L’equip de govern només respon 1 de cada 6 peticions d’informació del Comú i incompleix la Llei sistemàticament

Posted on Posted in Notícies, Paeria and tagged , , , .

Fa ja més de 4 mesos que 3.787 ciutadans i ciutadanes de Lleida ens van fer confiança. Des d’aleshores el grup municipal ha treballat per complir amb el seu programa i controlar l’acció de govern, com és el dret i obligació de l’oposició. Amb aquest objectiu, des del de juliol fins avui hem fet diverses peticions d’informació a l’equip de govern que resumim en aquest recull en pdf.
quadre peticio infoLes peticions les vam registrar en 6 blocs: 2 durant la primera quinzena de juliol, 2 durant la primera d’agost i 2 durant la segona quinzena d’octubre. S’ha demanat informació sobre 40 temes, i tan sols hem rebut resposta satisfactòria en 7, fet que representa un 17,5% del total de peticions. En 4 ocasions (10%) la resposta ha estat parcial o incomplerta, mentre que les 29 restants (72,5%) continuen sense ser respostes.

L’equip de govern utilitza com a únic argument que els serveis de l’ajuntament estan saturats per tanta petició d’informació. Malgrat que l’alcalde està obligat a posar solucions urgents per complir la Llei de Transparència va entrar en vigor fa 4 mesos (1 de juliol) el Comú de Lleida no és insensible a les dificultats dels serveis de l’ajuntament en una Paeria amb 6 grups a l’oposició. En aquest sentit, des del 13 d’agost, vam estar mes de dos mesos sense registrar cap nova petició, per donar temps.
roda de premsa acces informació (13)
De res ha servit, perquè ni tan sols han donat resposta a demandes d’informació que tenen sobre la taula fa 4 mesos i que serien satisfetes amb una simple fotocòpia. Com per exemple la número 4 (sobre decrets de cessament), la número 20 (referent al Pla d’Ajustament de l’ajuntament) o bé la número 31 (còpia del contracte de gestió del Mercat del Pla amb Jamstores). “Entenem, doncs, que sota l’argument de la saturació s’hi amaga una evident voluntat d’obstrucció per part de l’equip de govern, que respon poc i només a les qüestions que considera menys rellevants: el bloqueig a la informació més crítica és absolut” ha valorat el regidor del Comú Carlos González.
Què diu la llei?
L’equip de govern no només està vulnerant l’accés dels regidors a la documentació, sinó que està incomplint de dalt a baix la LLEI 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, que en l’article 33 estableix que les sol·licituds d’accés a informació s’han de resoldre en un mes, que podria ser un mes i mig si la informació requerida té molt volum o complexitat:
Article 33
La mateixa Llei, en el seu article 27,5 diu:Article 27I, finalment, cal tenir present el que estableix el decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya
Article 164
En aquests primers mesos el Comú no ha rebut resposta pràcticament a cap de les peticions que ha fet, totes elles entrades per registre, i només s’ha atès puntualment alguna petició, sovint amb respostes incompletes o parcials. Això representa un incompliment reiterat de la Llei de Transparència. “Mentre l’equip de govern s’omple la boca de transparència, la seua actuació evidencia un afany d’opacitat que està molt lluny del canvi que la societat demana” valora el regidor del Comú Sergi Talamonte, que es pregunta “Per que aquesta voluntat d’amagar informació per part de qui té encomanada la tasca de servir a la societat?”.
Incompliment sistemàtic del cartipàs
L’equip de govern també incompleix aspectes essencials del cartipàs, com per exemple:

  • L’obligació de fer públics els decrets 48 hores després de la seua signatura, impedint als grups de l’oposició exercir com cal la necessària tasca de fiscalització de l’acció de govern. En els tres plens d’aquesta legislatura hem hagut de revisar centenars de decrets en menys de 4 dies.
  • L’obligació de respondre les preguntes que els grups de l’oposició formulen al ple abans del següent ple. El termini s’ha incomplert en el ple d’octubre, i encara esperem resposta a les 22 preguntes que van suscitar els 1220 decrets del ple de setembre

Amb aquesta llista de greus incompliments resulta curiós que l’alcalde es dediqués a menysprear sistemàticament la voluntat de preguntar dels regidors del Comú en el darrer ple, i que en un to impropi del president del ple, acunyés el terme “fer un Talamonte” per referir-se a fer una pregunta. “Entenem que molts anys sense oposició real a la Paeria han portat a aquests extrems de menyspreu a la fiscalització de l’acció política i exigim un canvi de rumb immediat a l’alcalde i el seu govern, que amb aquesta desídia i opacitat donen l’esquena no només al Comú sinó a tota la ciutadania que demana transparència real” valora Carlos González.
Si no es dóna resposta immediata a les peticions efectuades i d’acord amb la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de Transparència, Accés a la informació pública i bon govern, el Comú, presentarà les reclamacions oportunes davant la Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Informació Pública de la Generalitat de Catalunya, mecanisme emparat en l’esmentada Llei. En l’àmbit local, si se segueix menystenint el nostre dret d’accés a la informació, ho elevarem a la Comissió Especial de la Transparència de la Paeria, prevista per al 13 de novembre.

Ajuda'ns a difondre
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Pin on Pinterest
Pinterest