L’informe encomanat per l’EMU confirma que cal reformular els comptes de l’empresa per esmenar errors

Posted on Posted in Comú de Lleida, Notícies, Paeria and tagged .


L’informe que l’Empresa Municipal d’Urbanisme (EMU) va encarregar al Bufete Ortega Condomines Abogados apunta que en la formulació dels Comptes Anuals de l’empresa de l’exercici 2018 es fa constar incorrectament dins de la partida d’”Existències” el compte “obres d’urbanització acabades pendents de repercutir (Pla de l’Estació)” per valor de 21,9 milions d’euros. L’informe corrobora que aquest element no hauria de figurar en el balanç ja que cal considerar aquesta partida com a “actius contingents” –en funció de la seva naturalesa comptable– i, per tant, aquest dret teòric de crèdit només pot constar en la Memòria, la qual forma part dels Comptes Anuals 2018, però mai en el balanç.

Aquesta alteració de la situació patrimonial de l’empresa fa procedent la reformulació dels comptes, en la qual ja s’està treballant, tal com va pressuposar l’actual Consell d’Administració. Un cop reformulats, i havent esmenat els errors, (els quals s’originen entre els anys 2015 i 2017, ambdós inclosos) els nous comptes anuals se sotmetran a aprovació de la Junta.

L’EMU, en dissolució ja al 2015

L’informe conclou també que l’EMU es trobava en situació legal de dissolució als anys 2015, 2016 i 2017, ja que el seu patrimoni net era inferior a la meitat del capital social.

Al 2018 la situació tècnica ja no era de dissolució perquè es va considerar com a participatiu (i per tant, patrimoni net) un crèdit sobre el qual l’informe també presenta dubtes quan conclou que “el fons econòmic d’aquesta operació de préstec no sembla ser el propi d’un préstec participatiu”. Un préstec que des del moment de subscriure’l (desembre 2017) era inviable econòmicament ja que només es podia afrontar venent solars cada any per valor de 4 milions d’euros fins al 2027, una xifra inassolible tenint en compte les vendes dels darrers anys.

L’informe del bufet confirma que cal esmenar els errors comptables que alteren la imatge fidel de la situació patrimonial de l’EMU. Així mateix, critica les actuacions dels alcaldes Àngel Ros i Félix Larrosa i de la presidenta de l’empresa, Montse Mínguez, a l’hora de tapar l’obligació legal de fer front a la situació patrimonial i d’endeutament de l’EMU.

Ros, Larrosa i Mínguez van donar oxigen a un mort per tapar la necessitat, ja evident al 2015, de liquidar l’EMU.

D’aquesta situació en deriva l’actual endeutament (més de 50 milions d’euros) a un tipus d’interès mig molt elevat, el qual provoca “un escenari d’elevada incertesa”, segons el tinent d’alcalde i president de l’EMU, Sergi Talamonte. En aquest sentit, Talamonte ha explicat que “aquesta situació ens obliga a materialitzar en les properes setmanes, una operació de refinançament per intentar salvar l’empresa, ara mateix en situació molt crítica, tant des del vessant patrimonial, com des del vessant de necessitat de tresoreria a curt termini. Si, finalment, no és viable aquest refinançament amb els operadors bancaris, l’EMU podria anar a situació concursal.”

L’equip de govern es mostra optimista en la petició a les entitats financeres creditores d’un refinançament que faci viable l’empresa a llarg termini.

Els mateixos bancs que en el seu dia van obrir-se a acceptar informes dubtosos, en alguns casos fets pel mateix demandant de crèdit, per concedir préstecs que han compromès greument la situació financera de l’EMU, ara s’han d’obrir a un refinançament que faci viable l’empresa.

Independentment que això succeeixi, Talamonte ha afirmat que “amb o sense aquest refinançament mantenim plenament vigent el compromís de salvar les polítiques d’habitatge i fer viable el Pla de l’Estació”.

Consell EMU, 9 desembre 2019 (imatge de Paeria)

Ajuda'ns a difondre
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Pin on Pinterest
Pinterest