El dret i el deure de preguntar

Benvolgut Sr. Alcalde, li escric aquesta carta molt preocupat per la seva persona i amb la ferma voluntat d’ajudar-lo a conduir la seva tasca per […]