Lamentem la pèrdua d’impuls en les polítiques per mobilitzar habitatge buit i controlar els preus dels lloguers

Posted on Posted in Ciutat per viure, Ciutat valenta, Notícies, Paeria and tagged , , , .

Reclamem reprendre la tramitació dels recàrrecs de l’IBI per a pisos buits de grans tenidors i accions per complir amb la Llei de regulació dels preus de lloguer.

«La manca d’oferta d’habitatge a preu assequible continua sent un problema greu a la ciutat, que provoca situacions de desnonaments i d’emergència habitacional com les que estem vivint aquesta mateixa setmana» ha afegit el regidor. Per això, el comúdelleida reclama que es recuperi l’impuls a les polítiques per mobilitzar habitatge a preus assequibles.

Mobilitzar l’habitatge buit per ampliar l’oferta

El comú ha traslladat al govern la seua preocupació per la paràlisi en els procediments iniciats en l’etapa en què el comúdelleida formava part del govern, per donar compliment a l’ordenança de l’IBI que preveu recàrrecs del 50% de l’impost per als pisos buits. Aquest recàrrec afecta a pisos que hagin estat desocupats permanentment, sense causa justificada, durant més de dos anys, i en el cas de particulars només s’aplica el recàrrec a partir del tercer pis que estigui en aquesta situació. S’adreça, per tant, principalment, a posar al mercat el nombrós parc d’habitatge buit en mans d’empreses i entitats financeres.

Al 2020, l’anterior regidor d’habitatge va impulsar la identificació dels pisos buits a la ciutat i a finals d’anys s’enviaven les primeres notificacions als propietaris. Es van enviar fins a 713 notificacions a immobiliàries i bancs propietaris de pisos buits, i 563 a propietaris individuals, per requerir-los quines actuacions estaven fent per posar els pisos al mercat. Finalment, un cop rebudes les al·legacions dels propietaris, la Paeria va acabar identificant prop de 400 habitatges propietat de persones jurídiques en situació anòmala per desocupació permanent injustificada durant més de dos anys, i va iniciar el procediment per informar-los dels recàrrecs previstos a l’ordenança tot oferint l’opció de posar els pisos a disposició de la xarxa de mediació de lloguer social de l’EMU, amb una bonificació del 90% de l‘IBI. Un primer efecte d’aquestes mesures va ser ser precisament un increment d’aquesta bossa d’habitatge de lloguer social.

Un cop el comú va sortir del govern, però, la tramitació dels expedients sembla que ha quedat aturada. «No entenem que no s’hagi donat continuïtat a aquests procediments, que són una eina cabdal de l’ajuntament per ampliar l’oferta d’habitatge en general i de l’habitatge de lloguer social en particular», ha lamentat el regidor Sergi Talamonte.

Vetllar pel compliment de la llei de regulació dels preus de lloguer

En la mateixa línia, el comúdelleida reclama al govern que posi en marxa actuacions informatives i sancionadores per donar compliment a la regulació de preus màxims de lloguer que afecten a ciutats, com Lleida, declarades com a mercats d’habitatge tens.

En aquestes ciutats, la llei 11/2020 estableix que si el propietari està cobrant un lloguer per sobre del que marca la llei se’n pot reclamar el retorn amb l’interès que correspongui, sumant 3 punts (en total, 6% d’interessos). A més, estableix un règim sancionador amb multes que van dels 3.000 als 90.000 euros segons la gravetat de la infracció.

Per al regidor Sergi Talamonte, «en la situació actual de pujada generalitzada de preus, encara és més important que l’Ajuntament s’impliqui en vetllar pel compliment d’aquesta llei, per promoure un mercat de l’habitatge més just i assequible».

Ajuda'ns a difondre
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Pin on Pinterest
Pinterest