Per un nou model de contractació de la neteja i manteniment dels edificis municipals

Posted on Posted in Ciutat democràtica, Ciutat per treballar, Comú de Lleida, Notícies, Paeria and tagged , , , .

Separar el servei de neteja del de manteniment, fer licitacions en lots, fomentar la inclusió laboral, i reforçar les clàusules socials i ambientals, les principals propostes del comúdelleida per un contracte que s’acaba el proper 31 de gener, sense que el regidor de Serveis Urbans hagi preparat encara el nou contracte.

«El contracte amb Clanser ha esgotat el període màxim previst, però la inacció de Junts ens aboca a una pròrroga forçosa que allarga un model de gestió que s’ha mostrat ineficient», ha explicat la portaveu del comúdelleida Laura Bergés.

El comúdellleida proposa acabar amb un model que concentra en un sol contracte dos serveis diferents, neteja i manteniment. La inclusió dels dos serveis en un sol contracte ha dut a que el prestador, l’empresa de neteja Clanser, hagi hagut de subcontractar la major part dels serveis de manteniment.

Per això, el comúdelleida proposa que es licitin els dos serveis per separat, per facilitar la participació en les licitacions de les empreses especialistes en cada camp i evitar la cadena de subcontractacions que limita els control públic del servei i de les seues condicions de prestació.

El contracte actual ha sortit molt més car del previst, amb una despesa d’entre 4,7 i 5,9 milions d’euros anuals, quan el cost fixat al contracte era de 3,9 milions, i tot i així, hi ha hagut nombroses queixes per la qualitat del servei i les condicions laborals. «Per això, pensem que cal canviar el model, reforçant el control públic i la igualtat d’oportunitats dels possibles prestadors» ha valorat Laura Bergés.

Font: contracte amb Clanser (despesa pressupostada), Pressupostos oberts Paeria (gastat)
Propostes per a la contractació responsable

A més de la licitació separada de la neteja i del manteniment, el comúdelleida planteja una licitació per lots en tots dos servies, que permeti que més empreses petites i mitjanes puguin optar a la contractació. Les directives europees, de fet, estableixen la licitació per lots com a norma general, per tal d’augmentar la competència i la participació de les pimes en l’economia generada per les administracions públiques.

La licitació per lots també ha de permetre la reserva d’algun dels lots de neteja per a centres especials de treball que fomenten la inclusió laboral de persones en risc d’exclusió i amb discapacitats, un dels objectius de la contractació pública responsable.

Finalment, el comúdelleida també proposta que es reforcin les clàusules socials i ambientals en tots dos contractes, de neteja i de manteniment, en la línia del que s’estableix en la nova guia de contractació que està en procés d’aprovació.

Ajuda'ns a difondre
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Pin on Pinterest
Pinterest