Millorar la transparència entorn els projectes Next Generation

Posted on Posted in Ciutat democràtica, Ciutat per treballar, Comú de Lleida, Notícies, Paeria and tagged , , , .

El govern ha acceptat el prec del comúdelleida per a que tota la informació sobre els projectes NextGeneration presentats per l’ajuntament estigui disponible en la web nextgenerationpaeria.cat, incloent-hi informació sobre el calendari i estat d’execució en el cas del projectes concedits.

«Considerem que és important que la ciutadania tingui accés a tota la informació sobre uns projectes que tenen una afectació molt important sobre la ciutat i les finances municipals, i també és important que les empreses puguin conèixer els plans de l’ajuntament per poder optar en igualtat d’oportunitats a les nombroses licitacions que es tiren endavant», ha valorat el regidor Sergi Talamonte, que assistit avui a la comissió de la Transparència.

La petició del comúdelleida demana que es publiqui de forma clara i accessible a la web dels Next Generation la documentació dels projectes presentats i si han estat subvencionats o no, així com el calendari, estat d’execució i tota la documentació del procés d’execució, en el cas dels projectes que hagin obtingut subvenció. Això inclou la informació sobre els processos de licitació, pròrrogues, i altra documentació relacionada.

Aquesta petició, a més, se situa en la línia dels principis de transparència i accessibilitat que figuren a la Declaració Institucional de lluita contra el frau per a la gestió els fons europeus Next Generation adoptada per la Paeria. Millorar la transparència ha de contribuir a garantir que els recursos es destinen a les finalitats previstes i que la capacitat de decisió s’empra per sostenir i prioritzar l’interès públic sobre els interessos privats.

El govern revisarà els decrets de nomenaments de càrrecs de confiança de Junts per Catalunya

El govern també s’ha compromès a revisar els decrets de nomenament de dos càrrecs de personal eventual proposats per Junts per Catalunya, d’acord amb el dictamen d’antifrau sol·licitat pel comúdelleida.

El dictamen d’antifrau reconeix que ni els decrets de nomenament ni el cartipàs municipal defineixen de forma clara les funcions d’aquests càrrecs ni la seua adscripció a les àrees d’organització municipal, i recomana que es revisin i es detallin les funcions d’ambdós eventuals.

El comúdelelida ha traslladat aquesta petició a la comissió de Transparència, on el govern ha anunciat que reformularà els decrets de nomenament dels dos càrrecs.

Ajuda'ns a difondre
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Pin on Pinterest
Pinterest