses i entitats que rebin suport específic. També hi ha una aposta clara pel cooperativisme i pel comerç de proximitat, a més del sector agroalimentari ecològic.

El Comú ha presentat al·legacions per aturar el projecte de Les Basses, una proposta que res te a veure amb l'economia del bé comú

El Comú ha presentat al·legacions per aturar el projecte de Les Basses, una proposta que res te a veure amb l’economia del bé comú

Finalment, com a mesura bàsica per contribuir a que l’economia de la ciutat tiri endavant a través del seu teixit empresarial, el Comú de Lleida vol reduir de forma dràstica el temps de pagament als proveïdors de béns i serveis, majoritàriament petites empreses, que esperen mesos, fins i tot més d’un any a cobrar els deutes que hi té contrets la Paeria.

AGENDA COMÚ DIMECRES 20 DE MAIG

10h Taula informativa a Cappont (Doctora Castells)

19.00h Taula rodona al carrer amb els veïns de la Bordeta (plaça Sant Jordi)

Ajuda'ns a difondre
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Pin on Pinterest
Pinterest