Insistim en la nul·litat del projecte de Torre Salses presentant un recurs de reposició

Posted on Posted in Ciutat per viure, Ciutat valenta, Comú de Lleida, Notícies, Paeria and tagged , , , .

El recurs administratiu interposat pel Comúdelleida provoca que el govern de la Paeria sol·liciti un dictamen a la Comissió Jurídica Assessora de la Generalitat, que esperem que revisi tot el procediment de tramitació del projecte de Torre Salses a la llum de les obligacions legals que estableix la Directiva 2001/42/CE sobre avaluació ambiental de plans i programes, la Llei 21/2013 d’avaluació ambiental i les sentències recents del Tribunal Constitucional que reforcen les obligacions d’avaluació ambiental en les actuacions urbanístiques.
El Comúdelleida celebra que finalment el govern demani el dictamen de la Comissió Jurídica Assessora de la Generalitat entorn el procediment urbanístic lligat al macrocentre comercial de Torre Salses. De fet, des del Comú s’havia insistit, encara des de govern, en la necessitat d’aquest dictamen, que arriba ara arran de la interposició per part del grup municipal d’un recurs de reposició contra l’aprovació dels expedients vinculats a Torre Salses. Esperem que aquest dictamen doni resposta a les preguntes que vam formular estant encara a govern i que tant el regidor d’urbanisme responsable del tema com el propi alcalde no va tramitar, i que entenem que són claus per determinar la possible nul·litat de tot el procediment urbanístic, d’acord amb l’argumentació jurídica de l’informe extern presentat pel Comú de Lleida.
Tal i com recordem en el recurs interposat, la planificació del sector SUR42 s’ha fet sense incorporar informes ambientals que són obligatoris per actuacions en terrenys no urbans i quan hi ha una afectació ambiental significativa. Tot i que els serveis tècnics i jurídics de l’ajuntament defensen la legalitat del procediment en base a un informe de 2018 de l’Oficina Territorial d’Acció i Avaluació Ambiental (OTAAA) que determinava que no calien aquests informes ambientals en tractar-se d’un terreny assimilable a urbà i en considerar que no hi havia afectació ambiental, ambdós aspectes són clarament qüestionables. Per això, el comúdelleida sol·licitava, en les seves preguntes, aclariments sobre la qualificació jurídica dels terrenys SUR42 i sobre l’impacte ambiental que generaria el centre comercial projectat i els altres canvis de planejament vinculats, en quant a consums d’aigua i emissions per increment de la mobilitat. Ara, esperem que la Comissió Jurídica Assessora de la Generalitat entri a fons en aquestes qüestions.

imatge d’arxiu

Ajuda'ns a difondre
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Pin on Pinterest
Pinterest