Moció conjunta per denunciar que el pressupost municipal del 2015 vulnera la llei i impedeix la participació ciutadana

Posted on Posted in Notícies.

El comúdelleida, juntament amb alguns grups polítics de la ciutat ha presentat aquest dilluns al matí una moció conjunta per denunciar que els pressupostos municipals del 2015 elaborats pel govern d’Àngel Ros s’han presentat fora de termini i per demanar que, donat que incompleixen la llei, siguin prorrogats els de l’exercici anterior mentre els nous comptes no s’aprovin definitivament i es publiquin al BOP conforme a la llei. Més de 20 persones, a títol individual, l’han presentat ja durant el matí, i el termini per fer-ho resta obert fins al ple extraordinari de Pressupostos d’aquest dimecres.
EntregaMocioOMAC-2
Segons la llei reguladora de les hisendes locals, els pressupostos municipals s’han de proposar i remetre a la Paeria abans del 15 de setembre de cada any i presentar-se al ple de la corporació abans del 15 d’octubre per a la seva aprovació inicial. Un cop publicats al Butlletí Oficial de la Província, han d’exposar-se al públic durant 15 dies per tal que les persones interessades puguin presentar les reclamacions que considerin oportunes davant del Ple. Després d’examinar les aportacions de la ciutadania, el ple de l’ajuntament ha d’aprovar definitivament els pressupostos abans del 31 de desembre i publicar-los abans que entrin en vigor. Segons la llei, en cas contrari, s’han de prorrogar automàticament els de l’exercici anterior fins que es compleixin els terminis legals que garanteixin el dret a la informació i a la participació de la ciutadania. Uns drets que estan recollits a l’Estatut de Catalunya, a la Convenció Internacional de Drets Humans i a la Constitució Espanyola.
En el cas de l’ajuntament de Lleida, presidit per l’alcalde, Àngel Ros, s’ha vulnerat la llei en tots els exercicis d’aquesta legislatura, ja que des de l’any 2011, s’han aprovat els pressupostos definitius als plens del mes de gener. Amb l’agreujant que no ha estat possible trobar cap decret d’alcaldia o informació addicional sobre la pròrroga pressupostària obligatòria.
Entenem que l’incompliment de les formes i els terminis que estableix la llei és una manifestació més del menyspreu per la ciutadania i de la política del “jo mano i no he de donar explicacions a ningú”. Perquè els terminis que exigeix la llei són una forma de garantir que els veïns i veïnes de Lleida podran examinar en el temps previst (i no en plenes festes de Nadal) la proposta que fan els seus governants per administrar els seus diners. Incomplir la llei, com fa en aquest cas l’alcalde Àngel Ros -que tan repetidament insisteix en la necessitat de respectar les normes-, suposa menystenir les poques garanties de transparència i els també minsos mecanismes de participació que tenen actualment les persones de Lleida. I resulta del tot incomprensible que aquestes actuacions comptin amb el vist-i-plau dels partits que, dins el consistori, haurien d’exercir d’oposició.

l’incompliment de les formes i els terminis que estableix la llei és una manifestació més del menyspreu per la ciutadania i de la política del “jo mano i no he de donar explicacions a ningú”.

Per això, considerem que cal denunciar aquesta qüestió de forma que té conseqüències nefastes per a la transparència i la participació ciutadana, dues qüestions que suposen eixos bàsics en les reivindicacions del comúdelleida.
Pel que fa al contingut dels pressupostos, que encara no estan a disposició pública, només els podem valorar per les notícies que s’han publicat en premsa i en base a això, entenem que no estan elaborats respectant un altre dels nostres principis bàsics que és el bé comú. En el moment en què els pressupostos provisionals estiguin dins del termini d’exposició pública i es puguin analitzar en detall, des del comúdelleida presentarem les al·legacions oportunes, que ens hagués agradat presentar abans que comencés l’exercici 2015.

Ajuda'ns a difondre
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Pin on Pinterest
Pinterest