Plantegem una esmena a la totalitat del pressupost

Posted on Posted in Notícies.

El grup municipal ha traslladat la proposta alternativa al govern i valorarà la disposició d’ERC i Junts per introduir canvis significatius en la lluita contra la segregació social, la promoció empresarial i de l’ocupació, la transició ecològica, el manteniment de la ciutat i la solidaritat fiscal per acabar de definir el seu posicionament.

«Entenem que el govern compta amb l’abstenció del PSC per tirar endavant el pressupost a canvi d’un petit increment del pressupost d’arbrat i d’un titular de retirada de la partida per a l’ECMU que  en realitat no implicarà que no s’incorpori aquesta inversió quan es rebin els fons de la Generalitat»,  ha valorat el regidor del comúdelleida Sergi Talamonte. «Però nosaltres entenem que cal introduir millores molt més significatives en el pressupost per fer front a les necessitats de la ciutat», ha afegit.

Per això, el comúdelleida ha presentat al govern una revisió exhaustiva de la proposta pressupostària, que convertirà en esmena a la totalitat si no hi ha avenços significatius les previsions d’ingrés corresponents a les taxes a les companyies elèctriques, d’acord amb l’augment de facturació que han tingut, i en partides de despesa vinculades a acció social, acció climàtica i de transició energètica, la promoció empresarial i de l’ocupació o manteniment de la ciutat.

En conjunt, les propostes del comúdelleida impliquen un increment d’ingressos de 1,78 milions i modificacions en la despesa que quadren el pressupost amb propostes d’estalvi per valor de 2,1 milions i increments de partides per valor de 3,9 milions d’euros.

El comúdelleida ha presentat aquesta proposta en la comissió d’urbanisme i espera a les converses amb el govern per valorar si duu la seua proposta al Ple en forma d’esmena a la totalitat. «Emplacem a ERC a fer moviments cap a uns pressupostos més coherents amb el compromís de canvi que va adquirir a l’inici del mandat, i que no es quedi en les polítiques de recanvi que ja li estan bé tant a Junts com al PSC», ha explicat Sergi Talamonte, que ha afegit que «a partir d’aquí valorarem si mantenim l’esmena a la totalitat o la convertim en esmenes parcials que puguin ser incorporades en el debat al Ple».

Solidaritat fiscal: cobrar el que toca a les subministradores d’energia

El govern només preveu un increment del 8% en els ingressos per la taxa a les elèctriques i gas, quan la seua facturació, sobre la que es referencia la taxa, s’ha disparat en els dos darrers anys. La factura del domicilis ha augmentat una mitjana del 142% al 2022, i al 2021 ja no s’havia repercutit l’increment de la facturació tot i que la factura de la llum ja va pujar un 50%.

«La previsió d’ingrés per la taxa a les elèctriques que fa el govern indica que no està disposat a cobrar el que realment toca a aquestes empreses», ha explicat Sergi Talamonte. «Nosaltres pensem que cal exigir aquesta solidaritat fiscal a les grans empreses, i creiem prudent i totalment justificat preveure un increment de la recaptació per la taxa a les elèctriques i gasistes del 100%».

Això suposa 1,7 milions més que els previstos pel govern, als quals s’hi afegeixen 73,555 euros més per la taxa de compensació de Telefònica, situant-la al nivell que s’està ingressant de mitjana en els municipis catalans.

Reduïm partides de despesa per valor de 2,13 milions: millorar la gestió energètica i eliminar despeses electoralistes

En quant als estalvis en els capítols de despesa, el comúdelleida considera injustificat l’increment del 100% en la despesa energètica que preveu el govern. «Aquesta previsió ens fa pensar que el govern no pensa aplicar les mesures d’estalvi energètic que segons les auditories de què disposa l’ajuntament podrien suposar estalvis d’entre el 20 i el 70% de la factura de la llum», ha explicat Sergi Talamonte, «i que tampoc no té previst implementar canvis en la gestió de la contractació energètica per aconseguir millors preus adaptant-se als canvis en el mercat de la llum», ha afegit.

El govern preveu incrementar en 4 milions d’euros les partides de llum i gas, mentre que des del comúdelleida es proposa rebaixar aquest increment en 1,1 milions, aplicant una pujada del 80% enlloc del 100% que preveu el govern. «Segons les auditories energètiques fetes per l’ajuntament podem obtenir estalvis del 20% aplicant mesures de baix cost per millorar l’eficiència energètica, i posar en marxa algunes de les mesures de més calat que permetrien arribar a estalvis fins al 70%».

A més, el comú reclama que es faci una gestió de la contractació de la llum que permeti aprofitar els preus més baixos en horari nocturn, que és on s’acumula la despesa d’enllumenat públic, i que es busquin també contractes més favorables per a l’horari diürn. «Actualment estem adscrits a un contracte conjunt de l’ACM a un preu que està per sobre dels preus de mercat. Hem de buscar més flexibilitat i eficiència en la contractació», ha reclamat Sergi Talamonte.

El comúdelleida proposa també estalvis en partides protocol·làries, de comunicació pròpia i de pagaments a mitjans de comunicació, on el govern preveu increments de 280.000 euros. Tal i com ha explicat Sergi Talamonte, per al comúdelleida «aquest increment en un any electoral ens sembla que respon a interessos propagandístics i no a interessos de ciutat, i per això proposem rebaixar aquesta despesa». L’estalvi acumulat en aquests conceptes en la proposta pressupostària del comúdelleida suma prop de 350.000 euros.

A aquests propostes d’estalvi s’hi afegeixen altres retallades menors, seguint un criteri d’austeritat en un any de crisi, fins arribar als 2,13 milions d’estalvi.

Reforçar polítiques social donant compliment a acords del Ple i a les polítiques d’Entesa

El comúdelleida valora positivament l’increment de més de milions d’euros que el govern planteja en el capítol d’acció social. Però proposa un increment de 330.000 euros més per donar compliment als acords del Ple extraordinari del Centre Històric. «La segregació social que afecta a aquest i altres barris s’ha d’afrontar amb un reforç de programes d’educadors al carrers, campanyes de comunicació i revisió del model d’inclusió social actualment concentrat al Centre Històric», ha manifestat Sergi Talamonte.

També es proposa un increment de 500.000 euros en polítiques d’habitatge, creant un departament d’habitatge dins l’estructura municipal per a identificació i inspecció d’habitatges buits i anàlisi de dades, i augmentant la dotació a l’EMAU per a compra, rehabilitació i convenis d’habitatge, que permetin augmentar el parc públic i de lloguer social.

Encara en l’àmbit social, el comúdelleida proposa una dotació de 100.000 euros per a les polítiques de salut mental i salut comunitària que es van aprovar en Ple a proposta del comúdelleida, i una partida de 70.000 euros per dotar el barri del Clot del Centre Cívic que el govern fa més d’un any que es va comprometre a fer. També inclou una partida per dotació de llibres i revistes les biblioteques i sales de lectura dels centres cívics,.

Promoció econòmica: plans d’ocupació i ajuts a empreses i pagesia

Davant la crisis social i econòmica, el comúdelleida planteja també canvis significatius en les polítiques d’ocupació i suport a l’activitat econòmica que està patint la situació d’inflació de preus.

En aquest sentit, el comú proposa una línia d’ajuts a empreses per valor de 350.000 euros, lligats a la implementació de mesures d’estalvi i autoproducció energètica. També es proposa una línia d’ajuts a la pagesia per a la reconversió de l’activitat en finques urbanes i limítrofs, que contribueixi a definir espais de transició entre Horta i ciutat amb activitats compatibles amb l’entorn urbà, o la dotació pressupostària per tirar endavant el projecte de Banc de Terres que ha estat aprovat per la comissió de l’Horta.

Altres increments significatius en polítiques de promoció econòmica són el reforç dels programes d’ocupació de l’IMO en sectors vinculats a l’economia circular i la digitalització, que reforcin les polítiques de transició ecològica i d’inclusió social. També es preveu increment de despesa en els mercats municipals de Fleming i Balàfia i del Mercat Central,

Transició ecològica i acció climàtica

En aquest àmbit el comúdelleida proposa un impuls significatiu a l’acció climàtica i l’impuls de la instal·lació de plaques fotovoltaiques, i una campanya intensiva de plantació d’arbrat. «Les propostes que el govern ha pactat amb el PSC suposen un increment de 40.000 euros en arbrat, que ens sembla irrisòria. Nosaltres plantegen incrementar la dotació en jardineria en més de mig milió, que és el que cal per reposar els arbres morts, augmentar l’arbrat als barris més grisos de la ciutat i desenvolupar el projecte d’arbrat a l a plaça Sant Joan», ha valorat Sergi Talamonte.

Davant les obligacions de reducció de la contaminació i implantació de la zona de baixes emissions que s’ha d’afrontar l’any que ve, el comúdelleida considera imprescindible reforçar el servei de transport públic i les actuacions d’urbanisme tàctic per pacificar el trànsit a la ciutat, que dotaria amb 100.000 euros més, respectivament.

Millora de l’estat de la ciutat

La proposta pressupostària del comúdelleida planteja increments en les partides de manteniment de carrers i camins de l’Horta per valor de 330.000 euros, i millores en l’enllumenat ja acordades amb el govern però pendents d’implementació, amb 100.000 euros

Pel que fa a la neteja, es proposa recuperar l’1% del contracte de neteja per a campanyes de sensibilització, tal com estava previst. Actualment aquests 1% es destina a finançar la Fundació Lleida 21 i les seues campanyes de sensibilització ambiental. «Nosaltres defensem que es doti de finançament estructural la Fundació, i que s’alliberi aquest 1% del contracte de neteja per al que estava previst, fomentar el civisme en la gestió de la brossa», ha conclòs Sergi Talamonte.

Finalment, el comúdelleida proposa també increments en la dotació per al Refugi dels Peluts, que es troba en una situació de sobreocupació preocupant, i per al control de femtes. També es reclama el compliment dels compromisos del recentment aprovat nou Pla de Cooperació Internacional, que preveia increments del 10% anuals en aquest fons.

Ajuda'ns a difondre
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Pin on Pinterest
Pinterest