La Paeria no assumeix la seua responsabilitat per greus deficiències en pressupostos 2015

Posted on Posted in Notícies and tagged , , , , , , , .

Mestres i Mínguez envien un correu electrònic als treballadors on assenyalen explícitament el Comú com a causant de la demora en el cobrament de la paga extra 2012. No esmenten que els motius pels quals el Comú ha al·legat els comptes municipals son les greus deficiències en el procediment legal i en les previsions que estableixen.

Aquest és el mail:
Mail enviat als treballadors de la Paeria el passat dijous dia 22
Davant aquesta evident voluntat de generar confusió al voltant d’un tema tant seriós, el Comú creu necessari recordar que presentar reclamacions és un dret de tots els ciutadans que viuen a Lleida, i que l’exercici d’aquest dret no ens fa mereixedors d’aparèixer davant els treballadors públics d’aquest ajuntament com a culpables que algú pugui deixar de percebre determinades retribucions.
Ens sembla molt desafortunat que es mencioni en aquest redactat al comudelleida, i volem aclarir que no tenim cap responsabilitat en el fet que l’equip de govern hagi fet una previsió d’ingressos enganyosa i hagi tramitat els pressupostos de forma incorrecta, lesionant drets ciutadans.
Exercim la democràcia conscients de la transcendència que poden tenir uns mals pressupostos municipals (més en any electoral) i després d’escoltar paraules tant sorprenents com les de l’alcalde Ros contravenint la Llei de Règim Local en justificar que no calia presentar els pressupostos abans del 15 d’octubre “Sempre ho hem fet així des de temps immemorial i mai hem tingut cap sanció ni advertiment”, va dir Ros al xat de novembre.
Xat alcalde

no tenim cap responsabilitat en el fet que l’equip de govern hagi fet una previsió d’ingressos enganyosa i hagi tramitat els pressupostos de forma incorrecta, lesionant drets ciutadans

Què diu la llei?

El cas de la Paeria de Lleida, com el de tots ajuntaments, ve determinat pel que l’Estat els deixa fer i en el que la Generalitat no s’interposa. Ja que l’Estat permet recuperar una part de la paga extra de 2012, l’equip de govern de Ros la inclou en els pressupostos 2015. Ara bé, la llei que regula la hisenda dels ajuntaments diu que el Pressupost de l’any 2015 havia d’haver passat pel Ple municipal abans del 15 d’octubre del 2014 per la seva aprovació inicial. I també diu la mateixa llei que si, malgrat tenir majoria absoluta, un equip de govern NO té aprovats definitivament els pressupostos abans del 31 de desembre del 2014, està obligat a prorrogar-los.

Per què no poden cobrar els funcionaris municipals aquests 44 dies?

Utilitzant l’exemple de la Sra. Sampedro sobre els sacs i els pressupostos municipals intentem explicar de forma pedagògica com funcionen. Diguem que el 2014 per pagar els salaris de la Paeria hi havia 14 sacs. Ara a 2015 hi ha PREVISTOS 15 sacs: 12 per a pagar les mensualitats corresponents, 2 per a les pagues extres i l’últim per pagar els 44 dies. Això és el que hi ha previst en el magatzem de l’any 2015. Però com l’equip de Ros no ha fet el cultiu del gra per quan tocava, avui 23 de gener no podem utilitzar els sacs de l’any 2015, sinó els del 2014. I com l’any passat no hi havia cap sac que tingués com a destí “Paga extra 2012”, tampoc se la poden inventar, de moment.

Explicació dels motius de la reclamació als mitjans

Explicació dels motius de la reclamació als mitjans

En resum

La Paeria va desatendre les reclamacions presentades pel Comú al desembre, on denunciàvem a través d’una moció conjunta que el pressupost municipal del 2015 vulnera la llei i impedeix la participació ciutadana. Posteriorment el Comú va presentar dimarts passat una reclamació al seu irreal i electoralista pressupost del 2015, confeccionat per la regidora d’Economia. Perquè entenem que incompleixen la llei, a l’hora que aturen eines de participació que, precisament, poden servir per incorporar millores als comptes i corregir-ne errors.
Una de les conseqüències de la deixadesa de l’equip de govern de Ros és que aquest GENER, els i les empleades públiques de l’Ajuntament de Lleida NO cobraran part de la paga extra de desembre 2012. Per la mala gestió de l’equip de govern.
Remarquem que és a les mans de l’equip de govern posar solució al desori que ells han generat, i, en aquest sentit, volem recordar que tenen opcions, com per exemple el Fons de Contingència “per a l’atenció de necessitats imprevistes, inajornables i no discrecionals, per a les quals no existeixi crèdi pressupostari o el previst resulti insuficient” (paràgraf extret del BOE). Una solució que, com mereixen els treballadors i treballadores de l’ajuntament, hauria d’aplicar-se amb la major celeritat possible.
comudelleida

Ajuda'ns a difondre
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Pin on Pinterest
Pinterest