Impulsem una major transparència sobre els Consells Municipals temàtics

Posted on Posted in Ciutat amable, Ciutat democràtica, Ciutat valenta, Comú de Lleida and tagged , , , .

El comúdelleida impulsa iniciatives per reforçar la transparència en la gestió municipal, amb una proposta de millora centrada en els Consells Municipals Temàtics.

La proposta del comúdelleida inclou la revisió dels  enllaços a les webs dels Consells. “Actualment, alguns d’aquests enllaços no es troben accessibles o apunten incorrectament, cal garantir la visibilitat adequada de tots els Consells, incloent-hi els nous com el Consell Econòmic i Social, així com millorar la informació presentada als llocs web de les regidories corresponents“, valorava la regidora Laura Bergés.

Seguint amb aquesta línia, es proposava una ampliació de la documentació disponible pels Consells, “es pretén així assegurar que les pàgines web d’aquests òrgans continguin informació completa sobre la seva composició, normativa, actes de sessions, i altres treballs realitzats“, defensava la regidora del comúdelleida. A més, es destaca la importància de proporcionar correus de contacte per a una participació ciutadana més directa.

El comúdelleida reafirma la necessitat d’obtenir la transparència i millora constant dels mecanismes de participació ciutadana, per construir una gestió municipal més oberta, inclusiva i eficient.

Ajuda'ns a difondre
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Pin on Pinterest
Pinterest