Modificar el contracte d’Ilnet, l’única via per una ciutat neta

Posted on Posted in Ciutat amable, Ciutat capdavantera, Ciutat per viure, Comú de Lleida, Notícies, Paeria and tagged , , , , .

Davant els dèficits de neteja que pateix la ciutat, el comúdelleida planteja la necessitat de modificar el contracte amb Ilnet per incrementar la dotació per al servei de neteja i per a campanyes de promoció de les bones pràctiques en el manteniment d’una ciutat neta. La modificació també preveu l’extensió del sistema de recollida Porta a Porta per reduir les emissions de CO₂, augmentar el reciclatge i reduir el cost de la recollida i tractament de residus a càrrec de l’ajuntament.

«Tothom parla de que Lleida està bruta i promet arreglar-ho, però sense explicar com. I sense canviar el contracte de neteja és impossible, perquè les necessitats de neteja i tractament de residus a la ciutat han canviat molt des que es va definir el contracte al 2006», ha explicat el regidor del comúdelleida Sergi Talamonte.

Per això, el comúdelleida portarà al proper ple una moció per modificar les condicions dels serveis de neteja i residus municipals sense esperar a la finalització del contracte actual el 2024. «Lleida no pot esperar al 2024 per resoldre les mancances del contracte pel que fa a la neteja, ni per fer els canvis que permetin complir amb l’obligació legal de recollir almenys el 55% dels residus per a la seua reutilització o reciclatge al 2025» ha afegit el regidor Sergi Talamonte.

Millorar la neteja de la ciutat

La proposta del comúdelleida planteja incrementar els recursos destinats a neteja de la ciutat en un 20% per adequar el contracte a l’increment de necessitats derivat del creixement de la trama urbana, a més de millorar el control i exigència en la prestació del servei.

«El pla de millora de l’espai públic que impulsa la Paeria, o el necessari desbrossat de solars i espais públics, tan necessari per evitar incendis com estem veient aquest estiu, no es poden abordar sense afectar a un servei regular de neteja ja tensionat, si no hi ha un increment del conjunt del servei» ha explicat la regidora Elena Ferre.

En aquest sentit, els propis tècnics de Medi Ambient ja van assenyalar al 2018, quan es va fer la darrera modificació i pròrroga del contracte, que caldria augmentar la dotació del servei de neteja per fer front al desbrossat d’espais públics i solars per risc d’incendi o a campanyes de serveis intensius. Una modificació que el PSC va descartar d’incloure en la pròrroga signada al 2018, situant la prestació del servei en una tensió que explica també l’empitjorament de la neteja a Lleida.

A més, la moció del comúdelleida proposa també destinar l’1% del contracte amb Ilnet a campanyes de sensibilització per evitar les actituds incíviques, que expliquen també el deteriorament de la neteja a la ciutat. Com ha declarat l’Elena Ferre, «molta brutícia respon a males pràctiques i per tant cal destinar recursos a sensibilitzar i informar sobre aquest bé comú que és la neteja i també a sancionar les males pràctiques quan correspongui, a promoure la corresponsabilitat ciutadana imprescindible per no tenir Lleida bruta»

Aquest 1% per sensibilització ja estava previst en el contracte inicial, però actualment es destina a finançar la Fundació Lleida 21 i les campanyes de sensibilització ambiental, que mai es va dotar del pressupost municipal. Per això, se suggereix destinar efectivament l’1% a campanyes de sensibilització relacionades amb la neteja, i que la Fundació Lleida 21 es financi amb els recursos municipals estructurals que li corresponen.

Augmentar la recollida selectiva i equilibrar el contracte

La moció registrada pel comúdelleida també planteja modificacions en el servei de recollida i transport de residus per augmentar el reciclatge fins al 70% amb l’extensió del Porta a Porta, tot reduint emissions contaminants i rebaixant també el cost per a l’ajuntament.

«Ara estem a un 37% de recollida selectiva, i és impossible complir el mínim de 55% de reciclatge que exigeix la llei per al 2025, o els percentatges superiors que ens reclama la ciència i el sentit comú, si no introduïm modificacions en el sistema de recollida abans que s’acabi el contracte el 2024», ha conclòs el regidor del comúdelleida.

Les dades obtingudes de la prova pilot de recollida Porta a Porta a Ciutat Jardí i Balàfia i Pardinyes, mostren que, amb el sistema Porta a Porta, els índexs de recollida per a la reutilització i reciclatge pugen fins al 70-90%. Aquestes proves pilot es van introduir en la darrera modificació del contracte amb Ilnet, precisament com a mecanisme per comprovar l’eficàcia dels diferents sistemes de recollida per augmentar els índexs de selecció i reciclatge i reduir les emissions de CO2.

En aquest sentit, com ha explicat el regidor Sergi Talamonte «amb el temps que portem amb el Porta a Porta, ja hem pogut comprovar que el Porta a Porta és el millor sistema per augmentar el reciclatge i reduir les emissions de CO₂. Amb un any de Porta a Porta estalviem 21.000 tones d’emissions, l’equivalent a les emissions de 40.000 cotxes».

L’extensió del sistema de recollida porta a porta es presenta també com la millor opció en termes econòmics, ja que permet reduir els costos d’abocament de residus a Montoliu alhora que genera nous ingressos per la valorització de les deixalles que es reciclen. Sergi Talamonte ha explicat les previsions econòmiques de l’informe sobre la modificació del contracte de residus que va promoure des de la regidoria de Transició Ecològica.

En conjunt, tot i que la recollida porta a porta resulta més cara que el sistema actual, els estalvis en el tractament dels residus i l’increment d’ingressos per reciclatge donen un estalvi total per a l’ajuntament de 400.000 euros, que encara serà major davant l’anunciada escalada dels preus d’abocament en els anys vinents i la resolució del conflicte jurídic en l’adjudicació de l’abocador de Montoliu.

«La resolució de la demanda entorn la gestió de Montoliu, que dona la gestió a FCC-Arnó, suposa que s’aplicaran els preus que havia presentat aquesta empresa, que són superiors als que s’estaven aplicant ara, i a més, la Generalitat també ha anunciat increments en el cànon d’abocadors. Per això, és imprescindible rebaixar les tones que aboquem a Montoliu per mantenir l’equilibri del contracte», ha explicat Sergi Talamonte.

Millorar el seguiment i control, avaluar la municipalització

La proposta del comúdelleida de modificar i allargar el contracte amb Ilnet va acompanyada de la demanda d’un millor seguiment i control de la prestació del servei i de l’estudi de la municipalització del servei de recollida i transport de residus. En aquest sentit, la modificació del contracte ha de servir per clarificar les exigències a l’empresa i la pròrroga proporciona el temps necessari per avaluar l’eficàcia i eficiència del model d’externalització vers el control directe.

Com ha explicat el Sergi Talamonte, «plantegen la modificació i pròrroga del contracte com la única solució possible a curt termini, i la municipalització com a opció de mig termini. Revertir el model d’externalitzacions mal plantejades i mal controlades, que va desplegar el PSC i ha mantingut JuntsxCat, requereix temps i una clara voluntat política, que veurem com s’expressa en el ple d’aquest mes».

La moció del comúdelleida insta al govern municipal a encomanar els estudis tècnics i econòmics, d’eficiència i eficàcia i sostenibilitat, necessaris per estudiar la millor forma de gestió del servei de recollida i transport de les diverses fraccions dels residus urbans, per tal de procedir a la seva municipalització i gestió directa si es donen les condicions.

 

Aquí podeu llegir la moció complerta, i l’annex amb ampliació de la informació jurídica.

Ajuda'ns a difondre
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Pin on Pinterest
Pinterest