Preguntem al ple sobre la despesa de diner públic en advocats

Posted on Posted in Notícies, Paeria and tagged , , , .

Després d’estudiar en menys de 4 dies els 631 decrets que van a aquest ple, el Comú de Lleida formularà per escrit 15 preguntes. Volem saber per què l’alcalde no ha recorregut als lletrats de la Paeria en relació a les possibles accions judicials arran de la publicació de determinades informacions al diari El Mundo i ha preferit anar a un despatx privat d’advocats que ha percebut més de 19.000 euros en menys d’un any. També preguntem per què el Cap de Gabinet d’Alcaldia va emetre un informe tècnic quan estava cessat del seu càrrec. I volem saber quants alumnes d’escoles bressol han rebut bonificacions per necessitats educatives específiques de caire socio-cultural i econòmic. El Comú també vol que es faci públic el termini legal per donar compliment al decret que obliga a la legalització del tancament a base de blocs de formigó i amb una tanca metàl·lica que està impedint l’accés de camions a la Granja Pifarré.
IMG_0777
Preguntes sobre decrets d’alcaldia al Ple Paeria del 30 d’octubre

 1. 6378 i 6731. Ja que per representar els interessos de l’Ajuntament davant el jutjat contenciós administratiu número 1 de Lleida es nomena al lletrat dels serveis jurídics municipals, per què no es recorre també a un lletrat de la Paeria en relació a les possibles accions judicials arran de la publicació de determinades informacions al diari El Mundo?
 2. Per què l’alcalde de Lleida no ha recorregut als serveis jurídics de la Paeria abans d’anar a un despatx privat d’advocats amb la despesa consegüent per a les arques municipals?
 3. Pot justificar en concepte de què la Paeria ha pagat més de 19.000 euros en menys d’un any al despatx de l’advocat particular del sr. Àngel Ros?
 4. Pot detallar l’assessorament jurídic rebut i justificar en detall els dictàmens jurídics que s’han pagat en cadascuna de les factures, inclosa la del decret 3160?
 5. 6527. Pot explicar-nos com un càrrec eventual com el Cap de Gabinet d’Alcaldia, cessat entre el 9 de juny i el 9 de juliol, pot emetre -a 1 de juliol- un informe tècnic vinculant vàlid per aprovar un contracte programa?
 6. 6309. Quin número d’alumnes d’escoles bressol del curs passat han rebut la bonificació prevista per ser considerats alumnes amb necessitats educatives específiques de caire socio-cultural i econòmic i amb quina quantia? Quin número de les esmentades bonificacions s’ha assignat, fins a dia d’avui, durant aquest curs i amb quina quantia?
 7. Quin és el termini legal per donar compliment al decret 6367 que obliga a la legalització del tancament a base de blocs de formigó i amb una tanca metàl·lica que està impedint l’accés de camions a la Granja Pifarré?
 8. Ha ordenat l’ajuntament mesures com l’enderroc o retirada del tancament? Farà alguna cosa la Paeria per solucionar el mal que està causant a la Granja Pifarré aquesta obra feta sense llicència municipal? Respecte a la denuncia presentada el 19 de juny de la irregularitat urbanística en relació a l’habitatge construït per José Luís Plaza, , quines actuacions ha fet la Paeria
 9. 6720. Tenint en compte el suposat caràcter laic de la Paeria, per què s’opta per assignar un contracte menor per la realització d’un projecte educatiu en el lleure esportiu adreçat a joves en situació de vulnerabilitat social a una Fundació Privada constituïda per l’Institut de Germans Maristes?
 10. 6292. Finalment l’Ajuntament ha adquirit el dret de sòl de la finca on està construït el Pavelló Agnès Gregori? Quan ha costat?
 11. 6325. Quants expedients de disciplina urbanística hi ha oberts per la col·locació d’estacions base de telefonia mòbil? Quantes estacions base de telefonia estan en fase d’algun recurs administratiu per la suspensió de la tramitació de llicències del fonament de dret tercer d’aquest decret?
 12. 6335. Quantes persones està previst que accedeixin a les activitats aquàtiques per a la gent gran per les quals la Paeria paga 866,66€ mensuals al Col·legi Episcopal?
 13. 6344. Per que es paga a 17,5 euros l’hora la neteja del Museu dels Gegants a la mercantil  Clanser SA, un cop ampliat el servei, mentre que en altres espais municipals com el Centre Obert el Mercadet (segons decret 6880) es paguen a 14,46€ a la mateixa empresa?
 14. 6388. Al moment de redactar els plecs de subministrament de 9.000 paquets de paper per a fotocopiadores i impressores de l’Ajuntament, s’ha previst l’adquisició de paper reciclat?
 15. 6707. Deixant clar que és una acte completament legal però arbitrari, tenint en compte que ja hi ha una assignació pressupostària anual de la Paeria cap el consorci Global Lleida. Quina quantitat ha sigut l’assignada a dit provinent del fons de cooperació local de Catalunya a l’esmentat consorci?
Ajuda'ns a difondre
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Pin on Pinterest
Pinterest