Mesures per millorar el funcionament del Porta a Porta a Pardinyes i Balàfia

Posted on Posted in Ciutat capdavantera, Ciutat per viure, Comú de Lleida, Paeria and tagged , , , , .

Davant dels problemes d’abandonament incorrecte de deixalles i punts conflictius identificats en la implantació del Porta a Porta a Pardinyes i Balàfia, el comúdelleida ha presentat una proposta de resolució per reforçar les mesures de sensibilització, control i sanció, d’acord amb els plans previstos en el pla pilot abans del canvi en la regidoria de Transició Ecològica.

El comúdellleida ha mostrat la seua preocupació pels problemes d’abandonament de brossa i les aportacions incorrectes als contenidors que responen a un petit percentatge de veïns, però que provoquen problemes de neteja molt visibles i molestos per a la resta.

«En el disseny de la implantació del Porta a Porta en aquests barris teníem molt clar que feia falta un seguiment intensiu de les incidències per anar aplicant mesures d’informació, sensibilització i bonificació i sanció que incentivés la correcta participació en el sistema, i ens preocupa veure que no s’està sent prou diligent en l’aplicació de les mesures que s’havien previst», ha explicat el regidor del comúdelleida Sergi Talamonte, qui va ser responsable de la posada en marxa del sistema Porta a Porta en aquests dos barris.

En la seua etapa en la regidoria, se celebraven reunions setmanals entre el regidor, l’empresa consultora del Porta a Porta i ILNET per avaluar les incidències i es va dissenyar un programa de reforç de l’avaluació i la sensibilització que preveia inspeccions, divulgació de les sancions i bonificacions lligades a la participació en la recollida selectiva, visites individualitzades a persones i comunitats de veïns on es detectessin males pràctiques i sanció d’aquestes males pràctiques.

La proposta de resolució aprovada avui a la comissió informativa de l’ajuntament recull aquestes propostes, que el comú fa temps que ve reclamant al govern per millorar un sistema que ha permès augmentar la recollida selectiva fins al 70% .

Més sensibilització i sancions

Les propostes del comúdelleida se centren en la informació i sensibilització adreçada específicament a les persones que no participen o participen incorrectament en el sistema de recollida selectiva.

Es proposa realitzar una segona campanya explicativa, amb reunions presencials amb les comunitats de veïns i veïnes, especialment adreçada a aquelles comunitats on es detectin dues o més llars que no participen en el Porta a Porta.

A més de les reunions presencials, es planteja també l’enviament de cartes on s’agraeixi la participació de les llars que estan participant en el sistema de recollida selectiva i s’adverteixi a les que no ho fan, tot informant de la nova fiscalitat que preveu un sistema de bonificació i penalització en la taxa d’escombraries a partir del 2023 en funció de la correcta participació o no en el Porta a Porta.

La resolució també proposa mesures per dissuadir de l’abandonament de brossa i la incorrecta selecció de residus. Es proposa reforçar la política de sancions, amb la presència permanent d’agents i aixecament d’actes en els punts detectats d’abocament incontrolat de residus, durant un període d’almenys dues setmanes. Igualment, es proposa realitzar una campanya intensiva d’inspeccions i sancions d’abocaments de residus impropis en els contenidors d’orgànica, acompanyada d’una campanya informativa sobre les sancions imposades i sobre com participar correctament en la recollida selectiva.

La resolució ha estat aprovada en la Comissió informativa de polítiques de la gestió urbanística, habitatge i transició ecològica i el comúdelleida ha demanat al govern que concreti i calendaritzi les actuacions previstes.

Tota la informació sobre el Porta a Porta, aquí.

Ajuda'ns a difondre
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Pin on Pinterest
Pinterest