La proposta del Comú de Lleida per una mobilitat segura i sostenible en temps de Covid19

Posted on Posted in Ciutat per viure, Ciutat valenta, Comú de Lleida, Notícies, Paeria and tagged , , , , , .

El Comú de Lleida va compartir el passat 1 de maig amb els socis de govern a la Paeria una proposta de mesures provisionals per adaptar l’espai públic a la nova mobilitat. Un conjunt de mesures per garantir una mobilitat segura tant en el transport públic com en l’individual i que afavoreixi hàbits més saludables i un entorn menys contaminat, atenent també al fet que la pandèmia està incidint amb una major gravetat en els territoris amb un aire més contaminat. Celebrem que aquest cap de setmana s’hagin començat a implementar les primeres mesures de vianalització de carrers i ens n’alegrem que la ciutadania les hagi rebut majoritàriament amb els braços oberts. Com moltes ens heu fet saber, però, som conscients que cal millorar, calen més mesures i segurament cal anunciar-les amb més antel.lació, però el que s’ha implementat aquest cap de setmana només és el punt de partida. Agraim la bona feina dels tècnics i de la Guàrdia Urbana per fer realitat els primers canvis cap a una mobilitat que posi les persones, la salut i el medi al centre.

La proposta del Comú de Lleida

La necessitat sanitària, econòmica, de seguretat i social ens porta a cercar solucions per potenciar canvis que aprofitin l’espai públic que ha quedat lliure de cotxes per potenciar altres mitjans de transport, amb especial atenció a la mobilitat individual, que facilita la distància, no contamina, no agreuja l’estat de persones malaltes de coronavirus, redueix contaminació acústica, genera salut, no provoca gasos d’efecte hivernacle, ni accidents greus, essent un mode de transport econòmic per a persones i administracions, alhora que permet menor ocupació del transport públic.

Mesures de prioritat 1 (mesures amb cost molt reduït o nul)

 1. Definició de Zona 30 a tota la ciutat, incloses les vies principals per pacificar el trànsit de forma global i generar el clima de seguretat necessari per implementar la resta de les mesures.
 2. Zona preferent de Mobilitat Individual Sostenible (M.I.S.): Es defineixen 11 zones corresponents als espais perifèrics on predominen carrers estrets i secundaris majoritàriament amb voreres de menys 1,5m d’amplada. En aquesta zona tenen preferència els mitjans de mobilitat individual sostenibles (bicicleta, patinets i vianants) en calçada. La resta de mitjans hauran d’adaptar la seua velocitat i referència de pas, reduint-la per sota dels 10 km/h quan sigui convenient
  1. Noguerola
  2. Camp Esports – Humbert Torres
  3. Av. Madrid – c.Acadèmia
  4. Mariola
  5. Ciutat Jardí
  6. Balàfia
  7. Secà Sant Pere
  8. Pardinyes
  9. Cappont
  10. Bordeta
  11. Magraners
 3. Ampliació de vorera: es delimiten 2,8km en aquells carrers estratègics fora de les zones definides de vianants o de preferència M.I.S., on l’amplada de vorera no permeti les distàncies de seguretat personal, s’ampliarà l’espai per a vianants eliminant les zones d’aparcament i/o incorporant una calçada lateral a vorera en carrers amb 2 o més carrils per sentit (en converteix a zona de vianants la calçada més propera a la vorera per ampliar l’espai ver a vianants).
  1. Alcalde Porqueres
  2. Humbert Torres
  3. Prat de la Riba
  4. Av. Pius XII
  5. Av. Garrigues (Bordeta)
  6. Av. Artesa
 4. Adequació de la freqüència semafòrica, especialment en el punts de encreuament de les diferents xarxes modals, establint la següent prioritat:
  1. Vianants
  2. Mitjans de mobilitat individual sostenible
  3. Transport públic
  4. Vehicles de motor
 5. Aparcaments: ampliar i senyalitzar els espais d’aparcament dissuasori per ubicar-hi els vehicles que se suprimeixen del casc urbà, incorporant com a zones d’aparcament solars municipals en desús. Es creen noves zones d’aparcaments dissuasoris:
  1. L11 (antiga finca firetes)
  2. Camps Elisis (ampliació fira)
  3. Estació Tren (aparcament ADIF)
 6. Millores en la xarxa de carril bici per ampliar-la i fer-la més segura i interconnectada, amb mesures econòmiques i de ràpida execució. Facilitar espais d’aparcament segur per a bicicletes. Creació de corredors bici i per a altres mitjans de mobilitat individual amb aquests criteris:
  1. Substituir un carril de vehicles de motor per un de bicicletes i altres mitjans de mobilitat individual, delimitant 6,8km de calçada ciclable en llocs com Príncep de Viana, Passeig de Ronda o els accessos als polígons amb calçada senyalitzada i segregada amb elements físics i/o senyalització horitzontal i vertical d’ús exclusiu per bicicletes i vehicles de mobilitat individual:
   1. Passeig de Ronda
   2. Rovira Roure
   3. Príncep de Viana
   4. Pont Vell
   5. Prat de la Riba (Pardinyes)
   6. Pont Pardinyes
  2. Permetre a bicicletes i altres mitjans de mobilitat individual l’ús de carril bus.
  3. Pintar els nous corredors d’un color identificatiu.
  4. Incorporar elements de protecció en els corredors segregats.
  5. A les zones preferents de Mobilitat Individual Sostenible, on es permet la intermodalitat en calçada, introduir el logo de la bicicleta amb senyalització horitzontal a cada cruïlla.
 7. Mesures de gestió:
  1. Dissenyar i impulsar un protocol de seguretat obligatori, de desinfecció i higiene al transport públic que permeti accedir-hi amb condicions de seguretat.
  2. Demanar al Govern de l’Estat i a la Generalitat que ajustin les restriccions de distància al transport públic al desconfinament.
  3. Impulsar la inclusió del transport públic en el fons de rescat Covid-19 per donar resposta al dèficit generat per l’excepcional situació actual.
  4. Campanyes de comunicació
   1. Per fomentar els desplaçaments a peu i en bicicleta.
   2. Per fomentar el respecte al ciclista en els carrers 30.
   3. Per prestigiar el transport públic.

Mesures de prioritat 2 (mesures amb despesa moderada o gran afectació relativa)

 1. Zona exclusiva per a vianants: Implantació d’una zona circumscrita en el pinyol central de la ciutat de 78 hectàrees des d’on irradien els corredors de vianants. S’hi eliminen les zones d’aparcament en carrers. Es mantenen zones d’aparcament comunitari i es marquen itineraris d’entrada i sortida a les zones d’aparcament. El únics vehicles amb accés permès de forma lliure són el transport públic i els de repartiment comercial i serveis i de forma controlada els de veïns per accés a pàrquings particulars. Pot ser molt positiu incorporar senyalèctica, mapes de motivació i campanyes informatives amb els minuts de cada recorregut a peu, seguint experiències d’èxit com la del Metrominuto de Pontevedra.
 2. Xarxa per vianants: Es genera una xarxa de corredors per vianants que connecta la zona central de vianants amb les zones de preferència M.I.S. dona permeabilitat a la ciutat amb itineraris a peu de forma segura i còmoda, permet mantenir les distàncies de seguretat i connecta els aparcaments dissuasoris amb els barris i centre de la ciutat. Per conformar-la s’utilitzen corredors ja existents (al plànol anomenada Xarxa Permeable, que ja permet diverses modalitats de mobilitat de forma còmoda) com rambles o grans avingudes i es complementa i connecta amb 4km més en 15 nous carrers per vianants. En els nous carrers de vianants s’hi eliminen les zones d’aparcament en carrers i es regula l’accés, ja sigui amb senyalització vertical i horitzontal o amb barreres físiques. El únics vehicles amb accés permès de forma lliure són els de repartiment comercial i serveis i de forma controlada els de veïns per accés a pàrquings particulars.
  1. Alfred Perenya
  2. Enric Granados
  3. Pi i Maragall (continuació)
  4. Av. Rosa Parks
  5. Camí de Corbins
  6. Bisbe Ruano (continuació)
  7. Av. Doctor Fleming (continuació)
  8. Ramon i Cajal – Bisba Irurita
  9. Alcalde Costa (continuació)
  10. Ramon Soldevila
  11. República Paraguai
  12. Riu Ebre
  13. Quatre Pilans
  14. Eduard Velasco
  15. Maria Montesori
 3. Aparcaments: ampliar i senyalitzar els espais d’aparcament dissuasori per ubicar-hi els vehicles que se suprimeixen del casc urbà, incorporant com a zones d’aparcament solars municipals en desús. Es creen noves zones d’aparcaments dissuasoris.
  1. Carrer Josep Palash (enfront escola Mitjana)
  2. Cementiri (Palauet amb Almeria)

Mesures de prioritat 3 (mesures molt costoses o difícils de portar a terme)

 1. Realització d’un inventari de places de pàrquing disponibles a tota la ciutat per estudiar la reducció del nombre de places o del temps màxim d’aparcament, per tal d’eliminar el trànsit d’agitació (el que és causat per la cerca d’aparcament).

També podeu consultar el pdf amb la proposta al complet i els diferents mapes amb les propostes.

Propostes i comentaris a info@comudelleida.cat

Conjunt zones i xarxes mobilitat

 

Calçada a vorera

 

Xarxa vianants

 

Aparcaments

 

Xarxa ciclable

 

 

Ajuda'ns a difondre
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Pin on Pinterest
Pinterest