Per decret, a dit i amb contracte menor: retrat robot de la contractació a Lleida

Posted on Posted in Notícies and tagged , .

El Comú de Lleida fa pública la contractació de la Paeria al 2016 després d’haver recollit i analitzat la informació a la qual hem tingut accés dels 258 contractes signats per la Paeria entre gener i octubre. La ciutadania ha de tenir accés a la contractació, que representa més d’un terç del pressupost de l’ajuntament, per poder valorar la manera de procedir de l’equip de govern i també per conèixer millor les oportunitats generades per l’activitat econòmica pública. L’anàlisi constata que en els primers 10 mesos de l’any es va facturar per 4,03 milions d’euros, que el procediment més utilitzat (1,6 milions) va ser el contracte menor i que un 70% de les contractacions es van fer per decret i sense procediment obert de contractació. L’agrupació d’electors ha afrontat aquest treball perquè entenem que el capítol 2 (prestació de béns i serveis) és fonamental per entendre els pressupostos: la gent ha de saber quan es gasta i com es gasta.
Podeu consultar la contractació 2016 en format Excel i en PDF
aixi_contracta_la_paeria
 
Feta l’anàlisi concloem que cal un canvi substancial en la contractació que fa la Paeria, que hauria d’afavorir el teixit econòmic de la ciutat i no anar dirigida a determinades empreses.
Proposta del Comú per una contractació que afavoreixi el teixit econòmic de la ciutat
Seguint amb l’exercici de transparència que vam fer al juny alliberant les factures 2016, fem pública la relació de contractació per a consulta de la ciutadania. L’anàlisi de la realitat evidencia que no s’ha posat solució a les mancances que vam recollir en el nostre informe sobre compliment de la Llei de Transparència. Aquestes són les conclusions de l’anàlisi de la contractació:

  1. Hi ha abundant contractació menor, sovint lògica atès el tipus d’activitat contractada, però en molts casos amb indicis de fragmentació de contractes i evitant el procediment públic. Els contractes menors i privats són 169 (66%) per un valor de 2,3 milions. Amb millor planificació i obrint més la participació -augmentant la publicitat i els terminis de presentació de propostes- hi hauria la necessària concurrència per a que el resultat sigui el més favorable per als interessos de la ciutat.
  2. Dels 258 contractes, 180 no han tingut publicitat i s’han fet per decret (70%) sumant un total de 3,5 milions d’euros. Tan sols 39 contractes (15%) han tingut la publicitat que es garanteix a través del perfil del contractant, amb un valor total de 0,5 milions. No hi ha cap impediment legal per fer tots els contractes a través del perfil del contractant, fet que milloraria la transparència i la igualtat d’oportunitat en l’accés a la contractació pública.
  3. No es compleix el que es va aprovar en Proposta de resolució al Ple de l’estat de la ciutat: cal potenciar la contractació per lots de forma prioritària en tots els contractes que per la seva naturalesa es puguin subdividir per peces i fomentar així que petites i mitjanes empreses puguin accedir a una part del contracte si no estan capacitades per assumir el total. Lamentablement aquesta pràctica només s’observa en la contractació d’escenaris de festa major.
  4. Cal donar un paper rellevant en les decisions a la mesa de contractació.
  5. No s’introdueixen clàusules que afavoreixin aspectes ètics, de drets laborals, igualtat de gènere, d’inclusió social o mediambientals en la contractació. Tampoc no es fomenten clàusules per lluitar contra els paradisos fiscals ni règims sancionadors en casos de malversació fiscal i d’evasió d’impostos.
  6. La contractació actual no potencia l’economia cooperativa i s’hi troben a faltar clàusules en les licitacions de subministraments sobre productes de proximitat, de baixa empremta de carboni i de condicions de producció ètiques. La contractació ha d’incidir en l’economia local, prioritzant el petita i mitjana empresa, aquella que més riquesa i més ocupació genera en el nostre entorn, potenciant l’economia cooperativa i ambientalment responsable, que és més resistent a la crisi en termes d’ocupació, i que construeix relacions econòmiques en favor d’un model alternatiu a l’economia predadora i insostenible que ens ha dut a la present crisi econòmica, social i ambiental.
  7. La Paeria ha de fer previsió de contractació mitjançant un pla anual que inclogui la totalitat dels contractes de serveis, subministraments i obres previstos per al proper exercici, amb els terminis de licitació, les modalitats de contractació i els imports. Igualment, i d’acord amb la Llei de Transparència, s’ha d’oferir informació de tots els contractes realitzats i en tràmit, inclosos els patrimonials i els menors. La gran majoria de contractes recauen en les diferents partides genèriques anomenades “altres despeses”, fet que genera manca de transparència.     img_5374

Com hem aconseguit la informació de contractació?
Vam demanar la relació de contractació però no se’ns va facilitar argumentant que aquest document no existia. A partir d’aquí vam procedir a recollir la informació de contractació per diferents vies. Vam fer un buidatge del perfil del contractant al web de la Paeria, de tots els decrets que tenen que veure amb contractació, dades de la junta de govern local, expedients de comissions informatives. I encara així hi ha 39 expedients dels quals, a data 31 d’octubre, no teníem informació.
Roda de premsa #AlliberemContractes
Què farem a partir d’ara?
El grup municipal més reduït de la Paeria ha pogut fer accessible per al conjunt de la ciutadania la contractació de 2016, un document que l’agrupació d’electors té la voluntat de seguir actualitzant durant tot el mandat si no ho fa l’equip de govern. Creiem que la Paeria ha d’assumir la tasca d’informar a la gent de les característiques de la contractació, complir la llei i anar més enllà per oferir la transparència que la ciutadania mereix. Exigim que l’equip de govern acabi amb les pràctiques opaques i obri, de manera clara i comprensible per a la ciutadania, la informació de la seua contractació. Una pràctica que, malauradament, tampoc no hem vist encara amb les factures.
Contractació 2016 en format Excel
Contractació 2016 en format en PDF
 
 
 
 
 

Ajuda'ns a difondre
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Pin on Pinterest
Pinterest