La negociació pressupostària topa amb les mancances d’un govern amb models de ciutat contradictoris

Posted on Posted in Notícies.

Les converses de l’equip de govern amb el comú per col·laborar en una proposta de pressupostos acordada no han avançat el suficient davant la manca d’un projecte coherent del govern per abordar les necessitats de transformació social i ecològica que ha d’afrontar Lleida. És precisament en les àrees comandades per JuntsxCatalunya on es troben els principals esculls derivats d’una política del bla, bla, bla que es queda molt curta en l’impuls de polítiques reals de transformació. La regeneració urbana, les polítiques de mobilitat i l’impuls a l’Horta són les principals mancances detectades. El comú s’ofereix a seguir treballant per arribar a una millor proposta de pressupostos per afrontar els reptes que té la ciutat i aprofitar millor l’oportunitat dels fons Next Generation.

El comúdelleida considera molt preocupant la falta de coherència en el model de ciutat del govern. Això pot dur-nos a no treure tot el profit possible de les ajudes dels fons Next Generation, especialment en els àmbits de la regeneració urbana, la mobilitat i les polítiques de l’Horta en el marc de la transició ecològica en la producció i consum.

Superar la política del bla, bla, bla

El comúdelleida valora que qualsevol acord per als pressupostos ha de garantir compromisos tangibles i concrets que corregeixin les que considerem principals mancances del projecte del govern:

  • falta un model de regeneració dels barris que tregui profit dels ajuts previstos per a rehabilitació urbana i energètica, una línia de finançament que serà molt important i per a la qual el govern hauria de tenir ja clar què ha de fer.
  • en mobilitat, la inacció de la regidoria en aquests darrers anys ens situa en una posició molt endarrerida per treure tot el profit els fons i ni tan sols es preveu desenvolupar algunes accions de baix cost que ja s’havien consensuat a govern mentre el comú en formava part. El govern no té definida encara quina ha de ser la Zona de Baixes Emissions; no hi ha previsió d’augmentar les vies de zona 30 a carrers de més d’un carril; no es preveu cap vianalització complerta de carrers i es centra la reducció en carrils per a cotxes a unes poques grans actuacions. Tampoc no es preveuen recursos per a actuacions de microurbanisme tàctic que permetin anar avançant mentre no arribin els fons europeus.
  • el projecte en mercats i Horta és inexistent i improvisat, i no aborda ni mesures de calat per impulsar la transició a ecològica en la producció i consum d’aliments i el suport al comerç de proximitat, ni actuacions que ja haurien d’estar en marxa com l’eliminació de les bosses de plàstic en mercats o la millora del mercat central.

La millora en aquests àmbits permetria augmentar els recursos captats via fons Next Generation, alliberant més recursos corrents per fer front a dèficits evidents dels serveis públics com la neteja, l’enllumenat o el manteniment de voreres i camins de l’Horta.
La falta de projecte de regeneració dels barris també deixa coixa la política energètica. per això, el comúdelleida reclama un reforç de l’Agència de l’Energia per a mantenir les actuacions d’instal·lació de plaques fotovoltaiques en edificis municipals però també per impulsar aquestes instal·lacions en edificis particulars i la creació de comunitats energètiques.

Reforçar les polítiques socials

En l’àmbit de l’acció social el comúdelleida valora positivament algunes de les propostes per als serveis socials i l’àrea de participació, però considera que cal incrementar el pressupost per a polítiques d’atenció social, inclusió social i habitatge. El creixement de les desigualtats és un problema de ciutat i cal una actuació decidida del govern que repercuteixi no només en millorar situacions particulars de les persones més vulnerables, sinó en millorar el benestar del conjunt de la ciutat. En aquest sentit, el comú reclama majors compromisos polítics i pressupostaris per garantir avenços tangibles en la descongestió dels serveis d’inclusió social al Centre Històric, la descentralització i reforç d’aquesta atenció social als barris, i la diversificació dels recursos d’inclusió social que garanteixi que no es reproduirà el model de concentració assistencial que ara tenim al Centre Històric al nou recurs planejat a Pardinyes.

Cal anar més enllà en els compromisos compartits

El comúdelleida valora positivament la disposició a anar incorporant algunes de les propostes del grup en àmbits com la política de participació i la política social, l’impuls a la plantació d’arbres als barris més mancats de verd, la millora dels mecanismes sancionadors per actuar en els àmbits de les deixalles i l’especulació amb l’habitatge, el compromís de posada en marxa del Centre Cívic del Clot, o la previsió d’una nova licitació del contracte d’autobusos, entre les principals. Però valora que cal anar més enllà per arribar a una proposta acordada de pressupostos. Per això, el grup traslladarà a l’equip de govern els elements pressupostaris i de compromís polític en què considera que anar més enllà.

 

Més informació:

Les nostres propostes inicials

Valoració de la primera resposta del govern

Ajuda'ns a difondre
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Pin on Pinterest
Pinterest